08 September 2020

Yüksek Teknoloji Dergisi - Dark

 

Sevgili Arda Meriç çok teşekkürler

Dark – Kara

Üniversite yıllarımda elektronik mühendisliği öğrenimimi sürdürürken hami (tutor) hocam Prof. Cooper ısrarla beni Fizik temel bilimini anlamaya yönlendirmişti. Önceleri yüzümü gözümü buruşturmuş olsam da fizik meraklısı olduğumu kesinlikle hatırlıyorum. Üzerimde mühendisliğin ağırlığını hissederek kıvrandığımı, ikilemde kaldığımı da belirtmek isterim. Süregelen bir hayranlıkla adlarını sayabildiğim yüzlerce ilim insanı arasında Max Planck, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Albert Einstein, Steven Hawking ve üniversitemizde bulunmuş Alan Turing, Ernest Rutherford, Niels Bohr… Bir yanım klasik fizik, kuantum mekanik ile baskın diğer yanım ise mühendislik öğrenimini tamamlayıp ülkeme dönmek üzere beni zorlamaktaydı.

BeyazNet

Beyaz Net "Bilişimde Güvenilir İş Ortağınız" ilkesi çerçevesinde çözümler üretiyorlar. Eğitimli bir o kadar içten ve samimi takım ile pazarda saygın konumunu yeni dokunuşlar ile kuvvetlendiriyorlar.

1995 yılında heyecan ile başlayan yolculuk artan coşku ile sürdürülüyor. Grubun mimari yapısı müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni oluşumlar ile şekillendiriliyor. Oyun alanının tanımlanması ile birlikte 12M, Talia şirketleri farklılaşma amacıyla yeni yaklaşım modelleri olarak grup içinde yer alıyorlar.
 • Bilişim Güvenliği Çözümler
 • Yazılım Hizmetleri
 •  ArGe Linux Çözümler
 • Kablo ve Kablosuz Ağ Çözümler
 • 7/24 Bakım ve Destek Hizmetleri
 • Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri

Gurubun yetkinlikleri arasında duyarlılıkla, ele alınan öncelikli alanlar siber güvenlik ile birlikte yenilikçi teknolojiler bulunuyor. Beni davet eden Nabi Kürün, ziyaret süresinde kuruluş bilgilerini, amaçlarını paylaşan Fatih Zeyveli olmak üzere Kerem Ün, Kasım Tunç, Ferhat Çapraz'a çok teşekkür ediyorum. Erişilmiş başarıların değişen koşullar ile birlikte artarak devam edeceğine kısa ziyaretim süresince tanık oluyorum.

05 September 2020

ICT Media - Pandemi Sürecinde Siber Güvenlik - Ağustos 2020

ICT Media

İtibarlı liderlerin son zamanlarda uykularını kaçıran öncelikli husus, bilgi üretmek ve ağ ile paylaşmak üzerine kurgulanmış yönetsel yapıyı tanımlayan denklemin, yeniden yazılmasıdır. Çapraşık sorunlara çözüm arayışını sürdürme sürecinde açıklık ile korumacılık güvenlik arasında çekiştirilmekte boğuşan değerli yöneticiler, şimdi de ikilemlerine sanal mekân zamansızlığını da eklemek zorunda kaldılar.

Kurumların sahip oldukları strateji, sistem, analiz, ürün, içerik, fikri mülkiyet, müşteri, iş ortağı, çalışan bilgisinin bağımsız olarak değerlendirilmesi neticesinde niteliğinin belirlenmesi bilgiyi kıymetlendirecektir. Siber saldırganların amacı bilginin değerinin farkına vararak bireyi, kurumu derinden yaralayacak düzenler ile hedeflerine vakit kaybetmeden ulaşmaktır. Maksat acımasızca kaynaklara kastetmek olunca farklı biçimlerde tükenmek bilmeyen ele geçirme ile karşılaşılacağı kesindir. Yazılım zaaflarından faydalanmak, virüsleri gizlice sisteme yerleştirmek, sahte görüntü ile kandırmaya çalışmak ve elbette anlamsız trafik (DDOS) yaratarak iletişimi kilitlemek yaygın yöntemlerdir. Farkına varılmamaktan medet ummak nafile, uzlaşmak ise boşa çabadır. Gelişigüzel yaklaşım ve hafifsemek anlamsızdır. İş tarzını haritalamak, güçlü ve zayıf burçları, gedikleri belirlemek, sağlamlaştırmak, kuşaklamak zorundayız. İkilem ile yüzleşmek, tutku ile gönül vermiş başarı için mücadele eden paydaşları gözetmek kollamak önceliğimiz olmalıdır. Liderliğin ustalığı, yeni oyun alanını baştan savılacak gibi değil, belirsizliği netleştirmek, çıkarları korumak ve fark yaratacak sert doğa koşullarında ilerleyerek ortaya çıkmaktadır.

