27 November 2008

TESID Ödülleri - Kadir Has Üniversitesi

" TESİD YENİLİKÇİLİK YARATICILIK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU "

Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi, onun itici güçlerinden biri olan Türk Elektronik Sanayii’nin gelişerek rekabet gücünü arttırması, dünya ekonomisine uyum sağlaması, dünya ile bütünleşme sürecinde teknolojik gelişme ve ihracat açısından büyük önem taşımaktadır.


Hızlı teknolojik değişmeler, kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çok değişik seçenekler sunmaktadır. Küresel rekabete açık ortamda, firma seçiminde belirleyici etkenler arasında teknolojik açıdan güçlü ve yenilikçi bir ürün ön sırada yer almaktadır. Böyle bir ürün elde etmek için yapılacak çalışmaların temelinde ise teknolojik yenilik (inovasyon) ve yaratıcılık bulunmaktadır.

Türk Elektronik Sanayii dernek başkanı Suat Baysan yenilik ve yaratıcılık konusunda başarılı firmaların teşviki için ödül sistemi kurulduğunu; ödül alan firmalar ve ürünlerinin Türk kamuoyunda ve sektör içerisinde hak ettikleri farklı konumu vurgulamak için; 1999 yılından başlayarak, TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri vermekte olduğunu ve 2008 yılında bu ödüllerin sekizincisinin bugün sahiplerini bulacağını bildirdi.

Türk Elektronik sanayicileri Derneği Ödülleri 27 Kasım 2008 akşamı Kadir Has Üniversitesinde düzenlenen törenle sahiplerine verilmiştir.
Törene, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Ekren, Türk Telekom Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Tunç Yorulmaz, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Yılmaz, kamu ve özel sektör yetkilileri, elektronik sanayii camiası ve çok sayıda konuk katılmıştır.

20 November 2008

"Avrupa'da Pazar Kaybediyoruz" 20.11.2008

Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği (TESID) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Baysan, Son İki Yıldır Üretim ve İhracatta Yavaşlama Sürecine Giren Elektronik Sektörünün Avrupa'da Ciddi Bir Pazar Kaybı ile Karşı Karşıya Bulunduğunu Belirterek “1 Milyar Dolar Civarında Bir İhracat Kaybı Oldu. 2009'da Bir Toparlanma Yaşayacağımızı Umut Ediyorum” Dedi.


Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Baysan, son iki yıldır üretim ve ihracatta yavaşlama sürecine giren elektronik sektörünün Avrupa'da ciddi bir pazar kaybı ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek “2009'da bir toparlanma yaşayacağımızı umut ediyorum” dedi.

19 November 2008

Suat Baysan : Elektronik Sanayicileri 2009’da Bir Toparlanma Bekliyor


Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Baysan, son iki yıldır üretim ve ihracatta yavaşlama sürecine giren elektronik sektörünün Avrupa'da ciddi bir pazar kaybı ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek "2009'da bir toparlanma yaşayacağımızı umut ediyorum" dedi. Sektörle ilgili bir açıklama yapan TESİD Başkanı Baysan, Türk elektronik sanayiinin son dönemdeki çalışmalarını değerlendirirken, sektörde 2007 yılında , 9,5 milyar dolarlık üretim yapıldığını, 5 milyar dolar tutarında da ihracat geçekleştirildiğini belirtti.

Elektronik sektöründe geçen yıla göre, 2008'de de çok büyük bir canlanma kaydedilmediğini anlatan Baysan, "Sektörün, 2009 yılında içinde bulunduğu yavaşlama sürecini aşacağını düşünüyorum" dedi.
Ulusal ihracat stratejisi oluşturulurken, Türkiye'ye dış pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayacak hedef sektörlerin başında elektronik sanayiinin geldiğini vurgulayan Baysan, dünya ölçekli değerlendirildiğinde, sektörün istenilen boyutlarda olmamasına karşın, elektronik sanayi sektöründeki dinamizmi, gelecek için ümit olarak algıladıklarını kaydetti.


Suat Baysan, Türk elektronik sanayiinin lokomotifi durumunda olan tüketici elektroniğindeki teknolojik gelişmelerin, özellikle üretim ve ihracat rakamlarını olumsuz yönde etkileyeceğinin beklenmesine karşın, bu konuda yeterli önlem alınamadığını dile getirdi. Bu olumsuz sonuçlarının 2007 yılında ortaya çıktığını anlatan TESİD Başkanı Baysan, şöyle konuştu : "Sektörde üretim artışı yaşanmadığından, Avrupa'da ciddi pazar kaybı ortaya çıkmıştır. İhracat kaybı 1 milyar dolar düzeylerindedir.

11 November 2008

Arkeoloji Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzesi

Gülhane parkından Topkapı Sarayına çıkan Osman Hamdi bey yokuşu üzerinde muhteşem bir yerleşke.

Üç ayrı binadan oluşan ve içerisinde inanılmaz tarihi eserler barındıran gururumuz. Tarihte bir yolculuk yapmak ve medeniyetleri daha yakından tanımak için mutlaka ziyaret edilmesi gereken ören yerimiz.

Büyük İskender'in lahitini mutlaka görmelisiniz.

04 November 2008

GömSİS - ITU

Gömülü sistemlerle uğraşanların ilgisini çekebilecek bir sempozyum var. Gömsis 2008 3 - 4- 5 Kasım tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi Maslak Yerleşkesinde yapılacak. Konuşmacılar alanlarında çok deneyimli ve sağlam kişiler. Sempozyumun afişi aşağıda.

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Emre HARMANCI, İTÜ Bilişim Enstitüsü
Doç. Dr. Müştak Erhan YALÇIN, İTÜ Elektrik Elektronik Fak, Elektronik ve Haber. Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr. Osman Kaan EROL, İTÜ Elektrik Elektronik Fak, Bilgisayar Müh. Böl.
M. Niyazi SARAL, TÜBİDER
Suat BAYSAN, TESİD
Bülent GÖNÇ, TBV
Emel Altay BEDİSEL, İstanbul Sanayi Odası
Refik ÜREYEN, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı