17 December 2020

TBD - Bilişim Kurultay 2020

37. Bilişim Kurultayı Salgın sürecinde zorluklara karşı gerçekleştirilerek güncel konuların işlendiği verimli bir etkinlik olarak tamamlandı.

Hafta sonları sokağa çıkmama kararlarının uygulanması devem ederken teknoloji ve bilişimi değerlendirmek oldukça anlamlı sonuçlar verdi.

Bilişim sektörü gelişmeleri dikkatle ve titizlikle izleyerek çalışma hayatının devamlılığına olan katma değerini ciddi olarak arttırma yolunda adımla atmaya devam etti. Her alanda yeniden yapılanma ve düşünce tarzının değişmesi neticesinde sunulmakta olan hizmetler çeşitlendi. Öncelikle kurumsal ihtiyaçların karşılanması öncelikle gereklilik haline geldi. Uzaktan çalışma ilkesi doğrultusunda yeni iş yapış yaklaşımı hayatımıza kalıcı olarak yerleşti. Artık dönüşü olmayan bir süreç bizi beklemekteydi.

Elbette hiç bir şey eskisi gibi olamayacaktı ancak yüz yüze bir arada olmanın da yerini tutamayacaktı. Gelecek hibrit sistemleri etkin kullanmakta aranacaktı. Sayısal gerçeklik kaçınılmaz olmuştu ve böyle bir ortamda bulunmanın koşullarını da anlamaya ve uygulamaya başlamıştık.

TBD beni konuşmacı olarak davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Katılımcıların ve izleyicilerin kurultay süresince dikkatleri dağılmadan sağlamış oldukları ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum.

 

TTGV - STOK IK

TTGV Stratejik Odak Komisyonu (STOK) IK çalışması, yüksek nitelikli insan kaynağı yetiştirme, arz ve talep eden kurumların ihtiyaç tespitlerinin ortaya çıkarılması amacıyla bir yıl süre ile yürütüldü.

Bulguları, geniş kapsamlı araştırmayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

TTGV STOK

Amaca yönelik olarak yedi konu başlığı altında katılımcılar ile birlikte araştırma tamamlandı.

1. İş Gücünü Etkilemesi Muhtemel, Olabileceği Düşünülen Köklü Değişimler

 2. Sanayimizin (Reel Sektörün) Stratejik Yönetim ile İK Stratejisi İlişkileri

 3. Sanayimizin İnsan Kaynakları İhtiyaçları

 4. Sanayimizde İhtiyaç Duyulacak İnsan Kaynakları Becerileri, Yetkinlikleri ve Özellikleri

 5. Sanayimizin Yüksek Nitelikli İnsan Kaynakları Konusunda Yaşadığı Zorluklar

 6. Sanayimizin İK Geliştirme/Yetiştirme Faaliyetleri

 7. Yüksek Nitelikli İK Arzında Yüksek Öğretim


07 December 2020

İnteract - Parallel Evrenler Algılanabilir mi?

Erenköy Işık Lisesi İnteract Kulübü Başkanı Sevgili İrem Kap davet için çok teşekkür ediyorum.
 • Maltepe Bahçeşehir Koleji
 • IELEV Lisesi
 • TINK Lisesi
 • Koç Lisesi
 • SAC Lisesi
Kıymetli interactör öğrenciler ile öncelikli olarak mühendislik mesleğini konuştuk.

Mühendislerin sabırla sorunları anlayarak, çözüm üreterek sonuca ulaşmak amacı ile eserler yaratmayı yaşam felsefesi olarak benimsedikleri vurgulandı.

Nasıl çalışır sorusuna cevap bulabilmek için ilgi alanlarının çeşitliliğine ve zenginliğine değer verdiklerinin önemine değinildi. Kendi mesleklerinin çok ötesinde sağlam temeller üzerine inşa ettikleri bilgi hazinesinin bir araç olarak kullanmanın yetkinliğine sahip olmaların üzerinde duruldu.

Etkinliğin ikinci bölümünde evrenimizin boyutları, gözlemlenebilir Hubble evreni tanımları üzerinde durduk. Einstein ikinci genel görecelik teorisi ile yer çekimini nasıl açıkladığını ve yer çekimi dalgalarının ışık hızı ile evrende nasıl yol aldıklarını konuşuldu. Evrenin derinliklerini gözlem sürecinde sadece ışık değil yer çekimi dalgalarını algılayabilecek laboratuvarların kurulduğu, çalışma esaslarına değinildi.

Anlatımı ilgi ve alaka ile izleyen, sorular ile anlamlandıran öğrencilere teşekkür ediyorum.

06 December 2020

Üç Cisim Problemi

Çinli yazar Liu Cixin’in 2008 yılında 3’lü seri olarak yayınladığı bilim kurgu eserlerinin ilki Üç Cisim Problemi kitabıdır. Pandemi sürecinde Zamansız Sanal Mekânların verimliliğinin neredeyse sıfır seviyesine gerilediğini ürkerek fark ettim.

Sanki hiç kendime ayıracak vaktim yokmuş gibi bir davranış içinde bulunmayı kabullenmek sürekli kolaylaşmaya başlamıştı. Kararımı verdim ve sevgili arkadaşım Değerhan Usluel’in tavsiye ettiği kitabı satın alarak yeniden kitap okuma alışkanlığıma geri dönüş yaptım.

Yazarın eseri 2014 yılında İngilizce çevirisi ile gündeme gelmiş ve önemli ödüllerin kazanılması ile tanınırlığı üst seviyeye çıkmıştı. Bilim Kurgu hikâyeleri ilgimi ve beğenimi çekmeyi sürdürüyor. Ancak eserlerin hatıralarımda yer edebilmesi, tartışmasız düşüncelerimi sorgulaması ve Fizik kuralları ile örtüşmesi koşuluna dayanıyor.

05 December 2020

Sağlık ve Bilişim - Zamansız Sanal Mekanlar

Bilişim uzmanları;

Omuzlarında taşıdıkları sorumluluğun yüksek ölçekli ağırlığının bilincini yıllardır sürdürmektedirler. Tanımlamaya çalıştıkları çözümlerin dokunduğu katmaların teknoloji boyutunun ötesinde olduğunun farkındadırlar. Karmaşık tasarımların işletmelerin yönetişim ekseninde oluşturduğu fikir ayrılıklarının giderilmesi için gayret göstermeye devam etmektedirler. 

