12 November 2021

ICTMedia - Teknopark – Network or Notwork?

TESID – Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendiğim 2007/2011 döneminde gündemimizi, 2001 yılında yasalaşan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na ve Araştırma Geliştirme teşvikleri uygulamasına yönelik çalışmaları desteklemek olarak belirlemiştik. Amaç, ülkemizde Araştırma Geliştirme ortamının üniversite çatısı altında yeşermesi, bilimle teknolojinin bağlantısının kuvvetlendirilmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin pazarla buluşmasını hızlandırmaktı. Hedef, üniversite, sanayi, yatırımcı üçgeninde kol kola girilerek yetişmiş insan kaynağımızın engin denizlere açılmalarını cesaretlendirmekti.

04 November 2021

Beşiktaş Rotary - Kuantum Teorisinin Günümüze Etkisi

Beşiktaş Rotary kulübü Başkanı Turgut Aydıncan'a ve toplantımıza katılına üyelerimize çok teşekkür ediyorum.

Bu akşam kuantum diyarının gizemine yolculuk yapıyoruz. Öncelikli olarak kuantum tanımından başlıyoruz, ilk kez kuantum kelimesini kullanan açıklamaları ve buluşları ile noble fizik ödülünü alan Max Plank'dan söz ederek konumuza başlıyoruz.

Sonrasında ünlü deha Albert Einstein neden önceleri teoriye karşı çıktı ve onu ikna etmeyi yıllar sonra başaran Neils Bohr, ve Werner Heisenberg. Geliştirilmiş olan kavramların günümüz teknoloji dünyası ile örtüşen yanları, tasarlanmakta olan ürünler, ve nihayetinde kuantum bilgisayarlar.

Gelecek öngörülerinin bilim ile buluşmasında çok önemli rol oynayacak küresel araştırmalar.

Başkanımız Turgut Aydıncan'a davet için çok teşekkür ediyorum.

01 November 2021

Bahçeşehir Üniversitesi - Bilgelik Yönetimi

Sevgili İpek Aldatmaz Şener hocama davet için çok teşekkür ediyorum. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi Master öğrencileri ile "knowleedge" bilgelik yönetimi konusunu işliyoruz.

Salgın öncesinde ipuçlarını gözlemlediğimiz, yeniliklerin habercisi olan bilgelik yönetiminin nasıl şekilleneceği üzerinde duruyoruz. Başlangıçta teknoloji eğilimi ve gelişmesi olarak hayatımıza yansıyan dönüşüm, şimdi kurumsal ve bireysel hayatımızı çepeçevre sarmış durumda. Kendimizi örümcek ağına takılmış bir av olarak görmek yerine sistemleri öğrenmek ve faydalı iş olanaklarına dönüştürmek bizim elimizde.

20 October 2021

Elimko - Ankara

Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi kapsamında kurulumu tamamlanmış Elimko tesislerini ziyaret ediyoruz.

Uzun süre birlikte çalıştığımız eski TESID Ankara temsilcisi Zafer Sevdi ile Elimko Yönetim Kurulu Üyesi Malik Aviral eşliğinde yüksek teknoloji üretimi geziyoruz. Kazanılmış bilgi ve teknoloji yetkinliklerinin uluslararası markalar oluşturmasında ki etkin başarının yöntemlerini yerinde gözlemliyoruz. Amacına odaklı, Araştırma Geliştirme faaliyetleri vaz geçilmez ürünlerin tasarlanmasında anahtar olarak ortaya çıkıyor ve destekleniyor.

Özellikle tesisin geniş alanlara sahip olmasını ve çalışlarına verdiği değeri kolaylıkla fark ediyoruz. Üretim sahasının temizliği ve malzeme akışında ki düzenlilik yüksek teknoloji gereksinimini karşılayacak öncelikler arasında.

İş hacimlerinin artarak devamından kuşkumuz olmadan Malik Aviral ve takım arkadaşlarını kutluyoruz. Kurucuları, proje yöneticileri ve kadrolarıyla örnek teşkil eden fabrikadan gurur duyarak ayrılıyoruz.

