19 December 2023

16 Yıl Önce - BITSO

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejik Öncelikler araştırması (BITSO) 23-25 Şubat 2007 tarihinde Erzincan’da gerçekleştirilmişti. Sektörümüzün kıymetli yöneticileri ve uzmanları 8 temel konu başlığı çerçevesinde çalışmaları yürütmüşlerdi. 2 gün boyunca ICT öncelikli hedefleri ve yol haritaları ayrıntılarıyla birlikte tartışılmış ve derlenen çıktılar rapor olarak derlenmişti.

Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği (TESID) başkanlığı görevim dolayısıyla H grubunun önderliğini üstlenmem söz konusu olunca onurla çalışmaya başlamıştık. Güçlü, uzman, bilgili takım arkadaşlarımla birlikte neredeyse sadece yemek araları vererek raporun üzerimize düşen sorumluluğunu yerine getirmenin gururunu taşımaya devam ediyorum. Grubumuza etkili katkı üreten saygın arkadaşlarımı takdirle anımsıyorum.

Sırasıyla aşağıda ki bölümleri nicelik ve nitelik olarak belirleyecek ve raporun bir parçası olarak yazımı tamamlayacaktık. Sorumluluğumuzun başlıkları oldukça kapsamlı ve derinlemesine bilgi gereksinimi olan alanları içermekteydi.

-Araştırma/Geliştirme

-Teknokent

-Akreditasyon

-Üniversite

-Kamu-üniversite-özel kesimi işbirliği

-TK piyasa gözetim laboratuvarı

BITSO Erzincan raporu sektörümüzün tamamının temsilcilerinin katılımı ve bilgi sağlaması ile ortaya çıkarılmıştı. Gelişmeleri yakından takip ediyor, anlıyor ve kendi geleceğimizi kendimiz planlıyorduk.

Belgede yer alan Teknokent yönetimi yazımının kısa bir özetini paylaşıyorum.

06 December 2023

Smothered Mate

“Smothered” Boğucu MAT Satranç
 
Satranç terimlerinin günlük yaşantı çerçevesinde tıkanmış olan çıkmazları nasıl anlamlandırdığını değerlendirmeye devam ediyoruz. Satranç bir oyun olarak değerlendirilmenin çok ötesinde bilimsel ve zihinsel bir spor olarak karşımızda net olarak durmaktadır. Kaldı ki satranç bilgisi hiçbir suretle çözülemeyecek yaşamsal sıkıntılara şaşkınlıkla karşılaşılabilecek hareketlilik kazandırabilmektedir.
 
Akıllara takılan şu soru ile sıklıkla karşılaşıyorum. Nasıl oluyor da bilgisayarlar artık insan rakiplerine üstünlük sağlayabiliyor? Üssel analizleri inanılmaz bir hızla sonuçlandırabilen, geçmişte oynanmış hemen hemen bütün oyunları ezbere bilen bir makine ile mücadele kolay olmayacaktır. İnsanın farkı, beyin gücü yeteneğinin gelişmesine paralel olarak oyunun sırlarını hissetmesinde aranmalıdır. Oyunun dayanılmaz çekiciliği düşünce ötesinde duygusallığı da içerisinde saklamasındadır. Dolayısıyla üzerinde ıslarla durduğumuz terimler insan olmanın yeteneklerinin etkin kullanımını tanımlamaktadır. Çarpıcı bir gerçek şimdiye kadar gerçekleştirilmiş birebir bir oyun bulunmamaktadır ve gelecekte de mümkün olmayacaktır.
 
Başlamadan önce kısaca satranç kuralların temeline değinelim. Satrançta oyuncular sırasıyla hamle yapmak zorundadır. Hamle yapmaktan vazgeçmek veya peş peşe hamle yapmak mümkün değildir. Rakibin taşlarının her bir uyarı gereksinimi duyulmadan devre dışı bırakılabilir. Her bir hamlede sadece bir taş düşürülebilir. Oyunu kazanmanın yegâne şartının ancak Şahın alınması ile sonlanacağı bilinmektedir. Hassas bir yaşam dersi çıkarılacak biçimde şah uyarılmalı ve hareket kabiliyeti bırakılmaksızın düşürülmelidir.
 
Hatırlayacaksınız iki önemli konumun nasıl çözümsüzlüğün sebeplerini açıkladığına değinmiştik. “Stalemate & Zugzwang” Güzellikleri ve ayrıntıları daha önceki yazılarda bulabilirsiniz.
 
“Smother” kelimesinin Türkçe anlamı, baskı altında kalma, boğulma, yoğun duman, sis ve bulut olarak verilmektedir.
 
Satranç oyununda genellikle konumsal olarak geriye düşmüş olan oyuncunun savunma düşüncesi ağır basmaktadır. Kaldı ki durum ne kadar kötümser olursa olsun çıkış yakalanabilecek bir fırsat her zaman doğabilmektedir. Böylesi bir vaziyette kalan oyuncu Şahını koruma altına alabilecek kendi taşlarını yakın karelerde tutmaya eğilimlidir. Öylesine bunalmış olarak rakibin sıra dışı hareketlerini takip etmekte zorlanmanın tedirginliği yaşanabilmektedir. Kendi taşlarına güvenmenin ve Şahın etrafını çevrelemenin elbette olumsuz bir yanı da bulunacaktır. Şah hareket kabiliyetini kendi taşlarının yakın konumu nedeniyle tamamen kaybetmiştir.
 
Uygulanan bir diğer kaygılı yaklaşım yukarıda bahsedilen durumun tam tersini yansıtmaktadır. Oyuna üstün devam eden oyuncu, ne olur ne olmaz endişesi ile şahını emniyete almak düşüncesinde bulunabilir. Geride bıraktığı savunma taşları Şahı koruyan siperler gibi görünebilir. Ufukta görünen kazanmanın hayali bir anda geride bulunan rakip tarafından keşfedilir ve seyrek rastlanabilecek bir hamle ile üstün taraf oyunu kaybeder. Cömertçe harcanan birikim, aniden kâbusa dönüşen ilerleme. Şah yine kendi takımının dokunuşları ile hareketsizliğe mahkûm olmuştur.
 
Şah sanki korunmaya muhtaçtır ve kendi takımının kabiliyetine tutkuyla güvenmektedir. Şah tek başına gerekli durumda alan üzerinde gezebilme yetisi sayesinde öz güveni yüksektir. Kolay incinir, zedelenebilir sezgisi öne çıkan bir oyuncu Şahını aşırı tedirginlikle ihtiyaçtan daha fazla koruma altına almak isteyebilir.
 
İşte böyle köşeye sıkışmış bir şah rakibin ağır olmayan bir hamlesi ile MAT olacaktır. Sebep kendi koruma kalkanının, etrafındaki tüm kareleri işgal etmesi ve Şahın hiçbir manevra imkânının olmamasıdır. Kendi takımı saldırıyı önleyemediği gibi Şahın kımıldamasını engelledikleri için oyun kaybedilmiştir.
 
Özünde takım olarak süren mücadele, Şahın iletişim kanallarının kesilmesi neticesinde kaybedilmiştir. Şah karar verebileceği ve nefes alabileceği bir kareye sıçrama yeteneğini kaybetmemelidir. Etrafı koruma amaçlı kendi taşları tarafından sarmalanmış bir Şah çok basit bir hamleye yenik düşebilecektir. Anımsanmak istenmeyecek bir umutsuzluk ve çaresizlik. Tesadüf olmayan ürkek davranışın veya kalp kırmamak ayrıcalığı ile alınamayan cesaretli bir kararın neticesiyle yitirilen bir karşılaşma.
İleride veya geride olmanın, ayrım gözetilmeden, çabucak kayıpla sonuçlanması…
 
Satranç oyununda, yaşam sürecinizde “Smothered” gerçekleri ile karşılaşmamış olmanızı diliyorum.
 
Ders çıkarabilmek, öğrenebilmek adına deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz memnuniyetle yazabilirsiniz.
 
İcrayı San’at Eyle

29 November 2023

Bağlantılı Akıllı AraçlarICTMedia betimlemeli dinle.

Mayıs 2021 tarihinde Çevresel Sürdürülebilirlik sürecinin dönüm noktası olarak tanımlanan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Sıfır Salınım (NZE) raporunu yayınladı. Amaç 2050 yılına kadar uzanan süre içinde hedefin gerçekleştirilmesinde izlenecek yol haritasının enerji sektörüne duyurulması olarak benimsendi. Böylece Paris anlaşmasında belirlenmiş olan küresel ısınmanın 1.50 ile sınırlandırılmasına yönelik katkının ayrıntıları da nitelendirilmiş oldu. Tasarı bir kıyaslama aracı olarak, düzenleyici kuruluşlar, sanayi, finansal hizmetler ile sivil toplum tarafından kabul görmüş oldu.

Maalesef raporda söz edilen sayısal hedeflerin ara duraklarına ulaşılması mümkün olamadı. Yaşanmakta olan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi neticesinde karbon salımındaki artış 2022 yılında rekor düzeye tırmandı.

Ancak umutlar kesinlikle tükenmiş değil. Son iki yıldır temiz enerji yatırımlarının dikkatle uygulamaya alınmasıyla birlikte küresel farkındalık ve öncelik hız kazanmış durumda.


Source – International Energy Agency

Küresel Yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin 2020 yılında 3,6GW seviyesinden 2030 yılında 11,0GW düzeyine erişecek olması basamakların hızla tırmanıldığının bir işareti.

Küresel toplam üretilen enerjinin en yoğun tüketildiği alanların yarışında ise ulaşımın birinci sırada yer alması şaşırtıcı değil. Öte yandan ulaşım sektörünün enerji kullanımı fosil yakıtları tercih etmeme yönünde henüz altı çizilecek bir gelişme sağlayamamıştır.

Dolayısıyla kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı Uluslararası Enerji Ajansının gelecek öngörülerinin yakalanması çerçevesinde verimliliğini ciddi boyutta arttırmak zorundadır. Ulaştırma araçlarının karbon salınımında 2050 yılına kadar %90 oranında iyileştirmeleri zorunluluğu elektrikli araçlarının yaygınlığı ile doğrudan örtüşmektedir.

Tedarik zinciri kırılganlığı, jeopolitik belirsizlik, emtia ve enerji fiyatlarında düzensizlik elektrikli araçların (EV) satışında bir gerilemenin yaşanmasında etkili olmamıştır. 2022 yılında toplam küresel otomotiv pazarının %3 daralmasına rağmen EV rüzgârının kesintiye uğramadan esmeye devam etmesi olumlu olarak değerlendirilmektedir. Bataryalı Elektrikli Araçlar (BEV) ve Şarj Edilebilen Melez Araçların (PHEV) küresel satışının 2022 yılında bir öncesi seneye göre 10 milyon adet artış ile %55 oranında gelişmesi pazarın filizlendiğini ve ürünlerin müşteri beklentisini karşılama açısından beğeni sağladığını açıklamaktadır. EV araçlara sahip olma ayrıcalığı yerini özünde verimlilik olan düşünceye terk etmektedir. Yine 2022 yılında küresel pazarda satılan toplam araçların %14 düzeyinde EV olması küresel ısınmaya duyarlılığın hassasiyetini vurgulamaktadır. Dünya yollarında seyir halinde bulunan EV sayısı 27 milyon rakamını geçmiştir.
 
Parlak bir gelecek EV pazarını beklemektedir ve dolayısıyla tesis kurulumları ivmelenmektedir. Öncelikli EV üretici firmalarının yalnızca Amerika Birleşik Devletleri temelli yatırımları 75-100Milyar$ bütçe ile sürdürülmesi planlanmaktadır. Önemli bir ayrıntıyı gözden kaçmamalıyız. Planlanan kaynağın %70 oranının pil ve batarya geliştirme ve üretime tahsis edileceği bahis konusudur. En değerli iş planının atık bataryaların bertarafı çerçevesinde kurgulanacağı da dillendirilmektedir.
 
Bir diğer yalın görüşü sizlerle paylaşmak istiyorum. EV araçlarının şık ve zarif görüntüsünün oluşturulmasında kullanılan parça ve bileşen sayısı tahmini 50Milyon adet olarak ifade edilmektedir. Mesele dönüp dolaşıp parçaların bağımsız üretimi için kullanılmakta olan enerji kaynağının tercihine dayanmaktadır. Anlaşılan fabrikalar hala fosil yakıtları ile sağlanan elektrik enerjisine tutsak durumdadır. Alt yüklenicilerin Elektrikli Aracın (EV) kavramsal tasarımından başlayarak ve çağdaş yöntemler kullanılarak tedarik zinciri içinde yer almaları için, yenilenebilir enerji kullanımı koşulu olarak önümüze konulacaktır. EV üreticilerinin şeffaf olarak NZE katkı paylarını açıklamaları kısa zamanda hem düzenleme hem de tüketici çekiciliğini arttıracaktır.
 
Araç sahipliği önceliğinde yaşanan farklı toplumsal bakış açıları dikkatinizi çekmiştir. ICE pazarının nerdeyse hiperbolik olarak SUV/CUV tercihine yönelmesi karbon salınımını tersine çevirmektedir. Dolayısıyla EV müşteri isterleri karmaşık pazar dinamiklerini süratle değiştirecektir.
 
Hafif Ticari araçların ve kamu taşımacılığı hizmetinde yer alan araçların EV dönüşümü sürecinin pürüzsüzce yürütülmesinde sorumluluğu, yaygınlığın sağlanmasında başı çekmektedir. Lakin EV pazarının hareketlenmesi beraberinde hükümetlere vergi kaybı ile sonuçlanacak bir diğer karmaşıklığı gündeme getirecektir. Fosil yakıtlarından elde edilen gelirlerin azalışı, altyapı kurulumlarına olumsuz yansıyabilecektir. Daha şimdiden yüksek teknoloji içeren EV satışlarında ülkesel katma değerin nasıl arttırılacağını planlamak doğru olacaktır. Yalnızca satış amaçlı pazar konumlandırmasının ve teknoloji transferi düşünülmeden faaliyetlerin yürütülmesinin uzun dönemde ekonomik hasar yaratacağı bilinmelidir.
 
EV teknolojisi hakkında gündeme getirilecek konuların çeşitliliğini bütün boyutları ile ele almanın güçlüğünü fark ediyoruz. Oysaki şarj istasyonları, sürücüsüz araç kullanmanın çevresel nesnelerle iletişimi, aracın hareket halinde bataryaların şarj edebilmesi, iletim ve dağıtım şebekesinin niteliğinin geliştirilmesini ödev olarak üstlenmeliyiz. EV kuramlarını engel tanımadan tanımlayarak sonuçları adım adım elde etmeliyiz.
 
Bütünsel kapsayıcı planlama başarının anahtarı olacaktır.
Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak dileğiyle…
 
İcrayı San’at Eyle
 
Kısaltmalar
IEC - Internal Combustion Engine - İçten yanmalı Motor
EV - Electrical Vehicle - Elektrikli Araçlar
HEV - Hybrid Electrical Vehicle - Melez Elektrikli Araç
PHEV – Plugin Hybrid Electrical Vehicle – Şarj Edilebilir Melez Elektrikli Araç
SUV/CUV – Sports Utility Vehicle/Crossover Utility Vehicle – Spor Arazi Aracı/Hafif Arazi aracı
FCEV – Fuel cell Electrical Vehicle – Yakıt pili Elektrikli Araç
NZE – Net Zero Emission
- Sıfır Salınım

14 November 2023

Plan B

Source Wikipedia: Quote “A plan is typically any diagram or list of steps with details of timing and resources, used to achieve an objective to do something. It is commonly understood as a temporal set of intended actions through which one expects to achieve a goal" unquote

Unconscious, spontaneous behaviour under duress is beyond the scope of this article. A business perspective is considered throughout.

Behind this popular as well as fascinating word the rationale lies around the fact that every action needs a plan. Whether thought of, spoken or written any act is programmed in one form or other.

However before an action is set to proceed a goal needs to be clearly identified and defined. Thus in general the path to successful fulfilment of purpose relies on a sound, achievable, respectful planning cycle design. Therefore the top layer of a corporation’s ambition needs to be outlined as the first priority. Followed by objectives and finally broken down to respective targets.

