15 October 2016

Fikri Mülkiyet Hakları

IP 2016 Uluslararası fikri mülkiyet hakları ve Üniversiteler panelinde konuk konuşmacı olarak teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeleri tartıştık. Panelde bulunan değerli hocalarımız Tuna Tuğcu, Mustafa Ergen, İsmail Hakkı Polat ve Ali Özgür Yılmaz bilimsel boyutu ile konunun ayrıntılarına değindiler.

Etkinlik sunumum yaşamış olduğumuz iletişim altyapı geliştirme çalışmalarından söz etmek oldu. Özellikle 5G ile birlikte elde edilecek kazanımlardan en yüksek seviyede katılımcı olabilmenin koşullarını gündeme getirmeye çalıştım.

Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Koç ve ODTU ile ortak düzenlenen etkinliğe WIPO ve diğer yurt kuruluşların uzmanları katıldı.

10 October 2016

Refresh - TTGV

İstanbul Tarabya Otel'de gerçekleştirilen TTGV Refresh toplantısı inanılmaz verimli ve başarılı tamamlandı.

Başkanımız Cengiz Ultav açılış konuşması ile başlayan etkinlik, yurt dışından gelen konuşmacılar, video konferans ile bağlanan uzman katılımcılar ile zihin açan sunumlar olarak başarı ile tamamlandı.

Genel Sekreterimiz Mete Çakmakçı kutluyorum.

TTGV süper ekibe teşekkür ediyorum.

05 October 2016

İletişim Teknolojileri

Bilişim teknolojileri son 10 yıldır gelişmesini bağlantı temelli olarak şekillendirmektedir. Bağlantının merkezi insan ve sanal ortamda
paylaşım olarak tarif edilmektedir. Böylece pazar ve sistemler gelişmiş el cihazları ve bu cihazlar tarafından üretilen çoklu ortam içeriğini taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Bir diğer ihtiyaç da paylaşımın anlık olarak yapılabilmesi sonucunda ortaya çıkan genişbant gezgin sistemler teknolojileridir (4.5G). Sonuç olarak ihtiyaçları karşılayabilecek teknolojik gelişmeler yazılım ve mikro elektronik alanında inanılmaz karmaşıklık göstermiştir.

Önümüzdeki 10 yıl içinde ise çok farklı bir odaklanma bizi beklemektedir. Artık paylaşımın merkezinde sadece insan değil nesneler de yer alacaktır. Nesnelerin bağlantılı ve çevrim için olmaları neticesinde birbirleri ile iletişim içinde olan milyarlarda nesnenin ürettiği bilgilerin insanlık için nasıl bir faydaya dönüştürüleceği yeni fikirleri destekleyecektir. Nesnelerin daha az veri üretmesi ancak sayılarının çok büyük rakamlara ulaşması, yanı sıra insanların ihtiyaçlarının gelişmiş (A/R) ve sanal gerçeklik (V/R) ile yapay zeka (A/I) uygulamalarına kayması beraberinde aynı anda nesneler ile insanlar için sistemlerin ve ağların birlikte eş zamanlı olarak işlevsel olmasını gerektirecektir.

Sonuç olarak ağ mimarilerinin bulut temelli olması, üretilen veri için analiz ve küçük veriyi araştırma bulma, uzaktan sistemlere teknoloji, kapasite ve bant değişikliği yapabilme gibi bir çok yeni alan ciddi çalışma isteyecektir. Şimdiden ülkelerde konu araştırılmakta, fikri mülkiyet hakları ile Patent başvuruları yapılmaktadır. Bilişim teknolojileri ihtiyaçlara cevap verebilmek için baş döndürücü ivme ile gelişmesini sürdürecek ve çok kısa zaman içinde 5G gibi iletişim ağları kurulum aşamasına gelecektir.