Zaman kavramının, denize kavuşmak isteyen nehirlerin sükûnet içinde dolana dolana, ağır ve sessizce ilerlemesine tanıklık etmiş, canlılık yöntemleri önermişlerdir. Yatırım kararı almanın, çok yönlü düşünme neticesinde gecikiyor olmasının yıkıcı etkisini gidermeyi aydınlatma etkinlikleri üzerinden hatırlatmışlardır.

Gelişen teknoloji imkânlarını yakalayamamanın, verimlilik ve rekabetçilik kaybına sebep olduğunu gözlemleri ile dile getirmenin peşini hiç bırakmamışlardır.

03 December 2020

Kuantum Mekanik - Açık Açık

ICTMedia Açık Açık canlı yayınını Murat Pehlivan Yönetti, Aykut Seyrek ile Olcay Aydilek gündemi belirlediler.

Kuantum dünyasına yolculuğumuz elektro manyetik dalgaların fotonlardan oluştuğu teorisi ile başladık. Max Plank 1900 yıllarda gerçekleştirdiği deneyler ile fotonların titreşiminin görünür ışık frekansları sonrasında devam edemediği ve Mor Ötesi Felaketi ile sonuçlanan olayın yaşandığını gözlemlemiştir.

Ünlü bilim insanı Plank titreşimlerim süreklilik göstermediği kesikli aralıklar ile kaynaklarından koptuklarını matematiksel olarak ortaya koymuştur. Fotonların oluşturduğu dizilimin arasında ki mesafeyi Plank uzunluğu olarak tanımlamıştır. 1.61 X 10-35 m. En küçük enerji dilimi "ne kadar" anlamına gelen Latince "quantum" kelimesini kullanmıştır.

icttv açık açık programında kuantum teorisi ve çok daha fazlasını izleyebilirsiniz.

Kuantum Mekaniği

Sabancı Üniversitesi - Tech Awareness Course

Dear Ergi Şener thank you so much for the invitation. I am deeply impressed with the energy of tomorrows leaders.

Since the course outline is defined as tech awareness the presentation I had designed had the final purpose in mind.

Management systems are now reshaping the business architectures. To understand how the transformation is taking place the start point would be the renovations in developing technology.

Therefore the talk was based on historical evolution of Network architectures, Mobile capabilities, Industry TOI (things of Internet) enablement and agile management techniques. 

Successful leaders of tomorrow will be reinventing their institutions. These four pillars are key to build a clear vision for the future. Best of luck, keep on learning, trying, implementing, correcting.

26 November 2020

Queen's Gambit - Vezir Gambiti

Vezir Gambiti (Queen’s Gambit)

Satranç meraklısı İspanyol din adamı Ruy Lopez 1561 yılında ilk kez Gambit kelimesini ayağını ileri doğru uzatarak bir insanın düşmesine sebep olmak anlamına gelen İtalyanca kelimeden türetmiştir.

Beyaz taşlara sahip olan oyuncunun rakibine üstünlük sağlayabilmek amacı ile mücadelenin daha hemen başında piyonlarından bir tanesini feda etmek üzere hamle yapması “Gambit Açılışı” olarak teoride yerine almıştır. Gambit çeşitlilikleri farklılık gösterse de en fazla araştırılan, uygulanan açılış sistemi “Vezir Gambiti” (pd4,pc4) olarak gelişmiştir. Beyazın açılış tercihi sonrasında siyah taşlara sahip oyuncunun feda edilmesi düşünülen piyonu alması veya almaması sonucuna bağlı olarak oyun kabul edilen veya kabul edilmeyen Vezir Gambiti olarak adlandırılmıştır.

16 November 2020

Quantum Journey - Kuantum Dolanıklılık


2020 Bilişim Zirvesinin çarpıcı teması "Quantum Journey" Kuantum Yolculuğu. 25 Kasım günü sanal ortamda perdeleri açacak. Zirve bir değişimi veya evrimi değil çok daha fazlasını içeren yaşantımızı tamamen değiştireceği öngörülen yeni bir çağın kapılarını aralayacak.

Kuantum teorilerinin uzun zaman önce başlayan araştırma çabaları neticesinde artık uygulanabilir ürünlere dönüşmesi beklenen bir netice.

Kuantum fiziğinde yer alan belirsizlikler ve olasılıklar nasıl olacakta yeni bilgisayarların tasarımında yer alacak. Yazılım dilleri yeniden şekillenecek belki de yeni derleyiciler ile mevcut diller bir süre daha kullanımda kalacaktır. Benim kişisel öngörüm çok farklı yazılım yaklaşımlarının hızlıca güncel olacağı yönünde.

Bilişim Zirvesinin konusu itibari ile geleceğe yön verecek olmasını tanımlayan yöneticileri kutuluyorum.

08 November 2020

E2E - Yükselen Trend e-ticaret - ictmedia

Zamansız sanal mekânlar, dayanıklılık testi gibi çalışanları sınamaya devam ediyor. Sanki geçmişte özenle, nakış misali işlenen süreçler bir anda buharlaştı. Mükemmelliği arayış, bir yolculuk olduğunu kavrayış için verdiğimiz emekleri anımsıyorum. Pazar devamsızlığı belki yine yaşanacaktı, yavaş veya farklı olur muydu? Emin değilim.
Ancak şimdi birdenbire kendimizi limanda bulmanın ve hızlıca sahilden ayrılışın tedirginliğini yaşıyoruz. Sanal ortamda kolaylıkla akıntıya kapılma ve sürüklenme olasılığının yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Değişimi deneysel gezinti olarak algılayan kuruluşların sıkıntı içinde olmalarına tanıklık etmemiz kaçınılmaz.

