24 August 2016

Samsung - Atom Altı Parçacıklar

Bilgili, meraklı, araştırıcı, okumayı bırakmayan Samsung çalışanları.

Fizik, atomun yapısı, elektromanyetik dalgalar, ışınım, yer çekimi, akıllarda tutulan sorular, gelecek araştırmaları ve ötesi.

İsviçre Cern denemeler, hadron çarpışması,  atom altı parçacıkların standard model ile tanımlanması, sınıflandırılması. Proton ve Nötron daha küçük parçacıklardan kuarklardan oluşmasının anlamı. Evrenin dört temel kuvvetinin öyküsü.

Kuantum Mekaniği Teorisi, inanılmaz cazibesi, geleneksel kuramların, tanımların durakladığı, anlamsızlaştığı sınır. Olasılık üzerine inşa edilen, belirsizlik teorisi, gözleri parlayan, dikkatleri dağılmadan sunumu izleyen Samsung çalışanlarını kutluyor, teşekkür ediyorum.

18 August 2016

Kayseri Erciyes Üniversitesi - GENOM merkezi

Tübitak ARDEP yetkilileri ve değerli hocalarımız ile birlikte Kayseri Üniversitesi GENOM Merkezindeyiz.

Hayırsever bir iş isnasının katkıları ile kurulan merkez kök hücre alanında Araştırma faaliyetlerinde bulunuyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi hastalara da tedavi sürecinde yardımcı olabilecek kök hücre üretimi gerçekleştiriliyor.

İki gün kaldığımız Kayseri'de bütün yemeklerinden tatmadan dönmüyoruz

03 August 2016

Çıkış Yolu 2016 08 03

Sami Altıkaya ile iletişim alt yapısı   üzerine canlı yayında sohbet ettik.

Özellikle 5G teknolojisi, yüksek tezlik ve tamamen farklı bir arayüz konusunda  araştırmaların hızla yürütüldüğünü konuştuk.

Seoul kış olimpiyatlarında ilk denemelerin daha sonrasında 2020 Tokyo olimpiyatlarında son denemelerin gerçekleşeceğini ve  standartların kabul göreceğini irdeledik.

01 August 2016

İletişim Tarihi - Etiler Rotary

Etiler Rotary kulübü davetlisi olarak bu akşam geçmişten günümüze telekom sektörünü konuştuk.

İletişim Tarihi, mekanik sistemlerden sayısal gezgin sistemlere geçiş süreci.

Teknoloji nasıl şekillendi ve ülkemizde ne zaman uygulandı.

Kısa teknik açıklamalarla 4.5G ve ötesinde beklenen gelişmeler