Yunus Emre ne güzel söylemiş…

Bir korku düştü canıma acep n’ola benim halim

Derman olmaz ise bana acep n’ola benim halim

Ne ayak tuta, ne elim, ne aklım kala, ne bilim

Cevap vermez ise dilim acep n’ola benim halim

Hazırlıklı olmak, deneme yapmak, sürekli gözlem, öğrenme, düzeltme… Belli ki derman, meraklı olmak, rahatına bakmamak, önemsemek, güven, doğruluk ve kusursuzluktan ibarettir.

Bilgiye ne pahasına olursa olsun erişmek, rekabetin bir adım önünde yer almak, tahmin edildiği gibi çağdaş, internet, çevrim içi, zamansız sanal siber ortamlar ile donanmış günümüzden çok çok eskiye dayanmaktadır. İlk kripto biliminin M.Ö. 60’lı yıllarda Roma İmparatoru Sezar tarafından başlatılması tesadüf olabilir mi? “Caesar Ciper” yazılı metin üzerindeki her harfin üç basamak geri kaydırılması ile oluşan zamanın karmaşık algoritmasının komutanları tarafından kolayca kestirilebilmesi için dairesel bir cihaz icat edilmek zorunda kalınmıştır. Örneğin SALDIRI = PTHAFOF olarak gönderilen mesajın içerdiği şifrenin uzun süre çözülememesine günümüzde komik yorumlar getirebiliriz. Toplumun bırakın şifre çözmeyi okuma yazma dahi bilmemesi (%5) Sezar’ın orduları ile iletişimini kesintisiz sürdürmesini sağlamıştır.

Yakın geçmişimizden bir örnek ile devam edelim. 1970 yılında IBM firması tarafından geliştirilen 64Bit DES (data encription standard) ancak 1999 yılında kırılabilmiş ve kullanım dışı kalmıştır. Günümüzde AES (advanced encription standard) 256 bit seviyesinde açık ve kapalı akredite anahtar sertifikaları ile siber güvenliğin boyutunu dikkatlice yeniden inşa etmiştir. Böylece etkin elektronik ticaretin alt yapısını oluşturmuştur.

Pandemi ile birlikte zamansız sanal ortamlarda yaşamayı öğreniyoruz. Bugünün dünyasında Gafil avlanmamak, dizginleri ele almak, umursamak, her an saldırıya hazır olmayı hesaba katmak zorundayız. Unutmayalım siber saldırıların artarak devam edeceği, verecekleri küresel hasarın önümüzdeki 3 yıl içinde 145 Milyar $ olacağı uzmanların tahminidir. Telaşa kapılmadan, gevşemeden, üretken olmayı ve ağınızı genişletmeye olan isteğinizi hevesli, canlı, tutkulu sürdürmenin şartlarını zorlayarak alışkanlığa dönüştürmenizi diliyorum.

Esen Kalın.

31 August 2020

Bilişim500 - Çevrimiçi 2020

Tiyatro bir sahne sanatıdır, oyuncuların yerinde gerçek mekân ve zamanda canlı olarak, yalnızca o anda seyredenler için ortaya koydukları bir gösteridir. Elbette tekrarı olacaktır, ancak her oyunun birbirinden farklı yanları olduğu hakikati de yaşanmaya devam edecektir. Farklı çarpıcı bir örnek ile konumuzu sürdürelim, spor müsabakaları sahaya yansımasının ötesinde yerinde gerçek zamanda bir kez daha izlemesi mümkün olmayan neredeyse dokunarak duygulandığımız bir karşılaşmadır. Naklen yayın, yerinde izlemenin tadında kesinlikle olamayacak ancak ortamı iki boyutlu kendi rahatımızda hissetmemizi sağlayacaktır. Yayıncılık kuralları gerekliliği olarak içeriğin ulaştığı yerel mekânların tanımlı olduğunu hatırlayalım.

Gerçek ortamın, sanal ortam üzerinde eşitlenmesi ve canlı özdeşmesi de naklen yayın benzeri gibi düşünülebilir. Aradaki farklılık içeriğin IP dönüşümü neticesinde sanal dünyada küresel dağılımı ve erişimi olacaktır. İlave olarak görüntünün işlenmesi nedeniyle ekran deneyiminin çeşitliliği cazibe olarak izleyiciye yansıyacaktır. Adına Sanal veya Arttırılmış Gerçeklik (AR/VR) diyemeyeceğimiz yeni karışım, sanal ortamda sanal içerik ile gerçek içeriğin birlikte uyum ve görsellik ile yarattığı çekiciliğinin beğenisi olacaktır.

@bilişim500 etkinliği, çevrimiçi sanal ve gerçek içeriği son derece etkin harmanlaması ile birlikte seyir zevki yüksek, dikkat koşulları azalmayan, sürekli ilgi ile beslenen alanında ki ilk perde olarak hatırlanacaktır. Katılımcıları, değerli konuları kutluyorum @murat göçe ve ekibini gönülden tebrik ediyorum.

22 August 2020

Citizenship & Matrix PART 1

Dual – Triple Citizenship & Matrix Organisations

PART 1: What Went Wrong?

Have you ever wondered leaping out of current bearing and plummeting right into an immense galloping, dissimilar dimension where citizenship is related to managing businesses on line, seamless, timeless? Matrix structures, leader’s nightmare, softwired employees plugged-in yet owns decision making responsibility? Obviously it would be challenging to cover such a captivating topic with a concise article, follow on parts will be available.

Some of you may remember the good old days where corporations were based on silos of departments? Each crafts-person had a unique rectangular shape job definition, interfaces, relationships and communications were all pre-determined. Hierarchy, orderliness ruled all over. Strategy, vision, systems, processes, procedures, products were driven top down, no urgency, so not to worry just execute what needs to be achieved. You weren’t obliged to depend on any external function, reward for hard work rather than initiative. Long term projections, slowness was the name of the game.

14 August 2020

Mentors - Mentees

What would be the first thought that might emerge in front of your eyes if you hear those words above. Would it be experience v prentice or elder v younger may be teacher v student? İmplemented professionally Mentor Mentee process has served well to corporations in search of young talent for many years. Timely reconsolidation and understanding challenges thus providing inside advice and guidance is what has captivated mentees’ cogitation.  Integration with HR recognition system has ensured potential capabilities to surface and empowerment enabled to follow proper career paths which will lead to personal as well as corporate welfare.

However things began to transform as internet steams, proceeds to grow as an equaliser in every aspect of life. Recently living, working, playing and learning has matured to be embraced in an online timeless proximity platform. I have addressed functionality of the platform in earlier articles.

Would this be a signal that would end Mentors role as a person of infinite wisdom and practise? Is mentees knowledge of conducting, navigating through the labyrinth becoming crispier? Whether consciously or by familiarity or by acquaintance mentees are able to deep dive right into immense data oceans and bring out the proper, correct results. Searching, for a minute needle in a hay stack, not only enhances observation skills, also improves differentiation effectiveness. Therefore as a result Mentees competencies evolve to identify whereabouts, thus enabling them as not only carriers or deliverer of packets of data but also being aware of the contents of the packages.

Well we have arrived at a discontinuity junction, it is a fundamental shift of a long lived successful paradigm. Mentees’ should now assume a new appearance and aspect to be ripened to reverse the course. İt is time for Mentors to be reformed and named as distinguished Mentees. I have a lot to learn from my junior colleges, and I don’t need to look no more they are all around me.

