17 December 2020

TBD - Bilişim Kurultay 2020

37. Bilişim Kurultayı Salgın sürecinde zorluklara karşı gerçekleştirilerek güncel konuların işlendiği verimli bir etkinlik olarak tamamlandı.

Hafta sonları sokağa çıkmama kararlarının uygulanması devem ederken teknoloji ve bilişimi değerlendirmek oldukça anlamlı sonuçlar verdi.

Bilişim sektörü gelişmeleri dikkatle ve titizlikle izleyerek çalışma hayatının devamlılığına olan katma değerini ciddi olarak arttırma yolunda adımla atmaya devam etti. Her alanda yeniden yapılanma ve düşünce tarzının değişmesi neticesinde sunulmakta olan hizmetler çeşitlendi. Öncelikle kurumsal ihtiyaçların karşılanması öncelikle gereklilik haline geldi. Uzaktan çalışma ilkesi doğrultusunda yeni iş yapış yaklaşımı hayatımıza kalıcı olarak yerleşti. Artık dönüşü olmayan bir süreç bizi beklemekteydi.

Elbette hiç bir şey eskisi gibi olamayacaktı ancak yüz yüze bir arada olmanın da yerini tutamayacaktı. Gelecek hibrit sistemleri etkin kullanmakta aranacaktı. Sayısal gerçeklik kaçınılmaz olmuştu ve böyle bir ortamda bulunmanın koşullarını da anlamaya ve uygulamaya başlamıştık.

TBD beni konuşmacı olarak davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Katılımcıların ve izleyicilerin kurultay süresince dikkatleri dağılmadan sağlamış oldukları ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum.

 

TTGV - STOK IK

TTGV Stratejik Odak Komisyonu (STOK) IK çalışması, yüksek nitelikli insan kaynağı yetiştirme, arz ve talep eden kurumların ihtiyaç tespitlerinin ortaya çıkarılması amacıyla bir yıl süre ile yürütüldü.

Bulguları, geniş kapsamlı araştırmayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

TTGV STOK

Amaca yönelik olarak yedi konu başlığı altında katılımcılar ile birlikte araştırma tamamlandı.

1. İş Gücünü Etkilemesi Muhtemel, Olabileceği Düşünülen Köklü Değişimler

 2. Sanayimizin (Reel Sektörün) Stratejik Yönetim ile İK Stratejisi İlişkileri

 3. Sanayimizin İnsan Kaynakları İhtiyaçları

 4. Sanayimizde İhtiyaç Duyulacak İnsan Kaynakları Becerileri, Yetkinlikleri ve Özellikleri

 5. Sanayimizin Yüksek Nitelikli İnsan Kaynakları Konusunda Yaşadığı Zorluklar

 6. Sanayimizin İK Geliştirme/Yetiştirme Faaliyetleri

 7. Yüksek Nitelikli İK Arzında Yüksek Öğretim


07 December 2020

İnteract - Parallel Evrenler Algılanabilir mi?

Erenköy Işık Lisesi İnteract Kulübü Başkanı Sevgili İrem Kap davet için çok teşekkür ediyorum.
  • Maltepe Bahçeşehir Koleji
  • IELEV Lisesi
  • TINK Lisesi
  • Koç Lisesi
  • SAC Lisesi
Kıymetli interactör öğrenciler ile öncelikli olarak mühendislik mesleğini konuştuk.

Mühendislerin sabırla sorunları anlayarak, çözüm üreterek sonuca ulaşmak amacı ile eserler yaratmayı yaşam felsefesi olarak benimsedikleri vurgulandı.

Nasıl çalışır sorusuna cevap bulabilmek için ilgi alanlarının çeşitliliğine ve zenginliğine değer verdiklerinin önemine değinildi. Kendi mesleklerinin çok ötesinde sağlam temeller üzerine inşa ettikleri bilgi hazinesinin bir araç olarak kullanmanın yetkinliğine sahip olmaların üzerinde duruldu.

Etkinliğin ikinci bölümünde evrenimizin boyutları, gözlemlenebilir Hubble evreni tanımları üzerinde durduk. Einstein ikinci genel görecelik teorisi ile yer çekimini nasıl açıkladığını ve yer çekimi dalgalarının ışık hızı ile evrende nasıl yol aldıklarını konuşuldu. Evrenin derinliklerini gözlem sürecinde sadece ışık değil yer çekimi dalgalarını algılayabilecek laboratuvarların kurulduğu, çalışma esaslarına değinildi.

Anlatımı ilgi ve alaka ile izleyen, sorular ile anlamlandıran öğrencilere teşekkür ediyorum.

06 December 2020

Üç Cisim Problemi

Çinli yazar Liu Cixin’in 2008 yılında 3’lü seri olarak yayınladığı bilim kurgu eserlerinin ilki Üç Cisim Problemi kitabıdır. Pandemi sürecinde Zamansız Sanal Mekânların verimliliğinin neredeyse sıfır seviyesine gerilediğini ürkerek fark ettim.

Sanki hiç kendime ayıracak vaktim yokmuş gibi bir davranış içinde bulunmayı kabullenmek sürekli kolaylaşmaya başlamıştı. Kararımı verdim ve sevgili arkadaşım Değerhan Usluel’in tavsiye ettiği kitabı satın alarak yeniden kitap okuma alışkanlığıma geri dönüş yaptım.

Yazarın eseri 2014 yılında İngilizce çevirisi ile gündeme gelmiş ve önemli ödüllerin kazanılması ile tanınırlığı üst seviyeye çıkmıştı. Bilim Kurgu hikâyeleri ilgimi ve beğenimi çekmeyi sürdürüyor. Ancak eserlerin hatıralarımda yer edebilmesi, tartışmasız düşüncelerimi sorgulaması ve Fizik kuralları ile örtüşmesi koşuluna dayanıyor.

05 December 2020

Sağlık ve Bilişim - Zamansız Sanal Mekanlar

Bilişim uzmanları;

Omuzlarında taşıdıkları sorumluluğun yüksek ölçekli ağırlığının bilincini yıllardır sürdürmektedirler. Tanımlamaya çalıştıkları çözümlerin dokunduğu katmaların teknoloji boyutunun ötesinde olduğunun farkındadırlar. Karmaşık tasarımların işletmelerin yönetişim ekseninde oluşturduğu fikir ayrılıklarının giderilmesi için gayret göstermeye devam etmektedirler. 

Zaman kavramının, denize kavuşmak isteyen nehirlerin sükûnet içinde dolana dolana, ağır ve sessizce ilerlemesine tanıklık etmiş, canlılık yöntemleri önermişlerdir. Yatırım kararı almanın, çok yönlü düşünme neticesinde gecikiyor olmasının yıkıcı etkisini gidermeyi aydınlatma etkinlikleri üzerinden hatırlatmışlardır.

Gelişen teknoloji imkânlarını yakalayamamanın, verimlilik ve rekabetçilik kaybına sebep olduğunu gözlemleri ile dile getirmenin peşini hiç bırakmamışlardır.

03 December 2020

Kuantum Mekanik - Açık Açık

ICTMedia Açık Açık canlı yayınını Murat Pehlivan Yönetti, Aykut Seyrek ile Olcay Aydilek gündemi belirlediler.

Kuantum dünyasına yolculuğumuz elektro manyetik dalgaların fotonlardan oluştuğu teorisi ile başladık. Max Plank 1900 yıllarda gerçekleştirdiği deneyler ile fotonların titreşiminin görünür ışık frekansları sonrasında devam edemediği ve Mor Ötesi Felaketi ile sonuçlanan olayın yaşandığını gözlemlemiştir.

Ünlü bilim insanı Plank titreşimlerim süreklilik göstermediği kesikli aralıklar ile kaynaklarından koptuklarını matematiksel olarak ortaya koymuştur. Fotonların oluşturduğu dizilimin arasında ki mesafeyi Plank uzunluğu olarak tanımlamıştır. 1.61 X 10-35 m. En küçük enerji dilimi "ne kadar" anlamına gelen Latince "quantum" kelimesini kullanmıştır.

icttv açık açık programında kuantum teorisi ve çok daha fazlasını izleyebilirsiniz.

Kuantum Mekaniği

Sabancı Üniversitesi - Tech Awareness Course

Dear Ergi Şener thank you so much for the invitation. I am deeply impressed with the energy of tomorrows leaders.

Since the course outline is defined as tech awareness the presentation I had designed had the final purpose in mind.

Management systems are now reshaping the business architectures. To understand how the transformation is taking place the start point would be the renovations in developing technology.

Therefore the talk was based on historical evolution of Network architectures, Mobile capabilities, Industry TOI (things of Internet) enablement and agile management techniques. 

Successful leaders of tomorrow will be reinventing their institutions. These four pillars are key to build a clear vision for the future. Best of luck, keep on learning, trying, implementing, correcting.