19 October 2021

Koç Üniversitesi

Koç Üniversitesi kampüsü ziyareti. Orman içinde sanki başka bir şehirde gürültüden uzak, temiz havanın solunduğu muhteşem öğrenim merkezi.

Murat Çelik ile birlikte Sayın SCCH Dekanımız Prof Dr. Aylin Küntay ile barış projeleri toplantısını gerçekleştiriyoruz. İş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz, olumlu ve verimli geçen toplantımız için çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere yeşile doyduğumuz yerleşkeden istemeyerek de olsa ayrılıyoruz.

07 October 2021

Genç TTGV

Sevgili Muhsin Doğan önderliğinde TTGV Ankara Kıvılcım Merkezinde gerçek ortamda ve eş zamanlı sanal bağlantılarla genç arkadaşlarımızla buluştuk, sohbet etme fırsatını değerlendirdik.

Değindiğimiz konular,

1-Teknoloji, neden sınırların zorlanmakta olduğu ve baştan aşağı yeni kurgu ve tasarımlardan oluşan yeni yapıların geleceğini ayrıntılı konuştuk. Asıl meselenin tüketim olmadığı yaratılan katma değerin refah düzeyini doğrudan etkilemesini gündeme getirdik.

2-Zaman ve Mekanın çakışıklığı, böyle bir ortamda bağlantılı kalabilmenin kaçınılmaz zorunluluğunu olumlu yönde kullanabilme ve yarar sağlayabilmenin öğrenilmesine vurgu yaptık  Yeni düzene uyumluluk, "AQ" yeteneklerimizin geliştirilmesi nasıl sağlayabiliriz... Kısaca İnce Yetenekler alanında öngörülerimiz doğrultusunda kendimize araştırma kabiliyeti kazandıracak yöntemler üzerinde fikir alış verişinde bulunduk.

3-Ayrıca resme biraz da dışardan bakarak kavramsal mimarilerin yeniden şekillenmesini yönetebilecek sistemlerin kurgulanmasında rol almanın önemine değindik. Doğru yapılanma neticesinde ürün yönetiminin beklenenini ötesinde hızlandırılması gerekliliğinin altını çizdik.

Katılımlarıyla sohbetimizi renklendiren çok yerinde sorularla konuların açıklamasında yardımcı olan genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Etkinliğin ve sohbetin düzenlenmesinde emeği geçen TTGV ekibine çok teşekkürler.

01 October 2021

ICTMedia - Afet Yönetimi

Zamansız Sanal Mekanlar, Afet Yönetimi

Yaşadığımız coğrafya, doğal güzellikler içermesi açısından dünyanın ender yerleşim yerleri içinde sayılıyor, kendisine hayran bırakıyor. Diğer yandan da ansızın yüz yüze geldiğimiz felaketler bölgemizde yıkıcı etkileriyle sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Yaraları sarmaya devam ederken, hazırlık süreçlerini de sorguluyoruz.

Cisco görevim sürecinde iletişim altyapısının kuvvetli bir afet karşısında nasıl bir anda hareketsiz kaldığına defalarca tanıklık etmiştim. 1999 depreminde Adapazarı’na ilk ulaşanlar arasında bulunmuş ve öncelikle hasar görmüş olan veri aktarımını yeniden tesis etmiştik. Şaşkınlığımızı üzerimizden atmamızla birlikte böyle bir durumda kilit anahtarlama ve veri merkezlerinin önemine farklı bakış açıları geliştirmiştik. Veri merkezlerinin, yedekli, felaket kurtarma, eşzamanlı çalışma, birbirlerinden uzak mesafelerde konumlandırılması süreci de başlamış oldu.

Yalnızca yedeklemenin yeterli olmadığını sorgulayan bilişim uzmanları bilgelik temelli bütünleşik yöntemlerin kullanımını başlatmışlardır.