Geleneksel sistemlerin gözden kaybolmaya başlaması ile birlikte sanal dünyada keşifler de zincirleme kesintisiz karşımıza çıkmaya başlıyor. Buluşların temelinde, ürünlerin müşterilerle buluşmasının uçtan uca (E2E) bağlantılı süreçlerle mümkün olduğunun farkındayız. Yıllanmış kurumsal yapıların yanılgı oranlarının düşük olmasını yavaşlıkları ile açıklayabiliriz. Günümüzde iş ortakları ve müşterilerle gerçekleştirilen iletişimin sıfır zaman ve mesafede olmasını kabullenmek zorundayız. Hızlı ve eksiksiz elektronik ticaret ile sağlanan pazar akışkanlığının ancak süreçlerin bağlantılı olmasıyla mümkün olacağının da bilincini içimize sindirmemiz gerekiyor.

26 October 2020

Atiye


Atiye veya İngilizce adıyla Armağan (GIFT)

Antik çağlar, astronomi, kuantum fiziği, coğrafya, gizem, sır, heyecan soluk soluğa izlemek ve dinmeyen merakımı gidermek için beni koşulsuzca ekrana kilitleyen yapım. Öykü konusuna değinmeden önce yazarları, yapımcıları, yönetmeleri, oyuncuları, çekim ekibini düş gücünü sorgulayıcı macerayı kurguladıkları için gönülden tebrik ediyorum. Çoklu eksenleri değerlendirildiğinde belki de araştırma temelli belgeler düzenlenecektir. Fizik ile olan uyuşmasının üzerinden geçmek bilimsel ekseni biraz da olsa durulaştırmak amacı ile aldığım notları paylaşıyorum.

13 October 2020

İstanbul Sanayi Odası Akademi - Dünya'da ve Türkiye'de Dijital Yönetim Mini MBA

İSO Akademi Mini MBA 

Dijital Yönetim kavramsal tanımlamadan, olgunluk araştırmasına kadar uygulanabilecek süreçlerin yalınlığı. Sayısal proje gündemi oluşturma, farklı alanlarda ki projeleri değerlendirme ve kıyaslama. Sayısal dönüşümü teknoloji yaklaşımı olarak yönetmeyip, topyekûn bir değişim hareketi başlatmak. Özellikle yaşamakta olduğumuz zaman diliminde fırsatı değerlendirmek ve süreklilik çerçevesinde süreci arındırmak.

Yenilikçilik, Araştırma Geliştirme, Sayısal Dönüşüm arasında ki ilişki, bütünlülük içinde projeler nasıl bütçelendirilmeli?

Ürün yönetimi ve işletmelerin pazar oyun alanının sanal ortamda farklılıklarının belirlenmesinde kullanılabilecek araçlar nelerdir?

Hazırlıklar tamamlandı, katılımınızı ve sorularınızı bekliyorum.

İstanbul Sanayi Odası Akademiye etkileşimli katılım, anlamlı sorular için çok teşekkür ediyorum.

10 October 2020

ICTMedia - Oyun Pazar ve Dinamikleri

ICT Media Ekim 2020

Oyun Pazarı ve Dinamikleri.

Küresel Eğlence ve Mecra Pazarı (E&M) (Entertainment & Media) saygıdeğer konumunu uzun zamandır sürdürmekte, toplam Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) içindeki payı da % 2 sürekli artış eğilimi göstermektedir. Analistler, Yıllık Bileşik Büyüme Oranının (YBBO-CAGR) % 4.5 seviyesinde devam edeceğinde hem fikirler. Pazarın dilimlerini irdeleyecek olursak bileşenleri üzerinde daha sağlıklı görüşler dile getirebiliriz.

1-Televizyon
2-Film ve Eğlence
3-Radyo
4-Müzik
5-Animasyon ve Görsel Etkiler (VFX)
6-Oyun
7-Canlı Yayın ve Eğlence
8-Basılı Mecra
9-Ev Dışı Reklam (OOH)
10-İnternet Reklam

08 October 2020

Interact Kulüpleri - Samanyolu Andromeda

 


Hasret ne zaman bitecek? Kız kardeşlerin buluşması.

1920 yılında ünlü bilim insanı Edwin Hubble evrenin bilinmezliklerini açıklayabilmek için gözlemler gerçekleştirmiş ve inanılmaz bulguları sayesinde gökyüzü anlayışımızın tamamen değişmesine sebep olmuştur.

Doppler etkisi teoremi ile özdeşleşen gözlemler evrenin genişlemekte olduğunu kusursuzca tanımlayabilmiştir. Gözlemlenen her gökadanın kızıl ötesi ışınım içinde bulunduğu dolayısı ile bizden uzaklaştığı tezini kanıtlamıştır. Uzaklık ve hızın doğru orantılı olduğu sonuç olarak gözlem mesafesi arttıkça gökadaların daha hızla ulaşmakta olduğu gerçeğini ispatlamıştır.

Andromeda gökadasının diğerlerinin aksine mor ötesi ışınım yaydığını ve Samanyoluna yaklaşmakta olduğu da aynı gözlemlerin çıktısı olmuştur. 3.5 Milyar yıl sonra 2 devasa gökadanın çarpışacağı bilgisayar hesaplamaları ile ortaya konmuştur.

Konuşma ve davet için çok teşekkür ediyorum, gençler ile birlikte olmanın ve bilgi paylaşmanın memnuniyeti ile sunumu tamamlıyorum.

01 October 2020

Citizenship & Matrix PART 2


Dual – Triple Citizenship & Matrix Organizations

PART II

Traditional institutions are crumbling, configurations are shattering and frameworks are disintegrating. Question is how to initiate and embark in a synchronization process to harmonise past, present and future complex business architectures. This is where we left off part I, let’s continue to indulge in proposals to address issues.

While operating environments are witnessing a paradigm shift to timeless proximity platforms bearings are being lost in vast virtuality. Therefore resetting, refocusing business priorities has become crucial. Even though communications has improved dramatically it did not avoid blurring of objectives. Sense of timing and responsibility is felt a lot more on the shoulder of team members compared to when meetings were conducted Face2Face. Otherwise no matter how careful the session is managed concentration engagement will not last more than 30 minutes. Reporting outcome and results will reflect this confusion straight away. So what would be a proper approach?

19 September 2020

Beyoğlu Rotary - Kuantum Fiziğine Yolculuk ve Dark Dizisi

 


Beyoğlu kulübünün daveti ve çevrim içi toplantı konu Kuantum Yolculuğu...

Elektro Manyetik enerji frekansları ve dalga boyu sınırları içerisinde kalan bayram yeri misali iletişim... Elbette titreşimler sonsuza kadar uzanamayacak, limitlerin erişilmesi neticesinde yayılan EM dalganın enerjisi tamamen sönecektir. Deneyleri sonucunda tesadüfen konunun ayrıntılarını keşfeden Max Planck kuantum teorisinin kapılarını ardına kadar aralamıştır. Mor ötesi felaket olarak adlandırılan buluş sonrasında EM dalgaların kesintili paketler olarak iletildiği anlaşılmıştır. Bu paketlere Kuanta ismi verilerek yeni bir çağ başlamıştır.

08 September 2020

Yüksek Teknoloji Dergisi - Dark

 

Dark – Kara

Üniversite yıllarımda elektronik mühendisliği öğrenimimi sürdürürken hami (tutor) hocam Prof. Cooper ısrarla beni Fizik temel bilimini anlamaya yönlendirmişti. Önceleri yüzümü gözümü buruşturmuş olsam da fizik meraklısı olduğumu kesinlikle hatırlıyorum. Üzerimde mühendisliğin ağırlığını hissederek kıvrandığımı, ikilemde kaldığımı da belirtmek isterim. Süregelen bir hayranlıkla adlarını sayabildiğim yüzlerce ilim insanı arasında Max Planck, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Albert Einstein, Steven Hawking ve üniversitemizde bulunmuş Alan Turing, Ernest Rutherford, Niels Bohr… Bir yanım klasik fizik, kuantum mekanik ile baskın diğer yanım ise mühendislik öğrenimini tamamlayıp ülkeme dönmek üzere beni zorlamaktaydı.

BeyazNet

Beyaz Net "Bilişimde Güvenilir İş Ortağınız" ilkesi çerçevesinde çözümler üretiyorlar. Eğitimli bir o kadar içten ve samimi takım ile pazarda saygın konumunu yeni dokunuşlar ile kuvvetlendiriyorlar.

1995 yılında heyecan ile başlayan yolculuk artan coşku ile sürdürülüyor. Grubun mimari yapısı müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni oluşumlar ile şekillendiriliyor. Oyun alanının tanımlanması ile birlikte 12M, Talia şirketleri farklılaşma amacıyla yeni yaklaşım modelleri olarak grup içinde yer alıyorlar.
 • Bilişim Güvenliği Çözümler
 • Yazılım Hizmetleri
 •  ArGe Linux Çözümler
 • Kablo ve Kablosuz Ağ Çözümler
 • 7/24 Bakım ve Destek Hizmetleri
 • Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri

Gurubun yetkinlikleri arasında duyarlılıkla, ele alınan öncelikli alanlar siber güvenlik ile birlikte yenilikçi teknolojiler bulunuyor. Beni davet eden Nabi Kürün, ziyaret süresinde kuruluş bilgilerini, amaçlarını paylaşan Fatih Zeyveli olmak üzere Kerem Ün, Kasım Tunç, Ferhat Çapraz'a çok teşekkür ediyorum. Erişilmiş başarıların değişen koşullar ile birlikte artarak devam edeceğine kısa ziyaretim süresince tanık oluyorum.

05 September 2020

ICT Media - Pandemi Sürecinde Siber Güvenlik - Ağustos 2020

İtibarlı liderlerin son zamanlarda uykularını kaçıran öncelikli husus, bilgi üretmek ve ağ ile paylaşmak üzerine kurgulanmış yönetsel yapıyı tanımlayan denklemin, yeniden yazılmasıdır. Çapraşık sorunlara çözüm arayışını sürdürme sürecinde açıklık ile korumacılık güvenlik arasında çekiştirilmekte boğuşan değerli yöneticiler, şimdi de ikilemlerine sanal mekân zamansızlığını da eklemek zorunda kaldılar.

31 August 2020

Bilişim500 - Çevrimiçi 2020

Tiyatro bir sahne sanatıdır, oyuncuların yerinde gerçek mekân ve zamanda canlı olarak, yalnızca o anda seyredenler için ortaya koydukları bir gösteridir. Elbette tekrarı olacaktır, ancak her oyunun birbirinden farklı yanları olduğu hakikati de yaşanmaya devam edecektir.

Farklı çarpıcı bir örnek ile konumuzu sürdürelim, spor müsabakaları sahaya yansımasının ötesinde yerinde gerçek zamanda bir kez daha izlemesi mümkün olmayan neredeyse dokunarak duygulandığımız bir karşılaşmadır. Naklen yayın, yerinde izlemenin tadında kesinlikle olamayacak ancak ortamı iki boyutlu kendi rahatımızda hissetmemizi sağlayacaktır. Yayıncılık kuralları gerekliliği olarak içeriğin ulaştığı yerel mekânların tanımlı olduğunu hatırlayalım.

Gerçek ortamın, sanal ortam üzerinde eşitlenmesi ve canlı özdeşmesi de naklen yayın benzeri gibi düşünülebilir. Aradaki farklılık içeriğin IP dönüşümü neticesinde sanal dünyada küresel dağılımı ve erişimi olacaktır. İlave olarak görüntünün işlenmesi nedeniyle ekran deneyiminin çeşitliliği cazibe olarak izleyiciye yansıyacaktır. Adına Sanal veya Arttırılmış Gerçeklik (AR/VR) diyemeyeceğimiz yeni karışım, sanal ortamda sanal içerik ile gerçek içeriğin birlikte uyum ve görsellik ile yarattığı çekiciliğinin beğenisi olacaktır.

@bilişim500 etkinliği, çevrimiçi sanal ve gerçek içeriği son derece etkin harmanlaması ile birlikte seyir zevki yüksek, dikkat koşulları azalmayan, sürekli ilgi ile beslenen alanında ki ilk perde olarak hatırlanacaktır. Katılımcıları, değerli konuları kutluyorum @murat göçe ve ekibini gönülden tebrik ediyorum.

