24 November 2021

ICTMedia - Karmaşık Kurumsal Çözümler

2000 yıllarında, küresel pazarlarda yaşanmakta olan internet ve çevrim içi teknolojilerin tüketicilerin beklentilerini karşılayamaması nedeniyle, büyük bir çöküşle karşılaşmıştık. O günlerde “internet balonu patladı” deyimini sıklıkla duyar olmuştuk.

Cisco Systems Genel Müdürlük görevime denk gelen sürecin içinde nasıl bocaladığımı hiç unutamam. Şirketleri büyüme, yeniden yapılandırma, bağlantılı olabilme konularında bilgilendirmeye başlamanın henüz başında nerdeyse sabit duran bir duvara çarpmıştık.

12 November 2021

ICTMedia - Teknopark – Network or Notwork?

TESID – Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendiğim 2007/2011 döneminde gündemimizi, 2001 yılında yasalaşan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na ve Araştırma Geliştirme teşvikleri uygulamasına yönelik çalışmaları desteklemek olarak belirlemiştik.

Amaç, ülkemizde Araştırma Geliştirme ortamının üniversite çatısı altında yeşermesi, bilimle teknolojinin bağlantısının kuvvetlendirilmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin pazarla buluşmasını hızlandırmaktı. Hedef, üniversite, sanayi, yatırımcı üçgeninde kol kola girilerek yetişmiş insan kaynağımızın engin denizlere açılmalarını cesaretlendirmekti.

04 November 2021

Beşiktaş Rotary - Kuantum Teorisinin Günümüze Etkisi

Beşiktaş Rotary kulübü Başkanı Turgut Aydıncan'a ve toplantımıza katılına üyelerimize çok teşekkür ediyorum.

Bu akşam kuantum diyarının gizemine yolculuk yapıyoruz. Öncelikli olarak kuantum tanımından başlıyoruz, ilk kez kuantum kelimesini kullanan açıklamaları ve buluşları ile noble fizik ödülünü alan Max Plank'dan söz ederek konumuza başlıyoruz.

Sonrasında ünlü deha Albert Einstein neden önceleri teoriye karşı çıktı ve onu ikna etmeyi yıllar sonra başaran Neils Bohr, ve Werner Heisenberg. Geliştirilmiş olan kavramların günümüz teknoloji dünyası ile örtüşen yanları, tasarlanmakta olan ürünler, ve nihayetinde kuantum bilgisayarlar.

Gelecek öngörülerinin bilim ile buluşmasında çok önemli rol oynayacak küresel araştırmalar.

Başkanımız Turgut Aydıncan'a davet için çok teşekkür ediyorum.

01 November 2021

Bahçeşehir Üniversitesi - Bilgelik Yönetimi

Sevgili İpek Aldatmaz Şener hocama davet için çok teşekkür ediyorum. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi Master öğrencileri ile "knowleedge" bilgelik yönetimi konusunu işliyoruz.

Salgın öncesinde ipuçlarını gözlemlediğimiz, yeniliklerin habercisi olan bilgelik yönetiminin nasıl şekilleneceği üzerinde duruyoruz. Başlangıçta teknoloji eğilimi ve gelişmesi olarak hayatımıza yansıyan dönüşüm, şimdi kurumsal ve bireysel hayatımızı çepeçevre sarmış durumda. Kendimizi örümcek ağına takılmış bir av olarak görmek yerine sistemleri öğrenmek ve faydalı iş olanaklarına dönüştürmek bizim elimizde.