25 December 2003

Türkiye Bilişim Vakfı - e-Devlet

Devlet Makamları, Sivil Toplum Örgütleri, Teknoloji Üreticileri ortak gayretleri ile elektronik dönüşümün tanımlanması, yol haritasının çıkarılması, eylem planlarının yapılması amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.

TBV geniş kapsamlı, çalıştay programında varsayımlardan başlayarak, rastlantısız, planlı yaklaşımın devlet - vatandaş süreçlerinde duyarlılık ile geliştirilmesi konulu sunumu gerçekleştiriyorum.

Dönüşümü teknoloji hareketi olarak algılamanın büyük yanılgısı içine düşmeden bütünsel olarak her ekseni ile irdelenmesini gerekliliğini vurguluyorum. Kavram karmaşası ile karşılaşmamak amacı ile net ve açık tanımlı Metodolojiye gereksinim olduğunu konuşuyoruz.

10 December 2003

Santa Clara - Country Managers Meeting

Cisco ülke müdürleri San Francisco iletişim, farklılıkların farkında olmak ve yararlanmak toplantısı (Aralık). 

Mali yıl için bir arada olduğumuz satış konferansı (Ağustos) ilerlemenin stratejilerini tartışmak, başarıları kutlamak, gelişmelere dikkat çekmek amaçlı. Saha çalışanlarının tamamının katılımı ile sonuçlanan yılı coşku ile özümseyerek, amacı yeni yılın hedeflerini kovalamak için yerinde duramadan yeni doruklara tırmanmak.

08 December 2003

TÜBİSAD’ın“Bilgi Çağına Uyum Paketi Açıklandı.TÜBİSAD yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulundukları toplantıda

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik

Kavrakoğlu Consulting Başkanı İbrahim Kavrakoğlu

Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü Suat Baysan

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Çağlayan Arkan

HP Türkiye Genel Müdürü Şahin Tulga 

birer konuşma yaparak, Türkiye’de bilişim alanında atılması gereken adımlara ilişkin kişisel görüşlerini dile getirdiler.