23 November 2016

Dr. T. Fikret Yücel - Telekominikasyonun Öyküsü

Dr. T. Fikret Yücel

“Cumhuriyet Türkiyesi’nin Sanayileşme Öyküsü”nün yayımlanmasının ardından, yeni bir uğraş ararken, 17 Ekim 2001 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından ODTÜ’de düzenlenen “İletişim Teknolojileri Sempozyumu”‘na verdiğim “İletişimin Öyküsü” isimli tebliği buldum. Arada geçen bunca zamanı göz önüne alarak bu tebliği güncelleştirmeye karar verdim.

Üzerinde biraz çalıştıktan sonra ortaya çıkan metin hakkındaki düşüncelerini arkadaşlarım Enver İbek ve Selim Sarper’e sordum. Onların düzeltme ve önerilerinden faydalanarak oluşan metin Selim Sarper aracılığı ile Sayın İbrahim Bayraktar tarafından incelendi, kendisinden aldığım eleştiri ve tavsiyelerden çok faydalandım. Bu suretle meydana gelen yeni metni bu defa arkadaşlarım Güneş İlhan ve Celal Seçkin’in görüşlerine sundum. Büyük bir dikkatle yaptıkları düzeltme ve öneriler çok faydalı oldu.

Sayın Yücel Telçeken ve Sayın Mehmet Can İrhan büyük bir dikkat ve özenle kitabın editörlüğünü yaptılar. “Türkiyede Telekomünikasyonun Kısa Öyküsü” ve “Geleceğe Dair Bazı Tahminler” bölümlerine eklenen okuma kutuları Yücel’in öneri ve gayretleri ile gerçekleşmiştir. Bu kutuların yazarları Sayın Duran Leblebici, Sayın Enver İbek, Sayın Ersen Kınayyiğit, Sayın Müjdat Altay, Sayın Sinan Şenol ve Sayın Suat Baysan kitaba değer katmışlardır. Bütün bu zevata ve kitabın basımını sağlayan TTGV Genel Sekreteri Sayın Mete Çakmakcı’ya içten teşekkürlerimi sunarım.

Fikret Yücel
Marmaris
23 Kasım 2016

22 November 2016

Adımlar Giderek Hız Kazanacak - Bilişim Zirvesi

Bilişim Zirvesi etkinlikleri kapsamında yöneticiliği üstlendiğim muhteşem bir paneldeyiz.

Araştırdığımız konu "Türkiye Endüstri 4.0'a hazır mı, insan gücü, mali kaynaklarıyla e eğitimle hazır mı? hazırsak veya yol haritamız varsa, Endüstri 4.0 çıkış yolu olabilir mi?"

adımlar giderek hızlanacak link

cevapları bulabilirsiniz.

Panelistler ise Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Dijital Fabrikalar Divizyon Direktörü Ali Rıza Ersoy, Siemens PL Türkiye Kanal Müdürü Alper Başer, Boğaziçi Üniversitesi - YBS Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Sencer, Arçelik IoT Ar-Ge Takım Lideri Deniz Kaya, Bosch Sanayi ve Ticaret IoT ve Sanayi 4.0 Koordinatörü Mustafa Ayhan, Boğaziçi Yazılım Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Özgür Şenel ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik oldu.