Actually the processes periodicity provides the assistance needed, since a comparative statistics based on previous data sheds light to goal setting. Foresight of the future conjecture plays a vital role and together with a conclusive market evidence constitute an exceptional and beneficial plan. Working-out arrival location’s region demands scientific knowledge as well as cognitive ability. Accordingly every aspect of research and survey should be carried out with a well-balanced team.

Let’s dive in to planning sequence which consistently kicks off in the following order.

30 October 2023

Zugzwang

Satranç oynamayı ne kadar çok sevdiğimi ve özellikle genç yöneticilerin oyunun anlamını öğrenmeleri gerekliliğini hep dile getirmişimdir.

Gece uykudan önce mutlaka uluslararası bir oyunun analizini izlemiş veya satranç bilmeceleri çözmeye çalışmışımdır. Gün boyu yaşanan ve zihnimizi kurcalayan sıkıntıların yaşantımızda eksik olmadığının farkındayız. Kısa bir süreliğine beynimizde yüklü konulardan uzaklaşmak rahatlık sağlamaya yardımcı olacaktır.

Satranç tahtasında sıralanmış taşlara dokunmadan hayalinizde kurguladığınız gelecek hamlelerini planlamak… Rakibin neredeyse düşüncelerini okumak ve olası tehditlere karşı doğru önlemleri alabilmenin kabiliyetini geliştirmek… Eminim her oyundan sonra iş dünyasına yansıyacak dersler çıkarılacaktır. Kazanç ve kayıp durumunun analizinin oraya koyacağı öğrenim bir sonraki oyunda mutlaka tahtaya yansıyacaktır.

Usta oyuncuların zamanlarının büyük bölümünü geçmişte oynanmış karşılaşmaların stratejilerini anlamak doğrultusunda kullandıkları bilinmektedir. Açıkçası tarihten anlamlı çıkarımlar yapan oyuncular çok daha başarılı olmaktadır. Kaldı ki renklilik ve çeşitlilik açısında hiçbir müsabakada aynı hamlelere rastlanmadığı gibi gelecekte de bu mümkün olmayacaktır.

Satrancın en çarpıcı özelliğinin ise sahanın yani tahtanın oyuncular tarafından görünür olmasıdır. Oyun şeffaf bir ortamda gözler önünde kıyasıya bir mücadele ile sürdürülmektedir. Bir diğer çarpıcı etken oyunun süresinin önceden belirlenmiş olmasıdır. Oyuncu toplam süreyi aşmamak kaydıyla her hamlede ne kadar bekleyeceğine veya düşüneceğine karar verebilmektedir.

Satrancın esaslarının basitliği ötesinde küçük ancak oyunun sonucuna direkt yansıyacak kurallardan size bahsetmiştim. Pata “Stalemate” hakkında daha önceki makaleyi okuyabilirsiniz. Şahı mat etmenin yegâne yolunun önce uyarı sonra teslimiyet olduğunu vurgulamıştım. Şahın etrafının tamamen sarılması ve hiçbir kuvvetinin hareket kabiliyeti bulunmaması durumunun PATA yani beraberlikle sonuçlanması şaşırtıcı olabilir. Hatta açık ara üstün durumda olan oyuncu karşı tarafın akıllı düşüncesi ile kazanmakta olduğu oyundan tam puan alamayabilir. Kazanmanın rehavetine kapılmanın umulmadık, beklenmedik neticesi ağır olabilir.

Zugzwang ilginç bir terim… Önceleri tam olarak ne zaman ve nasıl bir durumda zugzwang oluşacağını kavrayamadığımı itiraf etmeliyim. Ta ki başıma gelene kadar…

Almanca iki kelimenin birleşmesinden doğan özgün bir deyiş… İçinden çıkılamayan durumu ifade etmekte ve neredeyse nokta atışı yorumlamamızı sağlayan bir kavramdır.

Sözlükler Almanca, “ZUG” kelimesinin Türkçe karşılığı tren, hareket olarak verilmektedir. Almanca “ZWANG” kelimesi tanımı ise Türkçe zorunluluk, zorla, mecburen ifadelerine denk gelmektedir.

29 October 2023

Cumhuriyet 100. Yıl

Bu sabah ne kadar mutlu bir güne uyandığımızı gururla hatırlayacağız. Tanıklık ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarından tam 100 yıl önce...

Türkiye Büyük Meclis tarafından Cumhuriyet kararı 29 Ekim 1923 gecesi saat 20.30'da verildi. On beş dakika sonra 20.45'te Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçildi ve meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasının son bölümünde söyle seslendi ulusa...

"Her zaman saygıdeğer arkadaşlarımın ellerine çok içten ve sıkı bir şekilde yapışarak kendimi onlardan bir an bile ayrı görmeyerek çalışacağım. Ulusun sevgisini her zaman dayanak noktası kabul ederek, hep birlikte ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı, muzaffer olacaktır".

Atamızın işaret ettiği *ileriye gedeceğiz* hedefini, hayallerimizin peşinden koşarak, birbirimize güvenerek, mutlulukla gerçekleştirmek üzere çok çalışacağız.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun… Daha nice 100 yıllara.

26 October 2023

2023 TTGV İklim Öncüsü - Ödül Töreni


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının (TTGV) amaçları doğrultusunda Bilim, ArGe ve İnovasyon, Teknoloji, Ticarileşme alanlarında genç yetenekleri teşvik etmesi ve ödüllendirmesi törenini gururla izledim.
 
2002 yılında “Dr. Akın Çakmakçı tez ödülleri sanayide uygulanmış örnek akademik tez çalışmaları”  konu başlığı altında ilk kez uygulanması... “Dr. Fikret Yücel – Ödülleri - ArGe, Teknoloji ve Inovasyon alanında özgün çalışmalar” olarak 2015 yılından itibaren sahiplerini bulması... 2018 yılında üçüncü nitelik “Mehmet Şuhubi Ödülü - Teknoloji Ekosistemindeki Başarılı Girişimcilik Hikâyeleri” ve “Refik Üreyen Ödülü – Ar-Ge Organizasyonlarında Liderlik Öyküleri” eklenmesi...
 
Akademik araştırmanın, özgün tasarımın duyarlılıkla yürütülmesinin çağdaş sonuçlarına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadım. Ödül kazanan katılımcıları yürekten kutluyorum. Övünç kaynağımız olan araştırmalarının gayretli ellerinde özgün ürünlere dönüşmesini diliyorum.
 
Dr. Akın Çakmakçı - Öncü Araştırma Ödülü
Prof. Dr. Can Erkey - Yakıt pilleri ve yeşil hidrojen üretimi konusundaki öncü araştırmaları ve ticarileştirmeye yönelik çalışmalar.
 
Dr. Fikret Yücel - Öncü Kuruluş Ödülü
Lentatek – Hidrojen ve yakıt pilleri alanında ArGe odaklı öncü ürün geliştirme çalışmaları.
 
Mehmet Şuhubi - Öncü Sivil İnisiyatif Ödülü
Shura Enerji Dönüşümü Merkezi - Enerji ekonomisi ve politikaları alanındaki araştırma çalışmaları.
 
Refik Ürüyen - Değişim Lideri Ödülü
Dr. Ahmet Altınay – Lityum iyon pil ve hidrojen üretimine yönelik araştırma ve çalışmalar.

Ufkumuzu açan, başarmanın vazgeçmemek olduğunu aktaran değerli konuk konuşmacı Ahmet Şerif İzgören’i hayranlıkla izledim. Tebrik ediyorum.
 
TTGV Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yöneticiler ve ödül sürecine emeği geçen TTGV uzmanlarını yürekten kutluyorum.

16 October 2023

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Kaldıraç Etkisi

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin ekonomik kalkınmaya kaldıraç etkisini BIT pazar rakamlarına kısaca göz atarak başlamanın doğru olacağını düşünüyorum.

Türkiye BIT pazarı büyüklüğü kapsamında farklı rakamların değerlendirildiği bir süreçten geçmekteyiz. Araştırmalar 2023 BIT gelirlerinin ortalama toplam değerinin 22-24 Milyar $ seviyesinde tamamlanacağına işaret etmektedir.