22 August 2020

Citizenship & Matrix PART 1

Dual – Triple Citizenship & Matrix Organisations

PART 1: What Went Wrong?

Have you ever wondered leaping out of current bearing and plummeting right into an immense galloping, dissimilar dimension where citizenship is related to managing businesses on line, seamless, timeless? Matrix structures, leader’s nightmare, softwired employees plugged-in yet owns decision making responsibility? Obviously it would be challenging to cover such a captivating topic with a concise article, follow on parts will be available.

Some of you may remember the good old days where corporations were based on silos of departments? Each crafts-person had a unique rectangular shape job definition, interfaces, relationships and communications were all pre-determined. Hierarchy, orderliness ruled all over. Strategy, vision, systems, processes, procedures, products were driven top down, no urgency, so not to worry just execute what needs to be achieved. You weren’t obliged to depend on any external function, reward for hard work rather than initiative. Long term projections, slowness was the name of the game.

14 August 2020

Age of Mentees

What would be the first thought that might emerge in front of your eyes if you hear those words above. Would it be experience v prentice or elder v younger may be teacher v student? İmplemented professionally Mentor Mentee process has served well to corporations in search of young talent for many years.

Timely reconsolidation and understanding challenges thus providing inside advice and guidance is what has captivated mentees’ cogitation.  Integration with HR recognition system has ensured potential capabilities to surface and empowerment enabled to follow proper career paths which will lead to personal as well as corporate welfare.

However things began to transform as internet steams, proceeds to grow as an equaliser in every aspect of life. Recently living, working, playing and learning has matured to be embraced in an online timeless proximity platform. I have addressed functionality of the platform in earlier articles.

Would this be a signal that would end Mentors role as a person of infinite wisdom and practise? Is mentees knowledge of conducting, navigating through the labyrinth becoming crispier? Whether consciously or by familiarity or by acquaintance mentees are able to deep dive right into immense data oceans and bring out the proper, correct results. Searching, for a minute needle in a hay stack, not only enhances observation skills, also improves differentiation effectiveness. Therefore as a result Mentees competencies evolve to identify whereabouts, thus enabling them as not only carriers or deliverer of packets of data but also being aware of the contents of the packages.

Well we have arrived at a discontinuity junction, it is a fundamental shift of a long lived successful paradigm. Mentees’ should now assume a new appearance and aspect to be ripened to reverse the course. İt is time for Mentors to be reformed and named as distinguished Mentees. I have a lot to learn from my junior colleges, and I don’t need to look no more they are all around me.

Age of the Mentees, moment is here, take your driver seat and ride through the mist. You already possess all the gadgets which you have mastered.

2020 08 14 Suat Baysan

08 August 2020

Rushing Out - Rushing In

 • Turkish folk poet and Sufi Mystic Yunus Emre once said
 • Kaç mevsim bekleyim daha kapında,
 • Ayağımda zincir, boynumda kement? 
 • Beni de, piştiğin belâ kabında,
 • O kadar kaynat ki, buhara benzet!

Rushing OUT Rushing IN

Enduring hardship, stretching beyond natural borders, operating at timeless, endless proximity, is this what you have been witnessing in your life over this period recently? I expect most answers to be yes. Feeling like floating in a work balloon being physically bound however virtually unbolted. Experiencing forces that are pulling you outward in all directions. Is this now the current reality does that sound familiar? Ambitions, energy were high back then, today trying to cope with burdensome situation is the new existence. Psychological pressure might be rendering you into frames, yet you must hang in there, inventing new approaches to your private and business life. Adaptation is not painless, nonetheless it is conceivable and attainable.

There will come a time when conditions, though slowly will improve. Nobody believes that the future scene will exactly be equivalent to near past. Changes will be in the air, like spring emerging from winter. Living through such an adventure, loneliness, inadequate virtual connections and friendship you may be tempted to jump to conclusions rapidly during this interim period.

Let me try to highlight why you need to take your time.

30 July 2020

İlk Yazılım İhracatı - Hikaye Değil Yatırım

1985 yılı Türkiye iletişim altyapısının sayısal teknolojiler ile tanışması olarak kayıtlarda yerini saygı ile almıştı Netaş Arge Direktörü sorumluluğun çerçevesinde, İlk yazılım ihracatı konusu, hakkında yazılan, basında dolaşan hikaye şeklinde ki gelişme bahsedildiği gibi yaşanmadı.

Kanada ve İngiltere'de 1 yıldan uzun bir süre eğitim alarak ve gerçek sistemler üzerinde geliştirme yapan 6 kişilik ekip projeye ciddi emek vererek hazırlandılar. Sonrasında o zamanların en yüksek maliyetli ana bilgisayarı IBM üzerinde önemli donanım, terminal, yazıcı ve yazılım kurulumları ile geliştirme ortamı tamamlandı.

Sistemlerin iş istasyonlarına dönüşümü çok sonraları gerçekleşecekti. Ana bilgisayarların anlık iletişimi ile veri hattı üzerinden İngiltere ile bağlanması ise başlı başına karmaşık bir proje olarak yürütüldü. 9600 Baud hızında olan link kirası yıllık 18.000 İsviçre Frank olarak giderlerimize ilave edilmişti. 1987 Aradan daha 2 yıl geçmeden ikinci link müracaatı yapıldı ve biriken yoğun veri trafiği nedeniyle haftalık olarak yazılım teypler ile gönderilmeye başlandı. Aslında mesele link vardı da yükü taşıyordu olmaktan çok öte kapasitesinin yetersiz olması neticesinde teyplere kayıt edilen yazılım İngiltere'ye gönderiliyordu.

Projenin karmaşıklığına bir ilave de PTT hizmetinde canlı olarak çalışacak DMS100 santralının birebir aynısının laboratuvarda kurulu olması ve müşteriye teslim edilmeden önce yazılımın binlerce test kıstaslarını karşılıyor olmasını sağlamaktı.

Hal böyle olunca yatırımın boyutu ki M$ seviyesinin çok ötesinde, yazılım ihracatının hiçte öyle düğmeye bastık milyon dolar ihracat yaptık olarak varsayılmayacaktı. Gerçekleşen inceleme ve denetimler sonucunda son derece olumlu hazırlanan görüşlerin mevzuata uygun hale getirilmesi ile bir ilk başarılmış oldu.

