23 July 2008

Elektrikport 23 Temmuz 2008

Üretim olmadan istihdam sağlanamaz

TESİD'in Yönetim Kurulu Başkanı Suat Baysan ülkemizde üretime gereken önemin verilmesi gerektiğini, üretim olmadan istihdamın mümkün olamayacağını söyledi.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

TESİD Türkiye’de üreten ve katma değer yaratan elektronik sanayisini temsil ediyor. Bizim üyelerimizin hepsi servis hizmet ya da donanım alanında hizmet üreten sektörlerdir. Altı tane alt sektörümüz var. Telekom işleticileri, hizmet üreten şirketler, telekom sektöründe çalışan alt yapı üreticileri, savunma sektörü, tüketim elektroniği üreticileri, profesyonel endüstriyel elektronik yönünde üretim yapan firmalar ve bileşenler. Böyle bir alt sektörü temsil ediyor TESİD. Örneğin cep telefonu satıcıları bizim üyemiz değildir. Savunma sektöründe proje yapan küçük bir firma üyemiz değildir. Mutlaka yerli AR-GE yerli üretim, yerli hizmet konularında çalışan firmalar üyelerimizdir. Bu altı sektör içerisinde TESİD’e üye 90 firma var.

Arnavut Telekom - ADSL Kurulum

Huawei firmasında temin edilen ADSL ürünlerinin kurulumu için teklif verme, projelendirme çalışmasında bulunmak üzere Tiran'a ziyaret gerçekleştirdik.

Birlikte seyahat ettiğimiz Aneltech Yöneticisi Celalettin Dinçer projenin başlatılmasında önemli kararlar vererek kurulum ekiplerini belirledi ve ülkenin her köşesinde çalışılarak sistemler ALB Telekom yöneticilerine teslim edildi.