Sektörümüzde uzun bir süredir yavaş ta olsa daralma yaşanmaktadır. Salgınla birlikte yeniden tanımlanan davranışlar önceleri olumsuz koşulları beraberinde sürüklemişti. Ancak başlangıç aşamasının sindirilmesi ve teknolojinin tetiklemesi neticesinde, gelirlerin yeniden artacağı tahmini gerçekçi görülmektedir. Belirsizlik yerini berraklaşmaya bırakmaktadır. Görünen ufuk şaşkınlık uyandırmaktadır. Görüntü küçümsemeyecek ciddiyetle indirilmeli, çıkarımlar süzülerek yol hartaları belirlenmelidir. Zira teknoloji her alana köklerini salmaya ve vazgeçilmezliğini kanıtlamayı başarmıştır.

Günümüzde Türkiye BIT pazarının bileşik büyüme oranı “CAGR” %7 civarına yükselecek kuramı sıklıkla dile getirilmektedir. Böylesine ciddi bir ilerleme oranı pazar büyüklüğünü 2027 yılında 28-39 Milyar $ seviyesine taşıması ise beklentiler açısından olasılığı yüksek bir öngörüdür.

Bilişim sektörü içinde yıllarca emek vermiş yönetici ve uzmanlarımız hatırlayacaktır. Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan Tübisat1 Raporunda 2017 BIT pazarının toplam hacmi 32,1 Milyar $ olarak açıklanmıştı. Bir önceki yıla göre artış oranı %2,8 olarak kayıtlara geçmiş ve gelecek iyimserliğimiz heyecanla devam etmişti. Rakamların ifade etmiş olduğu verilerin daha yakından incelenmesi neticesinde, BT/IT orantısızlığı planlama için güzergâh oluşturmaya yardımcı olacak bilgiyi bizlere yansıtmıştı. Bilgi Teknolojileri “BT” 11,2 Milyar $ İletişim Teknolojileri “IT” 20,8 Milyar $ rakamları o günlerde bilgi teknolojilerinin, iletişim yani taşıma hizmetlerinden oldukça geri kalmış olduğunu ifade etmekteydi. Tübisad1 2022 Pazar Verileri çalışması ölçeklerin aynı doğrultuda takılmış olduğunu göstermektedir.

Oysaki küresel pazar kavramları değişmemekte ve gelir akış alışkanlığı BT lehine süregelmektedir. Böylece yenilikçi yatırımların önceliğinin nasıl belirlendiğini tahmin etmek te kolaylıkla anlaşılmaktadır.

2023 küresel BIT gelirlerinin2 önceki yıla göre %4,3 büyüyerek 4,7 Trilyon $ düzeyine ulaşma beklentisi oldukça çarpıcı desen oluşturmaktadır. Ağırlıklı ilerleme BT hizmetleri ve yazılım alanında gözlemlenmektedir. Olgunlaşmış yazılım çözümleri genişlemenin liderliğini, çift rakamlar “%13” üzerinde engel tanımayan bir oran ile zirvede tutmaktadır.
Sayısal dönüşümün ekonomiye katkısının kısıtlı yorumlandığı ülkemize konunun biçimlenmesini özlemle beklemekteyiz. Etrafımızı çepeçevre sarmalayan teknolojinin izleyicisi olmayı benimsemenin de zorluğunu yaşamaktayız. Mesleklerin yok olmaya yüz tuttuğu çağımızda hiçbir alan güvende değildir. Dönüşümün bir teknoloji projesi olarak yorumlanmaması gerekliliğini kavramak zorundayız.

Üretici Yapay Zekâ kullanıldığı ölçüde hayranlık yaratmaktadır. Sağlamış olduğu imkânlara inanmanın çarpıcı çekiciliğini korumaktadır. Elbette atılım beraberinde tedirginliğin işaret fişeklerini de ateşlemiştir. Geniş anlamda tasarım görkemli duruşunu, makine öğrenme, derin öğrenme felsefeleriyle birlikte başka bir boyuta taşımıştır. Görsel ve estetik olduğu kadar bilimsel altyapılara dayanan geliştirme süreci inanılmaz seviyede hızlanmıştır.

Kalkınma hamlelerinin modellenmesi, senaryoların çalıştırılması, prensiplerin belirlenmesi deneyim ve bilginin en yoğun kullanıldığı alanların başında gelmektedir. Araştırmalar zaman almakta, veriye ulaşım dikkat ve beceri gerektirmektedir. Önceden eğitilmiş üretken yapay zekâ bilgelik denizinin en derin noktalarına erişerek isteri derleyecektir. Verilerin analizini anlaşılır şık bir sisteme dönüştürmesi arayışın ve uğraşın hemen neticelenmesini sağlayacaktır. Oracıkta, hemen şimdi, neredeyse anında karmaşık formülleri çözecek cevapları renkli yapıtlarla oluşturacaktır. BIT teknolojilerinin çekici gücü kalkınmanın kilidi ve anahtarı olmaya hazırdır. Hünerlerimizi yenilemeliyiz, mesleklerimiz süratle yeniden tanımlanıyor. Teknolojiyi özümsemek, uyum göstermek ve harika aracı yerinde, zamanında ve doğru kullanmak mecburiyetindeyiz.

Yaygınlığının sınır tanımadığı teknoloji, gündelik yaşantımızdan uz görümüze kadar her alanda ilk başvurduğumuz araç konumuna yükselmiştir. Sanal ortamda, çevrim içi, eş zamanlı, yerleşik gerçek varlıkların sanal aynıları karar sürecine yeni zemini oluşturmuştur. Sunulan önerileri olduğu gibi kabul eden teslimiyetçi bir yaklaşım kavşakta yanlış çıkışı seçmemize sebep olacaktır. Aracın bileşenlerinin, kıvrımlarının, algoritmalarının bilincine varmamız kaçınılmazdır. Zaman kaybetmeden öğrencilerimize, eğitim sistemimize gelişmeleri aktarmak başlıca amacımız olmalıdır. Öncelikle düzenlemeler yenilikçiliği destekleyecek şekilde ele alınarak hedefler belirlenmelidir.

Kalkınmamız, ülkede kalacak katma değerin rakiplerimize kıyasla yüksek düzeyde olmasıyla sağlanabilecektir. Dolayısıyla uç teknolojileri geliştirmekte, öğrenmede ve yaşantımızın ayrılmaz bileşeni olarak kabullenmekte çekince, duraksama göstermemeliyiz.

Sağlıcakla kalın.
İcrayı San’at Eyle

ICT = Information “IT” & Communication “CT” Technologies
Kısaltmaları yazıda Türkçe olarak kullanılmıştı.
BIT = Bilgi “BT” & İletişim “IT” Teknolojileri
Digital Twin = Sanal Aynı
Kaynak1 – Tübisat 2018/2022 raporları
Kaynak2 – Gartner STAMFORD, Conn., July 19, 2023
 

29 September 2023

LC Waikiki

Ülkemizin seçkin, güzide kuruluşu LC Waikiki Stratejik Plan Çalıştayında beraberiz. Davet için Özge Alkılınç çok teşekkür ediyorum.

Günümüzde pazarın nasıl dilimlendiği, ürün sağlayıcıların nasıl ihtiyacı öngörerek doğru eşleştirmeyi yapacak süreçler geliştirmeye kaynak ayırabileceklerini konuştuk.

Şirketlerin teknoloji ile olan içiçeliğinin, müşteri memnuniyeti ve sadakatına nasıl yansıyacağını sayısal kurgularla uçtan uca nasıl sistemler oluşturulacağını vurguladık.

Küresel iletişim mimarisinin gelişimi ve nihayetinde varmış olduğu nokta itibari ile yenilikçi şirketlerin uygulamakta olduğu yönetsel yaklaşımlara değindik.

Metaverse ve üretici yapay zekanın düşünce sınırlarımızı zorlayan gelişmesine örneklerle dokunuşlar gerçekleştirdik. Platform sistemlere veri sağlayan nesnelerin İnterneti IOT algılayıcılarının günümüzde erişmiş olduğu akıl almaz yaygınlığının şaşırtıcı boyutunu konuştuk. IOT duyargalarının giyilebilir teknolojilerle nasıl bilgi ürettiği ve bilginin nasıl pazarlama araçlarına dönüştüğünün üzerinde durduk.

Katılımcılara beni dikkat ve ilgi ile izledikleri için. LC Waikiki üst yönetimine davet için çok teşekkür ediyorum.

26 September 2023

Teknolojinin Işığında - Gölgesinde Sanayi

Kocaeli Sanayi Odası KSO ve Gebze Rotary Kulüplerinin ortaklaşa düzenledikleri etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılmanın onuru yaşıyorum.

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahsin Tuğrul'a ve Gebze Rotary Kulübü Başkanı Fethi Olut'a böylesine ilgili ve geniş katılımlı bir toplantı için çok teşekkür ediyorum. Sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın merak ettikleri konuları, soruları ile açıklığa kavuşturmak istemeleri anlatımın zenginleşmesini sağlıyor.

Teknolojinin akıl almayacak seviyede gelişmesi aynı zamanda bulanıklaşması, uygulama arzusu kadar kuşkuyu da beraberinde sorguluyor. Amacımız belirsizlikleri berraklaştırmaya çalışmak ve farkındalığı arttırmak. Küresel yönetsel kavramların değişiminin pazarda yaşanmakta olan müşteri ihtiyaçlarının dilimlenmesi olarak tanımlıyoruz. Çeşitliliği önemsemenin ve gelecek öngörüsü yapabilmenin kıymetini anlamaya çalışıyoruz. Ürün ve hizmetlerin renklenmesi ile birlikte üretimin eş zamanlı çıktı sağlamasının zorluğunu aşabilecek araçları gündeme taşıyoruz.

Dolayısıyla karar mekanizmalarını destekleyecek ve hedeflerin belirlenmesinde hemen yanı başımızda bulunacak üretici yapay zeka (genAI) tanımı ile devam ediyoruz konuşmaya. Bilgiye erişen, araştıran, derleyen, derin öğrenen yapay zekanın elde etmiş olduğu sonuçları nasıl sergilediğinin sistemini tartışıyoruz. Sahnelenen çözüm neticelerinin belge, sunum, görsel, 3 boyutlu baslı olarak ortaya çıkması ise kafaları karıştırıyor.

Teknolojiden kopmamanın, sezgileri yorumlamakta arkadaşça bilgi edinmenin başarının anahtarı olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Veri miktarının inanılmaz rekorlara koştuğu çağımızda uzmanlığın verinin gücünü kullanmak olduğuna karar veriyoruz. Kullanılan bilginin saflaştırılması ayrıcalığı elde etmenin, verimliliğe katkısını değerlendiriyoruz.

Zaman yitirmeden "Meteverse" ve "GenAI" öğrenim çabalarına hız vermenin yeterince kaynak ayırmanın zorunluluğu sonuç olarak ortaya çıkıyor. Sert ve kırılgan bir zeminde yürümenin verdiği ürküntü yerine tutumumuzu değiştirmek ve dolayısıyla çağdaş teknolojiyi özümsemek mecburiyetindeyiz.

Etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenleri ve katılımcıları kutluyor ve teşekkür ediyorum.

22 September 2023

Açık Kaynak Kodu - Geçmiş Zaman Olur ki Cihan Değer

Açık Kaynak Kodu

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer” atasözümüz, konumuza yakıştı mı bilemedim. Anlamını ne kadar beğendiğimi her fırsatta ifade etmekten kaçınmadığımı söylemek isterim. Günümüzde kazandığımız tüketim toplumu alışkanlıklarımızla, bırakın yakın geçmişi dünü bile hatırlamayarak yaşamanın, kaçınılmazlığı deneyimliyoruz. Unutmamak gerekir. Geleceği tasarlamanın cazibesi böylesine geniş kapsamlı tarihi hikâyelerle ancak renkleniyor. Yazılım alanında öyle süreçlerden geçildi ki şimdi dönüp bakılacak olunsa, incelense, araştırılsa hayal bile edemeyecek değerlerin nasıl fayda sağlandığından ders çıkarılabilir.

1972/77 yılları arasında üniversite öğrencilik yaşamımda üst seviye dillerden Fortran ile tanışmış ve yazılım derslerini iple çeker olmuştum. Samimiyetle itiraf etmeliyim ki anabilgisayarı “mainframe”, gelişmiş bir hesap makinesi olarak algılamıştım. Kalbim elektronik için atmaya programlanmıştı ve vazgeçmem akıl dışıydı.

1980 - 40 yıl önce elektronik mühendisleri donanım ağırlıklı ürün geliştirme yetilerini kusursuz mantık devreleri üzerine kurguluyorlardı. Matematiksel girdi ve çıktı fonksiyonları ve hesapları neticesinde çözümler beklenen sonuçları isabetle yerine getiriyordu. Yalnızca devre üzerinde işaretlerin akış hızına bağlı olarak bir çırpıda karar bilgisine erişiliyordu. Fizik en yakın kapsama alanı ve komşu bilim dalı olarak öne çıkmaktaydı.

01 September 2023

Genç Bilimcilerimiz Anlatıyor

Genetikten Kuantuma

Uzun bir yıl süren dönemin ardından yeniden kitaplarımla buluşuyorum. Bilimsel araştırma konularına ne kadar meraklı olduğumu biliyorsunuz. Geçen yıl listemde bulunan "Genç Bilimcilerimiz Anlatıyor" kitabını ilk fırsatta okumaya başladım. 

Kıymetli yazarlarımızın bilgi dolu yazılarını içime sindirerek özümsemeye çalıştım. Hepsini derinlemesine anlayabildim mi? Kesinlikle hayır. Ancak farklı konularda yeni buluşlar, keşifler öğrenmenin mutluluğunu yaşadım. Fizik ve Kuantum teorisinde ise biraz daha araştırmaların kapsamını kavrayabildiğimi sanıyorum. Yazarların üslubu son derece akıcı ve okuyucuyu sıkmadan karmaşık araştırmaları gündeme taşıyorlar. Güzide bilim insanlarımızın içinde bulundukları akademik ortamın nasıl süratle geliştiğini biraz da endişe ile gözlemledim.

Genç bilimcilerimizin önde gelen üniversitelerde elde ettikleri başarının ne kadar değerli olduğu duygusuyla kitabı tamamladım. Sevgili hocalarım en uç noktalarda ürettiğiniz sonuçlarla gurur duyuyor, sizleri kutluyorum. Sizlerin varlığı gelecek için bir umut. Örnek oluyor, bilimi daha çok sevmemizi sağlıyorsunuz. Sağlıcakla kalın.

Editörlerimiz Emre Eren Korkmaz ve Erdinç Sezgin çok teşekkürler.

Yazarlarımız yazım sırasına göre

1-Dr. Çağrı Mert Bakırcı
2-Dr. Erdinç Sezgin
3-Doç. Dr. Turan Demircan
4-Dr. F. Gözde Çilingir
5-Dr. İrem Sepil
6-Dr. Berna Kaya
7-Dr. Çağakan Özbalcı
8-Dr. Burcu Erdoğan
9-MSc. Tülay Bayram, Dr. Onur Başak
10-Dr. Uğur Dağ
11-Dr. Atılım Güneş Baydin
12-Dr. Mustafa Gündoğan
13-Dr. Selçuk Topal
14-Ayşe Acar
15-Dr. Kudret Sezgin
16-Dr. Emre Eren Korkmaz

20 August 2023

Beyaz Karanlık

Başlarken: İngilizce “Digital” kelimesi karşılığı, Türkçe “Dijital” kullanımı yerine “Sayı” “Sayısal” sözcükleri tercih edilmiştir.

Son zamanlarda bankacılık alanında yaşanan gelişmeleri Beyaz Karanlık olarak tanımlarsak sanırım doğru bir tespit yapmış oluruz. 1000 km/h hızla yol alan bir uçağın bir anda sis bulutu içine daldığını hayal edin. Ortam aydınlık mı? Evet. Yetkin pilotların gözleri en yakın mesafeyi bile görmezken uçağı sağ salim yönetmeleri… Güvenebilecekleri sıradan olmayan cihazları duyarlılıkla izlemeleri ve kararlarını oluşturmaları… Başarının sırrını, ekip, özgüven, eğitim ve teknolojiyi içselleştirme becerisinde aramak gerektiğini düşünüyorum.

15. yüzyılda İtalyanca “Banca”, Fransızca “Banque” sözcüklerinin Türkçe anlamı Masa. Bankacıların yeşil örtülü bir masa üzerinde işlemlerini gerçekleştirmelerinden dolayı bu isimle anılır olmuş. Uzun süre geleneksel yapısını, düzenliliğini koruyan bankacılık, yakın zaman içinde ciddi değişime kucak açan alanların başında sayılmaya başlandı. Ancak teknolojinin böylesine akıl almaz seviyede gelişmesinin kestirimi ise yapılamadı. Doğal ve olağan doğrusal süreklilik süreci tersyüz oldu. Sanki potansiyel enerji uzun süredir biriktiriliyordu da bir çırpıda salıverildi. Şok dalgası rahatımızı bozdu, hepimizi hazırlıksız yakaladı. Bir sabah uyandık ve kendimizi Beyaz Karanlığın içinde buluverdik. Elbette konuyu farklı ele aldığımın farkındasınız. Amacım hayret verici ölçekte ivmelenen Sayısal Dönüşümü derinlemesine anlamaya çalışmak. Günlük koşuşturmacadan kısa bir süreliğine ayrılmak ve yeşermekte olan fidana daha yakından bakmak.

23 July 2023

Sitting Duck - Story of DODO

Sitting Duck – The DODO Syndrome

Here is an explanation by “The Britannica Definitions”

“A person or thing that is easy to hit, attack, trick, etc. The tourists were sitting ducks for local thieves”

You might have guessed the topic of my article and what will I be talking about. Yes you are right, sharing corporate experience and shedding light to future advancements is my beloved handicraft.

Today the future may look gloomy as more and more of us are lagging behind the marathon. I have been visiting companies, entrepreneurs, technology parks throughout my career. Recently I have noticed a deterioration of energy in the executive teams. They appear to have a degradation in their positive attitude and behave dismal and display a somber face. Their common concern is the recognition of a bleak forthcoming.

-Why bleak you may wonder?

Understanding the approaching uncertainty and how to distinguish themselves from mainstream. Encountering these challenges are very serious. Sitting idle and waiting for the inevitable will not serve any purpose. Something has to be done what? and how? and when is the best time? Besides no adventure with the unknown technology is a precondition.

So let me tell you the story of the DODO bird. Once upon a time used to live in #Mauritius Island without the interaction of humans. There seems no reason why this bird ought to actualise wings. With no natural predator exposure, there was no need to fly and run away from imminent threat. Has extremely well adapted itself to the environment where food was plentiful. Hiding deep inside the marsh land protection was ample.

Fairy tale did not continue once the intervention has started in the 16th century. Conditions were starting to get burdensome. No longer cosy in the nest, was DODO. Hunting began without mercy. DODO did not really understand why? And where peril is emerging from. In bound domesticated animals also destroyed the habitat leaving no space for breeding. As a result this endemic species have gone extinct. Last siting was way back in 1662.

Sad story from which, we can simply deduce, never to take anything for granted. No matter how confident you may be in conveying a decisive message, shock waves are travelling in your direction.

17 July 2023

Yapay Zeka - Sanat mı? Korku Filmi mi? - ICTMedia


Günümüzde yaşanmakta olan teknoloji atılımları ve gelişmeleri biraz merak, biraz da endişe ile izleniyor. Şimdiye kadar doğada insan dışında düşünerek karar veren, planlayan, uygulayan bir sistem bulunmadığı varsayılıyordu. Doğal zekânın sınırlarının zorlandığı buluş ve icatlar önceleri kulağımıza hoş geliyordu.

Farkında olmadan bir sürüklenişin cazibesine kapıldığımızı kabullenme zamanı geldi görünüyor.

Verimlilikte, etkinlikte yaşanan sıra dışı ilerleme yaşamı kolaylaştırmış izlenimi veriyor. Artık daha hızlı öğrenebiliyor, araştırabiliyor, aradığımız cevapları rahatlıkla bulabiliyoruz. İş yapış tarzımızın da süratle değişimine seyirci kalmanın ötesine geçmesi zorunluluğu geldi çattı. Çatallaşan yol ayrımında önümüzde bir seçenek veya olasılık ise bulunmuyor. Geleneksel anlayıştan ayrılış uyarısı zaten uzun süredir kapımızı çalıyordu. Yenilikçi yönetsel mimariler bilinmeyen, gidilmeyen, keşfedilmeyen patikalara sapma seçeneği olarak ciddiyetle değerlendirilmeli. Bulutlu ve sisli ortamlara çekinmeden geçiş yapmalıyız.

07 July 2023

Autopilot

Have you ever wondered? How an intelligent system takes over control to navigate an airplane, marine or space craft through its trajectory. I am not going to attempt to analyse the complexity of science behind such an intricate structure.

I am not an aeronautical engineer therefore I will focus on a conceptual analogy which represents a corporate management style similar to that of an Autopilot.

19 June 2023

Web 3.0 - Sis Perdesi Aralanacak mı?

Sis Perdesi Aralanacak mı?

İnternet’in hikâyesini şimdi hiç merak etmiyoruz. Nasıl başladı ve nasıl evrim geçirdiğini tartışmıyoruz, ilgilenmiyoruz. Bilgiye erişmeye kolaylıkla alışmanın verdiği özgüvenle tüketme yarışında yerimizi hızlıca alıyoruz. Oysaki günümüzde düzgün ve kalıcı içerik üretmeyi önemsemek çok kıymetli…

Her şey “www” harflerinin 1989 yıllarında hayatımızda yerini almasıyla başladı. Amaç bilgi kümeleri arasında bağlantıların kurulabilmesi olarak tanımlandı. Dünyamız bir daha aynı düzeye gerilememek üzere değişecekti. Ciddi bir merak uyandırdı, sunucular kuruldu yeni iletişim protokolleri icat edildi. Hypertext gündem oldu, yunanca “hyperüzerinden anlamını taşıyordu. Kelimeler üzerine tıklanınca bambaşka açılımlar imkânlı hale gelmişti. Sunucular ve kullanıcılar aralarında HTTPHypertext Transfer Protocol” ve yazılım dili HTMLHypertext Mark-up Language” altyapısı ile uçsuz bucaksız yeni bir alanın açıldığının belki o günlerde hiç kimse farkında değildi.

04 June 2023

Look before you leap

Having being engaged for more than 40 years and took management responsibilities in major multinational companies I have learned to live in balanced environments.

In the early days of my career work/life balance seemed to have skewed towards business endeavours. I must admit it was a grinding period. Can you imagine travelling every week to Middle East, Eastern Europe, Africa, Russian Federation, and CIS States for a time scale exciding over many years? As well as attending meetings at HQ, in Canada, US, UK, Korea, Germany.

1990’s & 2000’s & to present day, telecoms and technology uplift or rather upgrade was taking the region by storm. Therefore being on the location and at the site had utmost significance. Do you remember those days when internet was not widely deployed? Written or verbal communications effectiveness was questionable. Even today nothing can take away the power of face to face meetings.

Please have a glance to the challenges that may provide a glimpse of thought for those who are mighty interested in covering large territories.

My sincere suggestion would be not to look at your feet. It's already too late to find out gaps and dents in the ground. Look to distances. Make sure that you have a prediction sketched on a piece of paper. Graphics and pictures usually illuminate the rough paths before a step is taken.

First Challenge. “Make presence felt”

29 May 2023

Sakla Samanı Gelir Zamanı - ICTMedia

Zengin Türkçemizin anlamlı atasözlerinin ve deyimlerinin her yorumunda günümüzün karmaşık konularıyla ne kadar örtüştüğünü bir kez daha fark ediyorum. Halkımız boşuna söylememiş “sakla samanı, gelir zamanı”. Daha o günlerden büyük veriye işaret etmiş ve zamanı gelince biriktirdiğimiz kıymetlerin kurtarıcı olacağını anlatmışlar.