Türk yönetici ve mühendislerinin planlı, azimli, ısrarcı çalışmaları neticesinde neredeyse imkansız gerçek oluyordu...

Eylül 1985 yılında konu içinde düzenlenmiş olan bir toplantıda yazdığım notlarını paylaşıyorum.

ICT Media - Dağıntı - Entropy

Termodinamik ısı, sıcaklık, iş, enerji arasında etkileşimi tanımlayan bilim dalıdır. Geniş bakış açısı ile enerjinin bir yerden başka bir yere, bir biçimden başka bir biçim ile transferini matematik ve fizik kuralları ile açıklar.

Termodinamik yasaları, bir sistem içindeki enerjinin çevresi doğrultusunda faydalı işe dönüşümünün, dayanaklarıdır.19. yüzyılda belirlenen 4 temel yasa, buhar makinasının bulunuşunda önemli rol oynamıştır. En yaygın olarak öğüttüğümüz birinci yasa enerjinin sakınımıdır. Çarpıcı sonuçların elde edilmesini sağlayan ikinci yasa dağıntı konusudur.

Dağıntı benim en çok takdir ettiğim, sürekli okuduğum, anlamaya çalıştığım, günümüz ile bağdaştırmak için çabaladığım başlık olarak, düşüncelerimi berraklaştırmaya devam ediyor.

Dağıntı düzenden, düzensizliğe geçişi kapsamlı olarak açıklamaktadır. Kapalı bir sistemin dağıntısının, sürekli arttığı ve en yüksek değere yani durgunluğa erişildiğinde artık işe çevrilecek enerjinin kalmadığı vurgulanmaktadır. Avusturyalı bilim insanı Ludwig Boltzman işte bu süreci matematiksel olarak açıklamış ve dağıntı formülü ile tarihte yerini almıştır (S=klogw)

Termodinamik ile günümüz sanal ortamlarının ne ilişkisi olabilir ki sorusu sanırım aklınıza geliyordur. Cevabı kolayca oluşturabilmenin yalnızca bilimsel olarak açıklanamayacağı, enerjinin yok olamayacağı, şekil değiştirdiği, sanal, çevrimiçi çalışma sürecinde de dağıntının hızla arttığını, verimsizliğin etkin olduğu da gözlemlemekteyiz.

Neden mi?

29 July 2020

1992 Yılı Netaş 25. Yıl Konuşması


1992 henüz GSM Cep Telefonu, ADSL ve Fiber optik kabloların olmadığı bir yıl. PTT ayrılmadan önce, E2.0 bile yeni gelişmekte olduğu heyecanlı günler. 20 yıl öteye 2012 öngörmek üzere Netaş İletişim zirvesinde yaptığım konuşmayı sizinle paylaşıyorum.

Devlet, Çalışma, Üretim, Öğrenme, Eğlence, Bankacılık, Sağlık sektörlerinde yaşanabilecekleri tahmin etmek, sanki 28 yıl önce anlatılanlar ancak şimdilerde gerçek oluyor.


Sonuç ise hep aynı, temel araştırma, hızlı ürünleştirme, insana yatırım.

Sevgili Banu Tesal konuşmayı derlediği için sonsuz teşekkürler.

Sunumları hazırlayan Ziya Türkmen rahmetle anıyorum.


22 July 2020

Bilemediniz AnlayamadınızDünya Bilemediniz Anlayamadınız

Hiç bıkmadan dönmekteyim etrafımda
Koşarcasına takip etmekteyim güneşi
Korumasız uçsuz bucaksız bir yolculuk
Bilemediniz, anlayamadınız kıymetimi

Özenle hazırlandı uzun yıllar sürdü
Yok olma ile karşı karşıya kaldım defalarca
Her seferi yeni bir başlangıç
Bilemediniz, anlayamadınız kıymetimi

Sürdürebilmek için varlığımı
Dengelemeliydim renkli doğayı
Yanlış anlaşılma tedirginliği ile
Bilemediniz, anlayamadınız kıymetimi

Dokuz kardeşiz, hepsi farklı
Diğerleri çöl, ben vaha
Sağladım yaşam için gerekli ortamı
Bilemediniz, anlayamadınız kıymetimi

Tükettiniz kaynakları
Kirlettiniz deryaları
Şimdi şaşırma zamanı
Bilemediniz, anlayamadınız kıymetimi

Öğrendikçe ilimi
Kapatmalıydınız açtığınız yaraları
Fark edememiştim hırsınızı
Bilemediniz, anlayamadınız kıymetimi

Sürdünüz mü sefa
Sanıyorum çektiniz cefa
Sevmeliydiniz birbirinizi
Bilemediniz, anlayamadınız kıymetimi

Yoktur gidecek başka yeriniz
Sarılmalısınız aşk ile bana
Yakınsınız geri dönüşü olmayan yola
Bilemediniz, anlayamadınız kendinizi

2020 07 22 Suat Baysan

20 July 2020

Burçlar & Mayalar


Burçlar gerçekten değişiyor mu?

Gökyüzünde her daim hiç duraksamadan genişlemeye devam eden evren benzersiz, akıl erdirilmez gizemini sergilemeyi sürdürüyor. Hiçbir şeyden hiçlikten başlayan serüven sonsuza değin baki kalacak. Devasa galaksilerden maddenin en küçük bölünmez parçası elektrona kadar her şey eksenler, yörüngeler üzerinde dönmekteler.

Dünyamız, 4,5 Milyar yıldır enerji ve yaşam kaynağımız Güneşin ve dahi kendisinin etrafında aynı şekilde bize hiç hissettirmeden, özenle, saflıkla kaynaklarını kana kana kullanmamız için hazırlamadı mı? Nadide doğal güzellikleri duyumsadık mı? Yoksa hoyratça adaletsizce, bilinçsiz tüketimi mi tercih ettik? Mavi gezegen, mavi gökyüzü, mavi deryalar, gece gündüz oluşumu için kendi etrafından yaklaşık saatte 1,800 km hızla dönerken hiçte aldırış etmeden didinmedi mi? Kaldı ki mevsimlerin oluşması için 23,5 derecelik yatık ekseni ile yörüngede yaklaşık saatte 100,000 km hızla harikalar yaratmıyor mu?

