30 August 2022

Zafer Bayramı 100. Yıl

Birinci Dünya savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu, itilaf devletleri ile Mondros Mütarekesi'ni imzalamış ve fiilen 30 Ekim 2018 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu sona ermiştir. Anadolu bitaptır, yıllardır süren savaşların yorgunluğu ile haraptır, aileler dağılmıştır.

Mustafa Kemal ve silah arkadaşları 1919 – 1922 yılları arasında şartların inanılmaz elverişsizliğine rağmen halkına güvenmiştir. Üstün zekâsı ve liderlik vasıflarıyla misakı milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak amacıyla, çok cepheli, askeri ve siyasi kurtuluş mücadelesini erkeği, kadını, gençleri ile birlikte, başlatmıştır.

1918 de imzalana Mondros anlaşmasının hemen ardından vatan toprakları dört bir yandan işgal edilmeye başlanmıştır.

3 Yıl sonra 1921 İşgal sürmektedir, işgal kuvvetleri Ankara’ya harekât emri almıştır. Ve 2 Eylül 1921 tarihinde Ankara’ya 50 km mesafeye kadar yaklaşmışlardı. Sakarya Meydan Muharebesi… Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat komuta ettiği karşı taarruz 10 Eylül 1921 sabahı başlamıştır. 13 Eylül 1683 tarihinde İkinci Viyana kuşatmasıyla başlayan geri çekilme 238 sene sonra yine bir 13 Eylül'de ilk kez durdurulmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış, kahramanlık destanı yazılmıştır.

12 August 2022

Nevşehir Göreme


Nevşehir Yurttaşlar ve Çağ Grup Yönetimi ile Prof. Dr. Güler Manisalı Darman hocamızın düzenlediği seminerde buluştuk.

Göreme; geçmişin gizeminin saklı olduğu yörede geleceği konuşmanın anlamını küçücük bir hikayeye sığdırılamayacağın farkındayım. Seminer mekanımız Utopia Cave Otel'e araçla yolculuk esnasında doğayı hissetmenin, milyonlarca yıl süren yaşama hazırlığın özenini gözlemledim. Sanki etrafımda devasa bir kütüphane vardı da kitaplar her tarafa saçılmıştı. Tepelerin kesitlerin her katmanı tarihin bir dilimini anlatıyordu. Keşke doğa bilimini daha fazla içselleştirseydim ve gördüklerimi bir çırpıda anlamlandırabilseydim.

Seminere işte böyle bir duygu seli ile başladım. Öncelikle katılımcıların merakı, dikkati, heyecanı bütün seminer boyunca devam etti. Elbette ilgi ve alaka sürdüğü sürece ve bütün kanalların açık olması verilen ile alınan bilginin en üst düzeye çıkmasında önemli bir etken.

Seminerimizi 3 Oturum Olarak tamamladık.

1-Verilerin verisi evreni - Metaverse nasıl şekilleniyor? Gerçek dünya ve sanal dünya eşzamanlı karşılıklı iletişim ve etkileşim ortamları nasıl oluşturulacak? Uzmanların kolaylıkla durulaştırdığı yeni kavramlar aslında basit olarak sezinlenebiliyor mu? Örneğin Yapay zeka, Blok Zincir, NFT, Nesnelerin İnterneti gibi kulağa hoş gelen kısaltmalar büyük resimde nerede yer alıyorlar?

2-Yenilikçi Teknoloji ve Yönetim Sistemleri - Bilimsel buluşlar, keşifler ayrım gözetmeksizin sanayinin kökenlerine kadar inerek değişimi tetikliyor. Geleneksel yönetim ne kadar bağışıklık kazanmış olursa olsun bu rüzgardan mutlaka etkilenecek. İçgüdüsel olarak yolların çatallaştığının farkındayız ancak nelerin icat edildiğini yakından izlemek zorundayız. Teknoloji işletmeler sürecinin ötesinde kurumsal mimarilerin verimliliğini sorguluyor. Değişimden kaçış maalesef yok, uyarılar yüksek sesle dile getiriliyor. Varlığımızı sürdürmek bizim elimizde anlamak, planlamak ve uygulamak için dinlenmeden çaba sarf etmeliyiz. Hemen şimdi, yarın sabah herşeyi yeni baştan tasarlayacak değiliz. Ancak zaman yitirmeden odaklanmak ve küçükte olsa yeni deneyimler yaşamak için işe koyulmalıyız.

3-Yenilikçilik ve Sistematik Yaklaşım - Öz değerlendirme, sayısallaşma projeleri belirleme ve önceliklendirme. Kaynakların kısıtlı olduğu düşünüldüğünde doğru seçim ve hatasız tamamlamanın gerekliliğini yerine getirmek... Sabırsız olmamak, çevik yaklaşım doğrultusunda öngörüleri kavramak... değişime uyum göstermek amacına yönelik farkındalığı planlamak... Rekabetçiliğin gerekliliği sonucundan hareketle pazar akışkanlığını yeniden tasarlamak... Uğraşların heba olmaması yalın, gönülden telaşa kapılmadan girişime başlamak...

Özetle değişimin izini sürmek, sahip olunan yetkinliklerle örtüşecek duyarlı yol haritasını belirlemek ve neticesinde saygın duruşun devamlılığını sağlamak... Yeni anlayışın çepeçevre kucaklanması görüntüde değil somut projelerle seyri başarının anahtarı olacaktır.

Beni davet eden Prof. Dr. Güler Manisalı Darman hocama, inanılmaz yakınlık gösteren Yurttaşlar ve Çağ gruba bir kez daha teşekkür ediyorum. Değişime seyirci kalmadıkları için, sorguladıkları için akıl yolu ile yenilikler planladıkları için tebrik ediyorum.

Nevşehir'den ayrılırken dillere destan yörenin zamanında en gelişmiş teknolojileri kullanmış olduklarını düşündüm. Arkamda bıraktığım yöneticilerin sızlanmak yerine parlak gelecek yaşamak arzularını taktirle karşılıyorum. Basamakları, merdivenleri tırmanacaklar, belki geçiş sürecinde yorgun düşecekler ancak cesaretle, övünçle yürüyecekler ve asla vazgeçmeyecekler. Yolları açık olsun.