Zorluklarla karşılaşınca çözümlerin büyük veri içinde gizlenmiş olduğuna inanmışlar. Deyim çok yalın ifade ile kulağa hoş gelebilir. Geniş tanımı, yaşamı kolaylaştırmak, araştırmak, analiz neticesinde doğru kararı verebilmek üzerine kurgulanmıştır. Sözcükleri, ileri adım atarak,  taviz vermeden, anlaşılır, uygulanabilir gelecek planları oluşturabilmek yetisine sahip olmaya, dayandırmışlar.

20 May 2023

Konferans 2023


Sevgili Rotary Ailemiz.

UR 2420. Bölge 2023 yılı konferansı Side Sueno Tatil Köyü’nde gerçekleşti. 500’e yakın dostumuzun katılımı ile heyecan ve coşku 3 gün boyunca hiç eksik olmadı. Bir yıl boyunca tartışmasız en zorlu süreçlerden birisini yaşadık. Hatıralarımızdan hiçbir zaman silinmeyecek inişli çıkışlı yolculuğumuzda duygularımızı en uç noktalarda yaşadık.

Bölge yönetsel mimarimizi yenilikçilik üzerine kurguladık. Çapraz kulüp eşleşmeleri doğrultusunda iletişimi en üst düzeye çıkarmayı hedefledik. Kulüplerimize uçtan uca bağlantılı olabilme imkânı sağladık. GGY eş ve ikiz sorumlulukları doğrultusunda sıra dışı birleştiriciliğin uygulamasını özümsediler. Duyarlılıkla kulüplerimizin hemen yanı başında gururla yer aldılar.

04 May 2023

Cumhuriyet, Atatürk ve Nutuk


2420. Bölge Yenilikçi Sekreterlerim, GG Yardımcılarım, Komite.

Başkanlarım, Başkanlarım, Rotaryenler, Rotaraktlar, Interaktlar, Kıymetli Eşlerimiz, Çocuklarımız, Misafirlerimiz. Değerli Basın Mensupları. Kıymetli Direktörümüz ve UR Vakfı mütevelli heyeti üyesi Örsçelik Balkan’ı rahmetle anıyoruz. Onun adına düzenlenmiş olan “Atatürk ve Nutuk” kısa film yarışmasına hoş geldiniz.

Sevgili yarışmacılar, birazdan sizlerin eserlerini heyecanla izleyeceğiz. Yaşanmış anılar bir kez daha zihnimizde canlanacak. Katılımınız için sizi canı gönülden kutluyorum.

100. yıl komitemize ve Başkanımız Raif Bolat’a, GGY Semra Baysan’a etkinliği üstlenen Karaköy RK ve Başkanı Hüseyin Yıldız’a 1B/1D Grup kulüplerine, Katılım sağlayan bütün kulüplerimize kalbimin derinliklerinden çok teşekkür ediyorum.

Birinci Dünya savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu, itilaf devletleri ile Mondros Mütarekesini imzalamış ve fiilen 30 Ekim 2018 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu sona ermiştir. Anadolu bitaptır, yıllardır süren savaşların yorgunluğu ile haraptır, aileler dağılmıştır.

Mustafa Kemal ve silah arkadaşları 1919 – 1922 yılları arasında şartların inanılmaz elverişsizliğine rağmen halkına güvenmiştir. Üstün zekâsı ve liderlik vasıflarıyla misakı milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak amacıyla, çok cepheli, askeri ve siyasi kurtuluş mücadelesini erkeği, kadını, gençleri ile birlikte, başlatmıştır.

12 April 2023

Dayanıklılık - Titreşim

Elektronik Mühendisliği eğitimini yıllar önce büyük bir hevesle tamamlamıştım. Zamanımızda donanım tasarımı matematiksel modellere dayandırılmak zorundaydı. Hedeflenen sonucun alınabilmesi ölçümlere bırakılmayacak kadar önemliydi. Devrenin amacına uygun bilimsel çıktılar alınmadan kâğıt üzerinden, baskılı hale aktarılması uygun bulunmuyor ve onaylanmıyordu. Kaynakları verimli kullanmak öncelikliydi. Mühendislik zamanının kıymeti söz konusuydu ve bir defada doğru neticenin alınması gerekliydi. Özgüven tartışmasız doğru sentezle elde ediliyordu. Değer yargılarının temeli, tasarımı sağlıklı hesaplamaya dayandırmaktı.

Önceleri bir çelişki yaşadığımı hissettim. Neden derinlemesine matematik ve fizik öğrenmem gerektiğini yadırgamıştım. Biran önce eğitimi tamamlayıp hayata atılmanın sabırsızlığını yaşıyordum. Netaş’ta tasarım mühendisi olarak başlamıştım ilk yıllarıma. Gerçekler kolay kabullenilmiyor, hatalarla yüzleştikçe öğrenebiliyor insan. Bekleneni karşılamayan ürünlerin serüveni de kısa sürüyor. Fayda sağlayamayan, çabucak bozulan elektronik devrelerin kök analizlerinde matematiksel hesaplamaların duyarlılıkla tamamlanmadığını hep fark etmişizdir. El yordamı, deneme yanılma yöntemi tercih edilerek tasarlanan ürünler, hiçbir koşulda başarılı olamamıştır.

08 April 2023

Rotary 2420. Bölge Asamble - Ve Sonra, Ve Önce, Ve Şimdi

Bugün sabahın ilk ışıkları ile birlikte pırıl pırıl mutlu bir güne uyandık. Asamblelerin ne kadar güzel, ne kadar renkli ve heyecanlı olduğunu biliyoruz. Gözlerinizde iyilik için çarpan kalplerinizin yansımasını gördük. O kadar etkileyici olmuşsunuz ki sizi hayranlıkla seyrediyoruz.

Rotary buluşması Bölge Asamblesi olunca farklı bir merak uyanıyor içimizde. Yeni bir çevrimin doğuşuna az bir süre kaldı. Büyülü yolculuk kesintisiz, ardışık devam edecek. Titizlikle hazırlandınız. Özlemle bekliyorsunuz görevi üstlenmeyi.

Sevgili dostlarım size kısa bir öykü anlatmak istiyorum. Yolcuları biz olan zaman içinde nasıl bir Lunapark treninin “roller coaster’ınyukarı aşağı baş döndürücü bir sarmal hızıyla iniş çıkışının hikâyesi…

Hikâyemizin ismi “Eski Güzel Günler” “The Good Old Days”

Önceleri yukarılarda lunapark’ta temiz havayı soluyor, neredeyse kanatlanırcasına ihtiyaçlara çözüm üretiyorduk. Rotary Fark Yaratıyordu. Sorumluluğumuzun bilincinde sınırsız dokunuşlar birbirini izliyordu. İlham Kaynağı Oluyorduk. Her şey mümkündü bahçemiz rengârenk çiçeklerle bezenmişti. Tomurcuklar açıyor güllere dönüşüyordu.

Ve sonra

02 April 2023

Bilim Festivali - Sabancı Üniversitesi


Kıymetli Rotary Ailem, Kıymetli Hocalarım, Konuklar ve siz Sevgili Gençler. Cumhuriyetimizin 100. yıl festivalleri devam ediyor. Bilim şenliğine, festivaline hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Sevgili Raif Başkanıma, 100. yıl komitemize ev sahibi kulüplerimiz Fındıklı RK ve Başkanım Melih Çetin, Dolmabahçe RK ve Başkanım Hazal Çetin sizlere çok teşekkür ediyorum. Mekân Sponsoru Gebze RK Başkanım Taşkın Özkal ve Suadiye RK Başkanım Özgür İshakoğlu ve festivali destekleyen bütün kulüplerimize canı gönülden teşekkürler. Elbette Sabancı Üniversitesi, Şule Yalçın ve Fatih Bunaldı GGY çok teşekkürler. Değerli konuşmacılarımız Prof. Dr. Kemal Kılıç, Prof. Dr. Nazife Baykal, Prof. Dr. Fahri Işık, Prof. Dr. Havva Işık gönülden teşekkürler.

Kıymetli katılımcılar, bilime, sanata, spora ne kadar yakın olduğumu, sürekli yenilikçilik peşinde koştuğumu biliyorsunuz. 2022/2023 Dönemimize “Rotary ile Hayal Edelim” ilkesinin ne kadar yakıştığını çekinmeden söyleyebilirim. Değişimi birlikte deneyimliyor ve yaşıyoruz. Hatırlayın Cumhuriyetimizin 100. yılını festivallerle kutlamak üzere dönem başında harekete geçmiştik. Zafer Bayramı, Barış Bestesi, İklim Değişikliği Kongresi, Barış Konferansı, Bilim Festivali, Cumhuriyet ve Nutuk Kısa Film yarışması... Bölge ve kulüp etkinliklerimizi,  geniş katılım ve coşku ile tamamladık, tamamlıyoruz. Ömür boyu unutamayacağımız öykülerle bezendi dönemimiz. Üstün başarı sağladınız, umursadınız, süreci ustalıkla yönettiniz. Tebrik ediyorum.

Yaşanan felaket sonrasında sizlerin uğraşlarınızı ve desteklerini saygıyla hatırlayacağız. İmkânsızı gerçekleştirmek, olanakları var etmek… Sıra dışı olabilmek ancak siz başarabilirdiniz. Çekilen acıları önemsediniz, kenetlendiniz, canlılıkla özveride bulundunuz. Dostlukları sağlamlaştırdınız, birbirinizle yarışmadan sorumluluk sahibi bireyler olarak depremzedeleri kucakladınız. Tebrik ediyorum, İnanın yerinde konuştuğumuz, sevindirdiğimiz kalplerden dualar aldınız. Sevgi ve bilgi ile sorun çözen ailemizin değerbilirliğine çok teşekkürler.

18 March 2023

Barış Konferansı - İstinye Üniverstesi

TBMM 20. Dönem Başkanı Sayın Hikmet Çetin, BAU Rektörü Sayın Şirin Karadeniz. Çok Kıymetli Protokol… Değerli Konuk Konuşmacılar, Seçkin Katılımcılar, Basın Mensupları sizleri Belgin ile birlikte sevgiyle kucaklıyoruz.

UR 2420. Bölge 100. Yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Barış Konferansımıza ev sahipliği için İstinye Üniversitemize, 100 yıl komite Başkanımız Raif Bolat ve GGY Ayşegül Davutoğlu, ev sahibi kulüplerimizin başkanlarına, toplantılarını kaydıran kulüplerimize ve Rotary Ailemize en içten teşekkürlerimi iletiyorum.

Sevgili Katılımcılar; Uluslararası Rotary 1905 yılında Chicago’da Paul Harris ve 3 arkadaşı tarafından “Kendinden Önce Hizmet” temel anlayışı ile kurulmuştur. 118. yılında dünyanın en saygın sivil toplum kuruluşu olarak görevini şu şekilde tanımlamaktadır.

“Başkalarına hizmet vermek, üstün ahlaki standartları teşvik etmek ve iş, meslek ve toplum hayatındaki liderler arasında dostluklar tesis ederek dünya anlayış ve barışına katkıda bulunmaktır”

UR Vakfı 1917 yılında “dünyada iyi işler yapmak” üzere UR programlarını destekleyici kaynakları oluşturmak üzere kurulmuştur ve amacı aynı doğrultuda net olarak belirlenmiştir.

“Rotaryenlerin sağlıkta iyileştirme sağlayarak, eğitime destek vererek, yokluğu azaltarak dünya iyi niyet ve barışına katkıda bulunmaktır”

Dünyadan Çocuk Felcinin yok edilmesi için 3,5 Milyar aşılama yaparak Polio’nun yok edilmesinde öncü sorumluluk üstlenmiştir.

UR Vizyonu, hedefi bakınız nasıl resmedilmektedir.

“Önce kendi içimizde sonra, yaşadığımız toplumlarda ve nihayetinde tüm dünyada kalıcı değişimi yaratmak üzere bir araya geldiğimiz ve harekete geçtiğimiz bir dünya hedefliyoruz”

UR Vakfı ihtiyaçların tespiti, değerlendirilmesi sonucunda kulüplerin projelerine destek olmaktadır. 2 ülke kulübünün bir araya gelerek tanımlamadıkları proje 7 Odak alanı çerçevesinde uygulanmalıdır. Odak alanlarımıza sırasıyla değinelim.

7-Çevreyi Koroma ve Destekleme

6-Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma

5-Temel Eğitim ve Okuryazarlık

4-Anne ve Çocuk Sağlığı

3-Su ve Hijyen

2-Haslalıkların Önlenmesi ve Tedavisi

1-Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü

17 March 2023

Kadının Gücü Karma Resim Sergisi

2023 03 17 İstanbul Hüsrev Kethüda Hamamı.

UR Moda Kulübümüz, Başkanım Şenay Öztürk ve Üyelerimizi, Süreyya Ağaoğlu Derneğinin kıymetli üyelerini “Kadının Gücü Karma Resim” Sergisini 5. Kez yararlı amaçlar için düzenlemiş olmalarından dolayı tebrik ediyorum.

Bir felaketin yaşanmakta olduğu deprem bölgesinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Hayata tutunabilmek için verilen çabalara Rotary Ailesi olarak bir nebze destek olabilmenin huzurunu ve gururunu kalplerimizin derinliklerinde hissediyoruz.

Kardeş ülke Azerbaycan buradan size selam gönderiyorum. Hiç aklımdan çıkmayan defalarca ziyaret ettiğim kıymetli Azeri kardeşlerim… Saygıdeğer ilk Türk kadın hukukçuyu dünyaya armağan ettiniz. Süreyya Ağaoğlu İstanbul Üniversitesine kabul edilerek fakültenin kız öğrencilere açılması sağlamıştır. Atatürk’ün kadınlara güveninin karşılıksız kalmayacağının en güzel örneği olmuştur. 1925 yılında avukat olarak muzun olmuş ve 1927 yılında Ankara Barosuna kaydolmuştur. Doğum yeri dağlık Karabağ’ın tarihi şehrimiz Şuşa’dır. Doyumsuz güzelliklerle bezenmiş şehrin anlamı “Cam” kökeninden gelmektedir. Güzelliği sanata dönüştüren cam hep gıptayla seyretmişizdir. Sanat ve hukuk şimdi doyumsuzca gençlerin eserlerini izleyeceğiz.

Rotary Ailemizin yaraların sarılmasında gösterdikleri gayretleri ve yerinde bulunarak acıları paylaşmaları hiç unutulmayacak. Çadır ve Konteyner kentler, yalnızca iyiliği düşünerek sevk edilen ihtiyaç malzemeleri. Sürekli temin edilen gıda ve nihayetinde kurulumu tamamlanan 1000 kişiye yeme imkânı sağlayacak mutfak. Sağlık alanında tamamlanan ve teslim edilen, tıbbı cihazlar ve onayı alınan kalıcı sağlık merkezi kliniğimiz kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak.

Sağduyulu, vakit yitirmeden yardıma koşan hoşgörülü Rotary Ailemize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Üzerlerine titrediğimiz biricik çocuklarımız... Sevgili dostlar, deprem bölgesinde öğrenmeye, korunmaya ve eğlenmeye duydukları özlemle, onları buluşturmak için alçak gönüllükle emek veriyorsunuz. Sergiden elde edeceğiniz kaynak çocuklarımızın hayallerini, düşlerini gerçekleştirmeye destek olacak, sanatçılarımıza sonsuz teşekkürler. Geleceğimiz çocuklarımızın gözlerinden pırıl pırıl ışık, yüreklerinden umut hiç eksik olmasın.

Özünde iyilik, sözlerinde sevgi bulunan siz sevgili dostlarımız… Hiç kuşkusuz emeklerinizle duyarlılıkla çekilen acılara derman oluyorsunuz. Yorulma nedir umursamayan ve dinmeyen uğraşlarınız için çok teşekkür ediyorum.

1565 yılında inşa edilmiş, ünlü Mimar Sinan eseri Hüsrev Kethüda Hamamını verdiği gizem ve ilham ile Başarılı bir sergi diliyorum.

Sağlıcakla kalın, esen kalın.