Yaşlı dünyamızın hareketleri bize öğretilen kalıpların çerçevesinde olmadığını artık bilimsel gerçeğinden öğreniyoruz. Dünyamızın kendi etrafında dönerken yalpaladığı (Precession) artık bir sezgi değil ve rakamsal olarak ifade edilen bütün verilerin ayrıntılarının olduğunu kavramış durumdayız. İşte bu sebepledir ki dünyamız güneşimizin etrafında dönüşü esnasında iki farklı yıl yaşanmaktadır. Bir tam çevrimi 360 derece döngüsünü tamamlaması yani dairesel, çevresel yıl (Tropical Year) ile kuzey yarım kürede en kısa gün olarak ifade ettiğimiz konuma 21 Aralık gününe varma süresi mevsimsel yıl (Side Real Year) olarak belirlenmiştir. Mevsimsel yıl konumuna erişen dünyamızın çevresel konuma erişmesi için 20 dakika daha geçmesi gerektiği zahmetsizce ölçülebilmektedir.

Burçlar, dünyamızdan güneşe doğru bakıldığında, sanki dünya hareketsiz ve sabitmişte güneş yıldız kümesi içinde hareket ediyormuş gibi yorumladığımızda, güneşin arkasında oluşan takımyıldızlara verilen isimlerdir. Burçlar 19. Yüzyılda tanımlamasının ardından yaşamımızın kaçınılmaz gereksinimi olarak ortaya çıkmıştır. Her 21 Aralık günü gökyüzünü gözlemlediğimizde şaşırtıcı olmaktan çıkmış olarak güneşin yıldız kümesi içinde 20 dakika daha geriye düşmüş olduğunu açık ve net olarak fark edilebilmektedir. Kısaca her yıl Oğlak burcu 20 dakika Yay burcuna doğru kaymaktadır.

İşte bu kayma sistemini ilk keşfeden Mayalar sürecin bir tam yılı tamamlamasını hesaplayabilmiş ve sürenin 25,700 yıl sürdüğünü yazı ile belgelemişlerdir. Sisteme Büyük Yıl adı verilmiştir. İçimizdeki merakı giderecek olan sorunun cevabını ise yukarıda anlatılanlardan çıkarım olarak tamamlayalım. Bir yılda 20 dakika geç yörüngesel yılını tamamlayan dünyamız bir tam ayı gecikmeli olarak 2160 yılda bitirebilmektedir. Özetle Oğlak burcunun tam olarak Yay burcu olarak tescil edilmesi ve dahi diğer bütün burçların bir önceki burç olarak anılması 4180 yılında mümkün olacaktır.

Aceleye, endişeye gerek yok, gökyüzü için şimdi rahat uyuma vaktidir, nasıl olsa dünyevi meseleler bizi uyanık tutmakta ısrarcı olacaktır.

Yunus Emre ile Bitirelim.

İlim İlim Bilmektir
İlim Kendin Bilmektir
Sen kendin bilmezsen
Ya nice okumaktır

12 July 2020

Live & Live at Work

Recently I have been writing about timelessness and disappearance of distance due to new practices taking shape in our lives. I have called this occurrence as a discontinuity in the way we conduct our regular obligations. Whether we appreciate it or not adventure and migration will continue, ultimately establishing as a new habitude. Therefore not to be left behind we need to understand deeply the elements inspiring the march forward. These elements, may already be an implicit part of our talent. If not, inevitable acquisition of competence without hesitation vibrates at our ears and becomes a prerequisite.

Well that sounds fair doesn’t it? Let me raise a question that may challenge this posture. Is timelessness toppling life work balance? We have been so sensitive towards our family life and I am always in favour of a skewed preference to personal life.

Timelessness has placed us in a sphere of liquid which I may call as work. Out of blue work became a fluid dragging and splashing randomly like waves in an ocean. We seem to be living inside work since time and space in no longer at our control or rather at our desired choice of time. So be careful personal sphere has now been absorbed by work sphere. Please do not get lost in this wilderness, hunt for clues so that living won’t turn into a restless day and a nightmare.

What about the work sphere that is also becoming live, always online. Continuous live work is as if you are swimming in an endless pool. Nobody seems to appreciate others availability. Is this the final weakness we have been searching for in timelessness, may be so. Will there be restrictions, regulations of work sphere taking over private life. I guess not and there should not be any attempt to do so . Things will evolve like in nature, self-governance will take hold otherwise frustration can initiate cracks which could be irreversible.

So my dear friends, colleges, managers, please do not assume that every person is accessible, reachable, consistently nobody is at one’s disposal. Uncovering complexity and discovering convenience is your capability to hold on to your unrelinquishable resources.

Finally do not wait to stumble onto a coincidental resolution, living in a live work environment needs careful examination. I am certain that you have the right qualification to understand and act as a pathfinder.

07 July 2020

Zor Zamanda Liderlik


Sevgili Coşkun Dolanbay ile zor zamanda liderlik, pazar kırılımlarında liderin izleyeceği değişim yöntemleri... Gençlerin sistem içinde hızlı biçimde yer almaları çevik yaklaşımlara uyum... Hepsini konuştuk. Gelecek Araştırmaları Enstitüsüne çok teşekkür ediyorum.

03 July 2020

Kayısı Hikayesi - Yaz Meyve Mevsimi


Kayısı Ağacı hikayesi dördüncü ve son bölümü ile tamamlanıyor. 

01 July 2020

Zamansız Sanal Mekanlar

Özlemle, içtenlikle peşinden sürüklendiğimiz yenilikçilik, zaman zaman bir kaplumbağa bazen de telaşla koşan bir tavşan misali cazibesini benzersiz sürdürüyor. Şimdi ise basmakalıp sistemlerden vazgeçmemiz için yaşam yeni deneyimleri benimsememizi mi hızlandırıyor? Kısıtlamalar, evde kalma, sosyal mesafe, maske, anlayışla karşıladığımız çepeçevre koruma önlemlerine alıştık gibi. Tanıklık ettiğimiz sürecin bir açılır/kapanır pencere benzeşimi olduğunu dışarı bakışımızın ötesinde doyumsuz değişimin esintilerini hissederek, yarını yeniden tasarlamayı planlamak olarak değerlendireceğimiz fırsat olduğunu kestirmemiz daha doğru olmaz mı?

24 June 2020

Timeless Proximity Platform


We have always been in search of newness paste of which is interlinked, slowly crawling like a turtle or speeding like a rabbit. Lately life has given us a window to look through, see beyond the current events, think, how to redesign tomorrow.  It has not arrived at the best of time that we would have desired and preferred. Hardship, Lock Down, Isolation, became regular practises for a considerable duration.

Many of us had different ideas in mind, turn the misery to action take the opportunity to learn, to reinvent the way we communicate. İt was a struggle between acceptance of tradition and wait or confronting the new timeless proximity and accelerate.

08 June 2020

Innovation Leadership - Rotaract


Fındıklı ve Şişli Rotaract kulüpleri, genç liderleri ile yenilikçilik sistemleri üzerine etkili bir konuşmada buluştuk.

Geleneksel yönetim araçlarının yerini daha basit, hızlı, çevik yaklaşımlara terk edişinin ayrıntılarını konuştuk. ArGe, Yenilikçilik, Sayısal Dönüş bir kuruluş içinde nasıl planlanmalı, önceliklendirilmeli ve uygulanmalı meselesinin resmini tanımlamaya çalıştık.

Sonuç olarak aslında değişimin önündeki engelleri bilerek ortadan kaldırmanın seçeneklerinin önemi üzerinde durduk. Çevrimiçi olmasına karşın oldukça enerji dolu tamamlanan konuşma ve davet için her iki kulübümüze de çok teşekkür ediyorum.

21 May 2020

BTvizyon Dijital - IOT TeknolojileriNesnelerin İnterneti konusu artık yadırgamadan yüksek sesle konuşuyoruz. Buruşukluklar giderildi, gelişmeler hızla uygulamaya dönüşüyor. İnsanlar arasındaki iletişimi tanımlamaya çalışmak ve yaygınlaştırmak döneminin sonu mu geldi acaba? Zaman nesnelere yetki ve sorumluluk verme olarak açıklanabilir mi? Teknolojik olarak ele alındığında karışımaza çıkacak zorlukları ve güvenlik uzgörüsünü? 

Nesneleri çepeçevre yönetebileceğimiz ortamları, ortaya çıkmakta olan girişimleri, yatırımcı konumlamasını ayrı ayrı değerlendirdik.

BTvizyon Dijital ekibine ve katılımcı olarak panelde yer alan uzmanlara çok teşekkür ediyorum.
22 April 2020

Asriad Üyeleri Geleceğe ve Dönüşüme Hazırlanıyor

Korona virüs pandemi dönemi sonrası yaşanacak dönüşüm konusunda ASRİAD üyesi iş insanlarını bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla ASRİAD Bilişim Komisyonu tarafından düzenlenen "Sayısal Dönüşüm ve İnovasyon Liderliği" Paneli 22 Nisan Çarşamba günü online olarak gerçekleştirildi.

Bilgi Teknolojileri Direktörü ve Teknolojik Grup Platformu Başkanı Aykut Seyrek moderatörlüğünde gerçekleşen panele konuşmacı olarak Acmena Technology Management and Investment Inc. Founder CEO'su Suat Baysan yer aldı.

Online ortamda oldukça yoğun bir izlenme sayısına ulaşan ve ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman'ın da katıldığı panelde; Yenileşim Yönetimi, Planlama Süreci, Stratejik Planlama, Sayısal planlama, Konumlandırma, Örgüt farklılığı, Tanımlar, Açık yenilikçilik, Liderlik ikilemi, Süreç yönetimi konularında ayrıntılı olarak bilgilendirme yapıldı.

Panel sonrası, online programa katılan katılımcı iş insanları, Panelist Suat Baysan'a chat yoluyla öğrenmek istedikleri hususlar konusunda sorular sorarak cevaplarını aldılar.

Yaklaşık 1,5 saat süren panel sonunda ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, programın Moderatörü Aykut Seyrek ve Panelist Suat Baysan'a teşekkür etti.

08 April 2020

Eskiler Bilir - BTHaber


Sevgili Murat Göçe, çok teşekkürler, harika konular, hatıralar, eğlenceli, bilgilendirici konuştuk. 

07 April 2020

Akıllı Enerji Sistemleri ve Akıllı Çözümler

Bir çırpıda cevabını vermekte zorlandığımız “Akıllı Şeyler” nelerdir?
Akıllı olmaları için neyi nasıl barındırmalılar?

Yoksa “Akıllı Şeyler” sadece birer algılayıcı ötesine geçemeyen veriyi anlamlandırma sistemlerine ileten aslında “Akılsız Şeyler” mi?

Akıllanmanın sınır var mı? Aslında bu gördüğünüz cihaz çok akıllı olup… Diyebilecek miyiz?  Zor sorular…

Cevapları arıyorsanız tıklayın    ICT Media Nisan

Yazının tamamı için devam tıklayın

31 March 2020

Webinar - Pearson

Pearson Türkiye etkinliği webinar. Konumuz "Yenilikçi Liderlik". Katılımcı sayısı 250 civarında. Etkileşimli eğitimimiz sohbet alanından gelen sorularla zenginleşiyor.

Üzerinde durduğum önemli kırılımlar, kaynakların Araştırma, Ürün Yönetimi ve Yenilikçilik boyutu düşünülünce nasıl ve hangi oranda paylaştırılacağı. Ürün yaşam eğrilerine şimdi salgın döneminde çok daha farklı bir bakış açısı getirmenin zorluklarını anlatıyorum.

Yerinde inceleme, müşteri ilişkilerinde sanal ortamlarda ihtiyacın belirlenmesinde yeni yöntemlerin kullanılması. Küresel başarı hikayeleri ve örnekler vererek webinarımızı tamamlıyoruz. Yarın gün süren etkinliğe ilgi ve alakanın yüksek olması sevindirici. Pearson ekibine ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum.