27 July 2021

DEI - Diversity, Equity, Inclusion - PART1 - Equity

A Blue Print DEI Trilogy

PART 0 - What Lies Ahead ?

0.1. Fundamental Changes

Fundamental changes are shaping the world never seen before. Earth is now more flat, superimposed locations and timeless. On-Line platforms are equalising businesses as well as individuals. As long as one possesses educate capabilities the world is a single market place accessible by all. Therefore conducting any sort of relationship building with one another requires understanding of differences. Leadership challenges have always been awesome through history and time. Yet today there is a new overwhelming means to face and overcome anxieties.

Diversity – Equity – Inclusion as a concept is embraced by leaders to cope with difficulties. Matters spreading through vast distances may be tackled smoothly if DEI philosophy is correctly executed.

0.2. Challenges   

DEI, sounds simple enough, easy to read yet concept, meaning, understanding bears such heavy elements that are tucked away behind the vast universe. Even attempting to start a definition needs careful thought. Each and every word carries with itself unique properties that are research topics by themselves. Undertaking to compose a description may result in streamlining scattered ideas together hence providing a rough collection of views. Delivering essence and measuring success may shine further light to the picture or rather the masterpiece. The real challenge then emerges as an approach strategy to match resources to cover identified gaps.

PART 1 - Equity

16 July 2021

Kadir Has Üniversitesi - Yaz Okulu

Kıymetli hocam Doçent. Dr. Taner Arsan daveti ve Kadir Has Üniversitesi yaz okulu öğrencileri ile sanal ortamda buluşma.

Sohbet konumuz "Novus Mundos" Salgın sonrası kalıcı olarak değişen, dönüşen yeni dünya düzeninde yetenekler ve yetiler nasıl şekillenecek?

Değişime uyumluluğun AQ  "Adaptability Quotient" koşullarının derinlemesine incelenmesini değerlendirdik. Liderlerin yaşamakta oldukları ikilem, bilgiyi açık olarak sunma karşılığında gizlilik çatısını bozmama. Açık yenilikçilik ve süreçlerde yaşanacak kırılımlar, sanal ortamlarda müşteri ile gerçekleştirilecek iletişim...

Tarihsel bir bakış açısı doğrultusunda ağ, teknoloji, sanayi, yönetim yaklaşımlarında geçmiş ve gelecek kurgusunu konuştuk. Bütünsel bakış açısı anlamında yeniden tasarlanmakta olan kurumsal mimarilerin "Yapay Zeka" etkisiyle insan kaynaklarına yansımasının önemine vurgu yaptık. Dikkatle, yüksek enerji ile katılım sağlayan öğrencilerimize Hasan Dağ ve Taner Arsan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.

13 July 2021

Fındıklı/Dolmabahçe Rotary Kulüpleri - Kuantum Mekanik

 

Fındıklı ve Dolmabahçe Rotary kulüpleri ortak toplantısına konuk konuşmacı daveti için çok teşekkür ediyorum.

Kuantum teorisinin temellerini tarihsel buluşları, bilim insanlarını Nobel ödülleri ile sonuçlanan hayal gücümüzü zorlayan çalışmaları konuştuk.

Maddenin bölünemez en küçük parçalarının aynı anda enerji alanları olduğu ve kuantum tarlalarını oluşturduğunu, neşeli bir sohbet ile sürdürdük. Prof. Peter Higgs sistemin son parçasını Higgs Boson teorik olarak kanıtlayıp sonrasında İsviçre - CERN parçacık çarpıştırıcısında deneysel olarak da gözlemlenmesi sonucunda "Standart Model" tamamlanması görüştük.

Model içinde yer alan 3 temel kuvvet ve ilave olarak Einstein'ın Genel Görecelik teorisinde her yönü ile kesinleştirdiği Mekan/Zaman 4 boyutlu evren tanımına açıklık getirmeye çalıştık.

Böylesine seçkin bir topluluk ile birlikte olduğum, anlamlı sorularla yönlendirilen toplantı için Kulüp Başkanlarına çok teşekkür ediyorum.

BAU - Future Campus

Bahçeşehir Üniversitesi "Future Campus" Ziyareti.

Geleceğin öngörüldüğü, yaşam tarzından, iş modellerine, eğlenceden öğrenmeye değişimin uyumluluğunun araştırıldığı göz alıcı yerleşke.

Bilimsel, kültürel keşifleri gerçekleştirmek, buluşları yönlendirmek, gençlerin yaratıcılığını desteklemek temeline dayanan yapılanma.

Tasarımı ile iletişimi, ağ oluşturmayı, ortak mekanlarda rahatlıkla bir arada fikir üretmeyi özendirici mimarisi... Dış mekanlarında yeşile bürünmüş doğası, öğrencileri yenilikçiliğe yönlendirecek sistemleri ile çekim merkezi olacağı kuşkusuz. Yöneticiler, özgün ürünlerin geliştirilmesine, öğrenmeyi öğrenci merkezli düşünmeye odaklanmış yaklaşımları ile etkin projelerin hayata geçirilmesinde yol gösterici olarak var güçleri ile çalışıyorlar.

1992 yılında, Netaş Araştırma ve Geliştirme binasının tasarımı sürecinde önemle üzerinde durduğumuz konu başlıklarının çok daha fazlasının uygulamaya alınmış olmasını hayranlıkla gözlemledim. Netaş ArGe binamızda 400 Araştırmacı dikey inşa edilmiş yapı içinde 5 katı kapsayacak şekilde yerleştirilmişti. Araştırma geleneği, iletişim temelli kurgulanması neticesinde kişi başına 10 m2 geniş alan tahsisine öncelik vermiştik. Dikey yapıların diğer katların bulunduğunun da farkına varılması gerçeğinden hareketle binanın ortası tamamen boş bırakılmıştı. Böylelikle araştırmacılar bulundukları katların dışında diğer katları da rahatlıkla görebilmekte ve büyük bir ailenin parçası olmanın haklı gururunu yaşıyorlardı.

Zemin katta her kattan görülebilen özenle yetiştirilmiş bitkilerden oluşan bahçemiz resmi tamamlıyordu. Bahçemizin etrafını kuşatan laboratuvarlarda çalışmak doğa ile içiçelik demekti, haklı olarak laboratuvarlarda denemeler, testler, sahada gerçekleştiriliyor algısı yaratıyordu.

İletişimi destekleyen odak noktaları, panolar bir bütün olarak konumlandırılmıştı. Küresel başarı işte böyle bir şeydi, çalışana değer ölçülemez, ancak geri dönüşü tarihsel izlerini bırakacak ürünler olacaktı.

BAU Future Campus gezerken hatıralarım canlandı. Uzun iletişim koridoru, yatay mimari neticesinde toplam mekanın algılanması, ekranlar üzerinden güncel bilgilerin paylaşılması. Laboratuvarlar, kütüphane, koridor üzerinde afişler, sergi alanları ve saymakla bitmeyecek daha nice güzellikler öğrenciler ile buluşuyor. Teknopark şirketlerinin ve kuluçka merkezinin de faaliyete geçmesi ile Üniversite/Sanayi/Girişimcilik burada girişte ki 750 yıllık zeytin ağacı gibi yeşerecek ve kalıcı olacaktır.

Doğa mı? 180,000 m2, yürüyüş, spor imkanı.

Ağacın altında Homeros'un Troya Savaşını anlatan İlyada destanı şiirden bir alıntı.

"Ben herkese aitim, ben kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce de vardım, sen gittikten sonra da var olacağım"

Yeniden öğrenci olmak istiyorum.

Yerleşkeyi ülkemize kazandıran üniversite yetkililerini kutluyorum, emeklerine sağlık. Eminin küresel başarıları kucaklayacak genç yeteneklerle gurur yaşayacağız. 

11 July 2021

Kobiefor - Zamansız Sanal Ortam

Uzun bir süredir yaşamakta olduğumuz salgının yaşama, iş, eğlenme ve öğrenme alışkanlıklarımızı değiştirme yönünde zorlayıcı bir etkisi oldu. Aslında teknolojinin sağladığı imkânların hiperbolik yükselişi çanları çoktan çalmaya başlamıştı.

Nasıl olsa zamanı gelince kullanırız anlayışı birçoğumuzu hazırlıksız yakaladı. Keyfi yaklaşım yerini sanal ortamların stratejik araç olarak da uygulanacağı gerçeği çarpıcı olarak gündeme taşındı.

09 July 2021

Catch 22

1990’lı yıllarda okuduğum, Amerikalı yazar Joseph Heller’in “Catch 22” romanına yaşamakta olduğumuz salgın sürecinde bir kez daha göz atma fırsatım oldu.

Roman yayınlandığı 1961 yılından itibaren, 20. yüzyılın kayda değer en anlamlı eserleri arasında sayılmaktadır. Yeniden fark ettim ki, 2. Dünya Savaşı esnasında bir savaş pilotunun yaşamış olduğu duygusal ikilem hala güncelliğini korumaya devam etmektedir. Heller romanında aslında kendisini farkı bir zaman diliminde anlatmaktadır ve “Catch 22” deyimini İngilizceye kazandırmıştır. Sorunun çözümünün problemin kendisi olduğu durumundan esinlenerek tarihsel bir kurguyu kaleme almıştır.

Türkçe’de “iki arada, bir derede kalmak” deyimi tam karşılık olabilir mi?

08 July 2021

ICT Media - Fintech Enerji/Bilişim Yakınsama Şimdi

Fintech Sanayi, “Financial Technology” geçmiş 10 yıl boyunca finansal hizmetler iş dünyasının çalışma şeklini değiştirmiş ve ivmesini arttırarak öncülüğüne devam etmektedir.

Finansal servislerin doğasından kaynaklanan gereksinim, öncelikle mevcut ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak, düzene koymak üzere geliştirme çalışması olarak başlamıştır. Fintech uygulamaları, müşteri odaklı çözümlerin pazarda yer alması ve ardından asıl verimliliğin belirlendiği işletme süreçlerine dokunuşları ile kalıcı vurgusunu kanıtlamıştır.

Ürünlerin pazardaki fırtına etkisi genç sanayi için kaçınılmaz büyüme hedeflerini körüklemiştir. Ancak günümüzde yaşanmakta olan sıkıntılar Fintech girişimlerinin ilk duraksaması ve olgunluk dönemi olarak adlandırılacaktır.