14 May 2021

Yönetim & Teknoloji - Üsküdar Amerika Lisesi İnteract Kulübü

Üsküdar Amerika Lisesi İnteract Kulübü daveti, konumuz Yönetim Felsefeleri, Teknoloji, gelecekte yeniden şekillenecek kurumsal mimari. İnsan Kaynakları ihtiyacında ortaya çıkacak farklı çözümlere odaklı yeni çalışanlar.

Bağlantılı süreçler, bilimsel araştırma, iletişim altyapısında yaşanmakta olan teknoloji kurulumları ve iş dünyasına etkileri. Sanal ortamların kalıcı olarak yaşantımızda yer alacak olmaları. Zincirleme tetikleme ile hızla yayınlaşmaya başlayan şimdilik enerjisini sağladığımız nesneler. Yakın gelecekte kendi üretimleri güç sayesinde farklı boyuta taşınacak olan yapay arkadaş kavramı.

Endüstrinin teknolojinin zorlaması ile birlikte zamana ayak uydurabilmesi için hızlı karar mekanizmaları çerçevesinde gelişmeleri tezgahlara yansıtabilmenin planlanması. Bilişsel ve sayısal kabiliyetler başta olmak üzere ince yeteneklerimizi geliştirmeye özen göstermenin önemine değindik. Davet için çok teşekkür ediyorum, meslek seçiminde doğru öngörüler ile karar vermelerini diliyorum.

08 May 2021

Bahçeşehir Üniversitesi - MBA

Sevgili Ergi Şener hocamızın daveti için çok teşekkür ediyorum. MBA Yönetici adaylarıyla gelişen yeni dünya yönetim mimarisi konusunda bilgi paylaşımı gerçekleştirdik.

Bilimsel icatlardan başlamanın önemi öncelikli olarak gündeme geldi. Altyapı ve teknolojik gelişmelere değinerek iletişim sistemlerinin evrimi 1G - 5G sunumda yer aldı.

Pandemi süreci yenilikçiliği tetiklemekte ve hazırlık çalışmaları ivmelenmektedir. Kurumsal yapıların değişimi yakından takip etmeleri ve Endüstri 4.0 ile ürünlerin de kimliklerinin ortaya çıkacağı yeni çağ yaklaşımına değindik. Sanayinin de etkilendiği ve bambaşka, renkli bağlantılı nesneler ile donatılacak gelecek öngörüsüne şahit olacağımız konuştuk.

Bireyler, kurumsal yapıların yeni çevik yönetim sistemi sayesinde esnek, nefes alan takımların kurulmasının önemi gündeme geldi. Son olarak iletişim altyapısı paralelinde yapay zekanın dört basamak ile modellendiği yapısı ile sağlayacağı yeni öngörü algoritmalarına değindik.

Davet için bir kez daha çok teşekkür ediyorum.

04 May 2021

Tarım Teknolojileri - ICT Media

İklim koşullarının tamamının doya doya yaşandığı coğrafi konum kapsamında değerlendirildiğinde Türkiye’nin Flora Fauna çeşitliliğinin, paha biçilemeyecek kıymeti ortaya çıkacaktır. Ülkemizde 200 den fazla tarımsal ürünün yetişebileceği toprak zenginliğimizle açıklanmaktadır. Ayrıca farklı bitki örneklerinde olduğu gibi, yeni ürünler uyumluluk açısından kolaylıkla sistem içinde yer alabilmektedir.

(Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) SBB 2019 verileri 275 Milyar TL Tarımsal Milli Gelir olduğuna işaret etmektedir. Sektörde çalışan ve geçimini tarım temelli sağlayan 2 Milyon 100 Bin aile bulunmaktadır. Ancak TUIK 2018 verilerine göre kentlerde, il ve ilçelerde yaşayan nüfus oranı %92,5 seviyesine çıkmıştır. Nüfusun %7,5’u köy ve beldelerde ikamet etmekte tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.