25 January 2016

BIST - Borsa İstanbul

Borsa İstanbul teknoloji uzmanları ile yazılım yatırımlarını görüşüyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, kaidesizlik, aykırılık, kuralsızlık (anomaly) yazılım sunumu yapıyoruz. Müşteriler, çalışanlar, kanal yapısın içerisinde, iç süreçlerde hataları anında tespit ederek tedbir almanın verimlilik etkisini görüşüyoruz.

Cisco Genel Müdürlüğüm sırasında BIST altyapısını yedekli, güvenli, süreklilik sağlayacak şekilde kurmuş ve yazılımlar için doğru platformları oluşturmuştuk. Bugün sistemlerin hatasız çalıştığını görmek ve üzerine yani servisleri ilave etmenin rahatlığını bir kez daha gözlemlemiş oldum.

23 January 2016

TTGV - Malatya

DAP Bölge Toplantısı


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baysan’ın proje tanıtım sunumu ile başlayan toplantıda daha sonra söz alan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, sanayi sektörünün önemli sorunlarından birisinin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sıkıntılar olduğunu belirterek, “Bu konuda 2014-2018 yıllarını kapsayan DAP eylem planında organize sanayi bölgelerinin nitelikli eleman ihtiyacının karşılamaya yönelik 3 adet eğitim merkezi kurulması için başkanlığımız bünyesinde yer alan hedeflerdendir.

Bölge sanayisinin gelişmesinde önemli araçlardan birisi de bölge üniversiteleri ile sanayi sektörü arasındaki iletişim ve bağlantının güçlendirilmesi olacaktır” dedi. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi’nin açılış toplantısı Malatya’da yapıldı. Toplantıya Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın da katıldı.

20 January 2016

Dr. Akın Çakmakçı Tez Ödülleri - TTGV

ESO Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde TTGV akademik tez ödülleri sahiplerini buluyor. 5.cisi düzenlenen törenin TTGV, ideaport markası bilinirliği, sadeliği ve değerlendirme uzmanlarının niteliği ile cazibesini arttırmaya devam ediyor. 

Törende konu başlıkları olarak konuşmacılar nesnelerin internet, yapay zeka ağırlıklı içerik sunumu gerçekleştiriyorlar. Sanayi devrimlerinin neticesinin makinaları değiştirmek olduğu ancak yaşanmakta olan Endüstri 4.0 sürecinin daha az yıkıcı etkisine değiniliyor. Bilginin tutulmaması, saklanmaması ve işlenmemesinin yarattığı verimsizlik rekabetçiliği azaltıcı rolü önemsenmeli teması öncelikle ele alınıyor.

Törenin devamında UFUK 2020 sunumunda geleceğin interneti ve geleceğin fabrikalarının nasıl şekilleneceği gündeme geldi. 7. Çerçeve bir kez daha açıklanarak toplantıya devam edildi. Sunumlar sonrasında ödüller sahiplerini buldu.

Eskişehir yolculuğumuzu hızlı tren ile gerçekleştirmenin rahatlığı içinde İstanbul dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz.

14 January 2016

Foxconn - Büyükçekmece

Foxconn ile yeni projelerin ortaya çıkarılması ve iş planlarının yapılabilmesi bir kez daha bir araya geliyoruz. Özellikle cep telefonu üretilmesi ve pazarda başarı yakalanabilme modellerini konuşuyoruz.

Çorlu tesisi her türlü imkanı sağlayabildiği gibi aynı zamanda üretim dışında tasarım desteği de sağlayabilecek kabiliyete erişerek müşterilerine hizmet vermeye başlıyor.