09 June 2021

Siber Güvenlikte Tümdevre Etkisi - QM-DM02-AA

Yıl 1992, uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğümüz tüm devre “chip” tasarımı neticesini almak üzereydik. 1985 yıllarında başladığımız yatırım çalışmalarını önemsemiş ve kadromuza konusunda uzman bilim insanları dâhil etmiştik. İletişim altyapısı kurulumlarında ülkemizde elde ettiğimiz başarı sanki kabına sığamayan su gibi kaynama noktasına erişmişti.

Nortel Kanada’dan teknoloji transferi çerçevesinde yürütülen altyapı sayısal dönüşüm projesinde yerel katma değer %50 seviyesinin üzerinde gururla gündeme geliyordu. Tamamen yerel olarak tasarlanan kırsal iletişim sistemlerinde ise bu oran neredeyse %80 sınırına dayanmıştı. İthal kalemlerinin başlıca bileşenini tüm devreler oluşturmaktaydı. Asıl şimdi uygulamaya özgü “ASIC” bilgeliğimizi geliştirme, vazgeçmeden yurtdışı bağımlılığımızı azaltma adımını atmamızın zamanı gelmişti.

07 June 2021

2030 Değişim, Dönüşüm ve İnce Yetenekler

Beyoğlu, Bostancı, Fındıklı, Yeniköy, Zekeriyaköy Rotaract kulüplerinin düzenlemiş oldukları "Yeni Dünyada Değişim" konulu toplantı sanal ortamda gerçekleştirildi. Davet için başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Yaşamakta olduğumuz sıkıntılı sürecin zorluklarını sanal ortamları verimli araçlar olarak değerlendirmeye alıştık. AQ "Adaptability Quotient" Uyumluluk zekamız ile ortamların zamansız olmasını yönetebiliyoruz. Küresel iş yapma tarzımız sanki tek bir saat dilimi ve tek bir mekanmış gibi yürütmeye başlandı. Her ne kadar bağlantılı olmak etkinlik açısından doğru algılansa da program yapabilmek ve kendimize zaman ayırabilmek açısından artık sorunları beraberinde getirmekte.

Kavramsal düşünme, çevik proje yönetimi, geri bildirim, ödüllendirme, öğrenim ve de en önemli konu başlığı olarak "ince yeteneklerimizi" geliştirme nasıl çözümlenecek belirsizliğini koruyor. Yeni dünya yaşam biçimimizde yanımızdan hiç ayrılmayacak yapay arkadaşımız ile hangi meselelerin paylaşılacağı zihnimizi kurcalamaya devam ediyor.

Bağlantılı insanlığın tamamlandığı, sıranın 100 Milyarlarca nesnenin ağ temelli kimlik sahibi olabilmelerin neticesi yönetim felsefelerinde ki değişimde aranıyor. Geleceği, uyumluluğun değişimin, dönüşümün sürekli olacağı tanımı çerçevesinde, yetilerimizi yenilemenin peşinden koşmamız gerekliliği ile planlama yapmalıyız. Toplantıya katılarak soruları ile açıklık getirerek olumlu enerjiyle katkı veren tüm Rotaraktörlerimize teşekkür ediyorum.

Okan Üniversitesi - Akıllı Enerji Yönetimi

 


Okan Üniversitesi Akıllı Enerji Yönetimi Projesi. Dekanımız Prof. Dr. Semih Bilgen, Doç. Dr. Ömer Cihan Kıvanç, Sinan Kezer ile birlikte tasarım süreci tamamlanmış ve Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleşen projemizin değerlendirme toplantısı.

Araştırma süresinin son aşamasında 15 aydır sanal ortamdan yürütülen geliştirme Tübitak hakem ziyareti dahil olmak üzere uzaktan yürütüldü. Donanım, yazılım, algoritmalar Mühendislik Fakültesinde kurulu laboratuvar sistemleri kapsamında test edildi. Fakülte çatısında elektrik üretmekte olan güneş panelleri enerjiyi akülere depolanarak tüketiminin verimliliğini sağlamakta. Kullanım alışkanlıkları neticesinde öngörü teklifleri sunan yazılım ile tüketici en etkin programı seçebiliyor.

