07 October 2021

Genç TTGV

Sevgili Muhsin Doğan önderliğinde TTGV Ankara Kıvılcım Merkezinde gerçek ortamda ve eş zamanlı sanal bağlantılarla genç arkadaşlarımızla buluştuk, sohbet etme fırsatını değerlendirdik.

Değindiğimiz konular,

1-Teknoloji, neden sınırların zorlanmakta olduğu ve baştan aşağı yeni kurgu ve tasarımlardan oluşan yeni yapıların geleceğini ayrıntılı konuştuk. Asıl meselenin tüketim olmadığı yaratılan katma değerin refah düzeyini doğrudan etkilemesini gündeme getirdik.

2-Zaman ve Mekanın çakışıklığı, böyle bir ortamda bağlantılı kalabilmenin kaçınılmaz zorunluluğunu olumlu yönde kullanabilme ve yarar sağlayabilmenin öğrenilmesine vurgu yaptık  Yeni düzene uyumluluk, "AQ" yeteneklerimizin geliştirilmesi nasıl sağlayabiliriz... Kısaca İnce Yetenekler alanında öngörülerimiz doğrultusunda kendimize araştırma kabiliyeti kazandıracak yöntemler üzerinde fikir alış verişinde bulunduk.

3-Ayrıca resme biraz da dışardan bakarak kavramsal mimarilerin yeniden şekillenmesini yönetebilecek sistemlerin kurgulanmasında rol almanın önemine değindik. Doğru yapılanma neticesinde ürün yönetiminin beklenenini ötesinde hızlandırılması gerekliliğinin altını çizdik.

Katılımlarıyla sohbetimizi renklendiren çok yerinde sorularla konuların açıklamasında yardımcı olan genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Etkinliğin ve sohbetin düzenlenmesinde emeği geçen TTGV ekibine çok teşekkürler.

01 October 2021

ICTMedia - Afet Yönetimi

Zamansız Sanal Mekanlar, Afet Yönetimi

Yaşadığımız coğrafya, doğal güzellikler içermesi açısından dünyanın ender yerleşim yerleri içinde sayılıyor, kendisine hayran bırakıyor. Diğer yandan da ansızın yüz yüze geldiğimiz felaketler bölgemizde yıkıcı etkileriyle sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Yaraları sarmaya devam ederken, hazırlık süreçlerini de sorguluyoruz.

Cisco görevim sürecinde iletişim altyapısının kuvvetli bir afet karşısında nasıl bir anda hareketsiz kaldığına defalarca tanıklık etmiştim. 1999 depreminde Adapazarı’na ilk ulaşanlar arasında bulunmuş ve öncelikle hasar görmüş olan veri aktarımını yeniden tesis etmiştik. Şaşkınlığımızı üzerimizden atmamızla birlikte böyle bir durumda kilit anahtarlama ve veri merkezlerinin önemine farklı bakış açıları geliştirmiştik. Veri merkezlerinin, yedekli, felaket kurtarma, eşzamanlı çalışma, birbirlerinden uzak mesafelerde konumlandırılması süreci de başlamış oldu.

Yalnızca yedeklemenin yeterli olmadığını sorgulayan bilişim uzmanları bilgelik temelli bütünleşik yöntemlerin kullanımını başlatmışlardır.

23 September 2021

Teknofest - Havelsan

Teknofest İstanbul - Tuzla, Yenikapı Marmaray - Yenikapı, Şirin Evler Metro - Sonrasında otobüs Atatürk Havalimanına varıyorum.

Murat Pehlivan ve Aykut Seyrek ile Savunma Sanayimizin önder kuruluşu Havelsan bölümünde buluşuyoruz. Geçtiğimiz dönemde Havelsan yöneticilerine vermiş olduğum "Yenilikçi Liderlik" eğitimini başarıyla tamamlamış iki değerli yönetici ile karşılaşmaktan çok memnun oluyorum.

Sayısal Rozetlerini de almış olmalarından gurur duyuyorum.

Netaş yöneticiliğim süresinde içinde bulunduğum savunma projeleri hatıralarımda canlanıyor. 1980/90 yıllarında TASMUS, IFF, JEMUS, TAFICS sayısal iletişim altyapıları hizmet vermeye devam ediyorlar. Yüksek oranda yerel tasarım ürünlerinin kullanılmasını ve fabrikamızda PCB (Kimyasal), elektronik dizgi, mekanik aksamlar olmak üzere üretilmesini heyecanla yerine getirmiştik.

22 September 2021

İTÜ - Arı Teknokent Genel Kurul

Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. 2020 yılına ait ertelenen olağan genel kurul toplantısına Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV temsilcisi olarak katıldım.

Prof. Dr. Atilla Dikbaş, Genel Müdürümüzü  ve şirketimizin yöneticilerini elde etmiş oldukları başarıdan dolayı kutluyoruz. Teknopark bünyesinde 300 üzerinde girişim firmanın ve 8000 araştırmacısıyla gurur duyuyoruz. Firmaların 2020 yılı satış hasılasının 3.8 Milyar TL olması ve ihracat rakamının 75 M$ seviyesine çıkması da etkin, yerinde, uyumlu yönetim anlayışı ile mümkün olabileceğine tanıklık ediyoruz. Geliştirilen projelerin pazar başarısı yakalamasında destekler ve doğru fikirlerin seçilmiş olmasının etkisini gözlemliyoruz.

Uluslararası iletişimin önceliklendirildi Teknopark yeni şirketler için cazibe merkezi olmaya devam edecek. Kuruluşundan bu yana 25 Milyar TL ciro, 780 M$ ihracat ve 3300 proje, şaşırtıcı gelmiyor. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz.

Toplantıya katılan çok kıymetli hocam Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer'in neşeli, canlı sohbeti ortamı değiştiriyor.

21 September 2021

Mundus Novus - Beyoğlu Rotary

Beyoğlu Rotary Kulübü Başkanı Muhammed Maraşlı davet üzerine "sıkıntılar sonrasında beklenen yenilikler" konu başlıklı konuşmayı gerçekleştiriyorum.

Giriş öncesinde zaman/mekan/teknoloji/insan boyutunda yaşanmakta olan değişim ve dönüşümün ulaşacağı seviyeyi tanımlayarak başlıyorum. Zamanın çakışık, Mekanın sanal, teknolojinin yapay zeka evrimi ve insan ince yeteneklerin önceliklendirilmesi.

Gündem de dört temel zaman diliminde dört temel konunun tarihsel gelişimi ve gelecek öngörüsünü işliyoruz. Dört temel konuyu Ağ, Sanayi, Teknoloji ve Yönetim sistemleri olarak belirledikten sonra özet bölümünde yeniden kurgulanan iletişim mimarisinden bahsediyoruz.

Kapanış yansısı ise "David Eagleman" kitabı "The Brain" alıntılar. İnsanlığın en hassas yetisinin bağlantılı olabilmek için geliştirmek zorunda olduğu ince yeteneklerle konuşmamı tamamlıyorum.

Toplantıya katılan kulüp üyelerine, misafirlere ve beni davet eden başkanıma çok teşekkür ediyor, iyi dileklerimizi sunuyoruz.

13 September 2021

Tekno Sohbet - Yüksek Teknoloji

Yaklaşık 30 yıldır Türkiyenin önde gelen teknoloji markalarında üst düzey yöneticilik tecrübeniz bulunuyor. Buna istinaden Türkiye ve dünya pazarında son 10 yıldaki teknoloji gelişimini nasıl değerlendirirsiniz?

Sohbete başlarken okurlarımızı yaşamakta olduğumuz süreç içinde heyecanlarını yitirmeden yeniliklerin peşini bırakmadıkları için kutluyorum. Uzmanlarımız zorlukları aşmanın sihirli reçetelerini yazmakla kalmayarak, eş zamanlı olarak toplumsal iletişimi gerçekleştirerek uygulamaların yaygın kullanımında yol gösterici oldular.

Hatıralarımda, yirmi yıl önceki iş yapış tarzının sanal ortamda uluslararası toplantılara canlı görüntülü katkı vermemim tazeli canlanıyor. Aslında teknoloji, etkinlik ve verimlilik üzerine inşa edilen kurgusunu yavaş da olsa yerine getiriyordu. Salgın, dönüşümü önce tetiklemiş, sonrasında da ivmelendirmiştir. Son 3 yılda yaşadıklarımız teknolojiye sarılmanın neticesinde bağlantılı kalabilmenin ve üretmenin her türlü koşulda devamlılığını kavramamızı sağlamıştır. Kalıcı olarak değişen iş, yaşam, öğrenme, eğlenme alışkanlıklarımızı şimdi farklı ürünler tasarlamak için kullanacağız.

08 September 2021

Moda Rotary - Kuantum Diyarına Yolculuk

Moda Rotary Kulübü Başkanı Elif Menokan daveti ile Kuantum Diyarına Yolculuk toplantısında mutlulukla birlikte olduk.

Konunun karmaşıklığı katılımcılardan yansıyan yüksek enerji neticesinde neşeli, etkileşimli, anlaşılması rahat kavramlar olarak tamamlandı.

Elektronun çift kimliğinden başlayarak, madde ile enerji alanları arasında bilinen kuantum dünyası ve HIGGS parçacığıyla ilgili görseller ve görüntüler sanırım ciddi merak uyandırdı. Gözlemlenebilir evren, yer çekimi dalgaları ve alanlarında öncü yazarların kitaplarına değindik. Soruların nitelediğinden bu kadar kısa zaman içinde yaşanan dikkatin yansımasının farkına vardık. Bir kez daha buluşmak üzere teşekkürlerimizle toplantımızı tamamladık.

03 September 2021

Veba Geceleri - Orhan Pamuk

Nobel edebiyat ödülünü 2006 yılında alan Orhan Pamuk'un yeni kitabı. İlgiyle, merakla, sürükleyici öyküyü gerçek ve kurgu ortamlarının iç içeliğinin zengin anlatımıyla tadını çıkararak okudum.

Bir yönüyle 1900 yıllarında yaşanan hadiseler, imparatorluğun sıkıntıları, çekinceleri, diğer yanda varsayılan veba salgınla birlikte yaşanan yönetim zorlukları. Farklı ülkelerin beklentileri, küresel çabalar, savaşlar ve salgının yayılmasını önlemek için aldıkları tedbirlerle yalnız bırakılan ada halkı.

Adanın doyumsuz doğasını okumanın tadını çıkarmaya başlamadan salgın neticesinde yaşanan cinayetler, darbeler, ölümler. Tam düzenin sağlandığının düşünüldüğü bir ortamda yeniden alevlenen siyasi karışıklıklar. Orhan Pamuk'un uzun süre emek vererek yazdığı eserin içinde geçen olayları zaman zaman internetten daha da ayrıntı öğreniyorum. Tarih ve roman bir arada. Orhan Pamuk edebiyatımıza kazandırdığı öykü sayesinde sönmemiş hadiseleri değişik boyutlarıyla yakından anlama fırsatı sağlıyor.