21 May 2009

Perakende Zirvesi - Yerel Zircirleri Buluşuyor

Perakende Zirvesinde konuk konuşmacı olarak katılıyorum. Yerel zincirler sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Büyük alışveriş merkezlerinin faaliyete geçmesi ile satış rakamlarında ciddi düşüşler yaşanıyor.

Marketing Management Institute (MMI) ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Türkiye'nin her tarafından gelen 1000 üzerinde izleyici katılıyor.

Konuşmam ilgi ile izleniyor, küçük işletmelere rekabette faydalı olabilecek ve büyük yatırımlar gerektirmeyecek projeler anlatıyorum. Tüketici ile olan yakınlık ve tanınırlık avantaj olarak kullanılarak etkin (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetim ve teknoloji ile birlikteliği üzerinde duruyorum.

"Sensiz Olmaz" teması ile kurgulanan buluşma olumlu izlenimlerle sona eriyor.

20 May 2009

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Kulübü Elektronik Sanayi Paneli
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğrenci Kulübü Türk Elektronik Sanayii hakkında görüşmek üzere 20 Mayıs 2009 tarihinde bir Panel düzenlemiştir.

Üniversite içinde düzenlenen Panel’e TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Suat Baysan, Genel Sekreter Enver İbek ile ESİM A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Cevdet Aydemir konuşmacı olarak katılmışlardır.

Yurdakul Ceyhun hocamızı Rahmetler Anıyoruz.


08 May 2009

Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi - Anadolu Üniversitesi Eskişehir

AKLIM FİKRİM MERKEZİ

Suat BAYSAN, Rabia ÖNER ANELTECH

suat.baysan@aneltech.com, rabia.oner@aneltech.com

ÖZET

Üniversite ve sanayi işbirliğiyle hayata geçen Aklım Fikrim Merkezi şirket ve bireylerin fikir, prototip ya da ürün haline gelmiş projelerini desteklemektedir. Sanayi desteği bulamamış projeleri, tezleri ve yeni ürünleri ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir. Böylece, toplumun her kesiminden insanın rahatça başvurabileceği bir platform oluşturulmuştur.

Aklım Fikrim Merkezi uluslararası teknolojik rekabet ortamında Türkiye’nin yer bulmasını amaçlarken, aynı zamanda tüm proje süreçlerinde sosyal sorumluluk gereklerini yerine getirmeyi de görev bilmektedir. Bu yaklaşımla, geliştirilecek teknolojilerin çevreye ve doğal yaşama zarar vermemesi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanması değerlendirme ölçütlerinde belirleyici olacaktır.