Age of the Mentees, moment is here, take your driver seat and ride through the mist. You already possess all the gadgets which you have mastered.

2020 08 14 Suat Baysan

08 August 2020

Rushing Out - Rushing In

 • Turkish folk poet and Sufi Mystic Yunus Emre once said

 • Kaç mevsim bekleyim daha kapında,
 • Ayağımda zincir, boynumda kement? 
 • Beni de, piştiğin belâ kabında,
 • O kadar kaynat ki, buhara benzet!

Rushing OUT Rushing IN

Enduring hardship, stretching beyond natural borders, operating at timeless, endless proximity, is this what you have been witnessing in your life over this period recently? I expect most answers to be yes. Feeling like floating in a work balloon being physically bound however virtually unbolted. Experiencing forces that are pulling you outward in all directions. Is this now the current reality does that sound familiar? Ambitions, energy were high back then, today trying to cope with burdensome situation is the new existence. Psychological pressure might be rendering you into frames, yet you must hang in there, inventing new approaches to your private and business life. Adaptation is not painless, nonetheless it is conceivable and attainable.

There will come a time when conditions, though slowly will improve. Nobody believes that the future scene will exactly be equivalent to near past. Changes will be in the air, like spring emerging from winter. Living through such an adventure, loneliness, inadequate virtual connections and friendship you may be tempted to jump to conclusions rapidly during this interim period.

Let me try to highlight why you need to take your time.

30 July 2020

İlk Yazılım İhracatı - Hikaye Değil Yatırım

1985 yılı Türkiye iletişim altyapısının sayısal teknolojiler ile tanışması olarak kayıtlarda yerini saygı ile almıştı Netaş Arge Direktörü sorumluluğun çerçevesinde, İlk yazılım ihracatı konusu, hakkında yazılan, basında dolaşan hikaye şeklinde ki gelişme bahsedildiği gibi yaşanmadı.

Kanada ve İngiltere'de 1 yıldan uzun bir süre eğitim alarak ve gerçek sistemler üzerinde geliştirme yapan 6 kişilik ekip projeye ciddi emek vererek hazırlandılar. Sonrasında o zamanların en yüksek maliyetli ana bilgisayarı IBM üzerinde önemli donanım, terminal, yazıcı ve yazılım kurulumları ile geliştirme ortamı tamamlandı.

Sistemlerin iş istasyonlarına dönüşümü çok sonraları gerçekleşecekti. Ana bilgisayarların anlık iletişimi ile veri hattı üzerinden İngiltere ile bağlanması ise başlı başına karmaşık bir proje olarak yürütüldü. 9600 Baud hızında olan link kirası yıllık 18.000 İsviçre Frank olarak giderlerimize ilave edilmişti. 1987 Aradan daha 2 yıl geçmeden ikinci link müracaatı yapıldı ve biriken yoğun veri trafiği nedeniyle haftalık olarak yazılım teypler ile gönderilmeye başlandı. Aslında mesele link vardı da yükü taşıyordu olmaktan çok öte kapasitesinin yetersiz olması neticesinde teyplere kayıt edilen yazılım İngiltere'ye gönderiliyordu.

Projenin karmaşıklığına bir ilave de PTT hizmetinde canlı olarak çalışacak DMS100 santralının birebir aynısının laboratuvarda kurulu olması ve müşteriye teslim edilmeden önce yazılımın binlerce test kıstaslarını karşılıyor olmasını sağlamaktı.

Hal böyle olunca yatırımın boyutu ki M$ seviyesinin çok ötesinde, yazılım ihracatının hiçte öyle düğmeye bastık milyon dolar ihracat yaptık olarak varsayılmayacaktı. Gerçekleşen inceleme ve denetimler sonucunda son derece olumlu hazırlanan görüşlerin mevzuata uygun hale getirilmesi ile bir ilk başarılmış oldu.

Türk yönetici ve mühendislerinin planlı, azimli, ısrarcı çalışmaları neticesinde neredeyse imkansız gerçek oluyordu...

Eylül 1985 yılında konu içinde düzenlenmiş olan bir toplantıda yazdığım notlarını paylaşıyorum.