Araştırma, geliştirme ve tasarım süreci bitiminde şimdi ürünlerin ticari olarak pazarlanması aşamasındayız. Ürünleştirme konusunda sürekli nasıl olmalı sorusuna yanıt bulma uzmanlığımızın gerçek yaşamda zorlandığını gözlemliyorum. Projenin başarı ile sonuçlanmasında yürütücü hocamız Prof. Dr. Nejat Tuncay'ın katkısına çok teşekkür ediyorum.

14 May 2021

Yönetim & Teknoloji - Üsküdar Amerika Lisesi İnteract Kulübü

Üsküdar Amerika Lisesi İnteract Kulübü daveti, konumuz Yönetim Felsefeleri, Teknoloji, gelecekte yeniden şekillenecek kurumsal mimari. İnsan Kaynakları ihtiyacında ortaya çıkacak farklı çözümlere odaklı yeni çalışanlar.

Bağlantılı süreçler, bilimsel araştırma, iletişim altyapısında yaşanmakta olan teknoloji kurulumları ve iş dünyasına etkileri. Sanal ortamların kalıcı olarak yaşantımızda yer alacak olmaları. Zincirleme tetikleme ile hızla yayınlaşmaya başlayan şimdilik enerjisini sağladığımız nesneler. Yakın gelecekte kendi üretimleri güç sayesinde farklı boyuta taşınacak olan yapay arkadaş kavramı.

Endüstrinin teknolojinin zorlaması ile birlikte zamana ayak uydurabilmesi için hızlı karar mekanizmaları çerçevesinde gelişmeleri tezgahlara yansıtabilmenin planlanması. Bilişsel ve sayısal kabiliyetler başta olmak üzere ince yeteneklerimizi geliştirmeye özen göstermenin önemine değindik. Davet için çok teşekkür ediyorum, meslek seçiminde doğru öngörüler ile karar vermelerini diliyorum.

08 May 2021

Bahçeşehir Üniversitesi - MBA

Sevgili Ergi Şener hocamızın daveti için çok teşekkür ediyorum. MBA Yönetici adaylarıyla gelişen yeni dünya yönetim mimarisi konusunda bilgi paylaşımı gerçekleştirdik.

Bilimsel icatlardan başlamanın önemi öncelikli olarak gündeme geldi. Altyapı ve teknolojik gelişmelere değinerek iletişim sistemlerinin evrimi 1G - 5G sunumda yer aldı.

Pandemi süreci yenilikçiliği tetiklemekte ve hazırlık çalışmaları ivmelenmektedir. Kurumsal yapıların değişimi yakından takip etmeleri ve Endüstri 4.0 ile ürünlerin de kimliklerinin ortaya çıkacağı yeni çağ yaklaşımına değindik. Sanayinin de etkilendiği ve bambaşka, renkli bağlantılı nesneler ile donatılacak gelecek öngörüsüne şahit olacağımız konuştuk.

Bireyler, kurumsal yapıların yeni çevik yönetim sistemi sayesinde esnek, nefes alan takımların kurulmasının önemi gündeme geldi. Son olarak iletişim altyapısı paralelinde yapay zekanın dört basamak ile modellendiği yapısı ile sağlayacağı yeni öngörü algoritmalarına değindik.

Davet için bir kez daha çok teşekkür ediyorum.

04 May 2021

Tarım Teknolojileri - ICT Media

İklim koşullarının tamamının doya doya yaşandığı coğrafi konum kapsamında değerlendirildiğinde Türkiye’nin Flora Fauna çeşitliliğinin, paha biçilemeyecek kıymeti ortaya çıkacaktır. Ülkemizde 200 den fazla tarımsal ürünün yetişebileceği toprak zenginliğimizle açıklanmaktadır. Ayrıca farklı bitki örneklerinde olduğu gibi, yeni ürünler uyumluluk açısından kolaylıkla sistem içinde yer alabilmektedir.

(Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) SBB 2019 verileri 275 Milyar TL Tarımsal Milli Gelir olduğuna işaret etmektedir. Sektörde çalışan ve geçimini tarım temelli sağlayan 2 Milyon 100 Bin aile bulunmaktadır. Ancak TUIK 2018 verilerine göre kentlerde, il ve ilçelerde yaşayan nüfus oranı %92,5 seviyesine çıkmıştır. Nüfusun %7,5’u köy ve beldelerde ikamet etmekte tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

28 April 2021

Adalar Rotary Kulübü - Yeniden Şekillenen Kurumsal Mimari

Adalar Rotary Kulübü daveti ile yeniden şekillenen kurumsal yapılar alanını konuşuyoruz.

Pandemi sürecinde bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve yönetim süreçleri yeniden tasarlanıyor. Hazırlık aşamasının tamamlanması, sıkıntıların son ermesi ile birlikte yaygın olarak yaşantımızda yerine alacak. Geleneksel yapılar yerlerini çevik esnek, nefes alan, daha duyarlı sistemlere doğru baştan aşağı yeniden tanımlanacak. Sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı projeler seçim kuralları sıralamasına önde yer alacak.

Yapay zekanın inanılmaz bir hızla geliştiği, yaşamımızın bir parçası olmaya çok yakın olduğumuz bir çağdayız. Öyleyse biz insanlara düşün yeniden öğrenme sürecinde birlikte deneyimleme, ince yeteneklerin geliştirilmesi daha anlamlı olacak görünüyor. Yetkinliklerin ve yeteneklerin tanımlandığı süreci süratle geçmek ve başlayacak çevrim içi platformlarda aktif rol üstlenmek zorundayız.

Konunun önemini kısa zaman içinde aktarmaya çalıştım, davet için Kulüp Başkanımız başta olmak üzere katılımcılara sonsuz teşekkür ediyorum.


27 April 2021

Zeynep Kamil Rotary Kulübü - Mayaların Büyük Yılı

Zeynep Kamil Rotary Kulübü daveti ve bugünkü konumuz astronomi. Aristo Dünyayı evrenin merkezi olarak hayal etmiş ve güneş dahil bütün gök cisimlerinin dünyanın çevresinde döndüğünü karmamış çizim ve matematik ile açıklamaya çalışmış. Sisteme "Geocentric" tanımlaması getirilmiş ve yıllarca destek bulmuştur.

1500 yıllarında Copernicus ilk defa Güneşi merkezde gösteren bilimsel keşfini yaparak yeni sistemi açıklamıştır. "Heliocentric" olarak bilinen model günümüzde coğrafya kitaplarında okutulmaktadır.

Dünyanın diğer tarafında aynı tarihlerde henüz Avrupalılar yeni kıtayı keşfetmeden önce MAYAlar çok daha ileri görüş ve fikirler üretmişlerdir. İnşa ettikleri piramitler ile gökyüzünü haritalandırmış ve dünyanın yalpalama hareketini izleyebilmişlerdir. Mevsimsel (Tropical) ve Döngüsel (Sidereal) yıl farkının gözlemlerle kalmamış dünyanın samanyolu galaksimize göre konumunu da belirleyebilmiş ve gelecek öngörüsü yapabilmişlerdir. En uzun gece 21 aralık  tarihinde dünya ve güneşin galaksinin merkezi ile hizalandığı tarihi hesaplayabilmişler ve 2012 12 21 gününü dünyanın yeniden doğuşu olarak kabullenmişlerdir.

Güncel ölçümler Mayaların ölçüm sonuçlarının doğruluk oranlarının çok küçük farklılık gösterdiğini kanıtlamaktadır. 26,000 yıl süren yeniden doğuş Mayalar tarafından büyük yıl olarak adlandırılmıştır. Sanal ortamda da olsa görsel içerik ile konuyu aktarabilmiş olmaktan memnuniyetimi dile getirmek isterim. Katılımcıların dikkatlerinin dağılmadan, ardından etkin sorular ile sunumun içinde yer almaları inanılmaz sevindirici.

Davet için Kulüp Başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum.