30 June 2021

Yıldız Teknik Üniversitesi - Davutpaşa Yerleşkesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesinde Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ile toplantı. Amacımız rekabetçi bir teknopark yapılanması için projelerin değerlendirilmesi.

Toplantımıza Sinan Kezer ve Aykut Seyrek birlikte katılıyoruz. Yürütülmekte olan araştırma, geliştirme, girişimcilik, kuluçka projelerinin küresel başarı kurumlarının belirlenmesi.

Çalışmanın merkezinde kullanmayı hedeflediğimiz ürünümüz Acmena LBOT/PICS. Projelerin pazara sağlayacağı fayda, kurum için yaratacağı değer, karmaşıklığı ve hazırlık düzeyinin belirlenmesinde kullandığımız PICS aracının sunumunu gerçekleştiriyoruz.

Projelerin sağlıklı önceliklendirilmesinde özellikle Teknopark kurumsal mimarı ve yönetişim yapısının da yeni çevik yapılanma doğrultusunda ele alınmasını göz önünde bulunduracak 

16 June 2021

Son Cüret - Yılmaz Özdil

Son Cüret umutsuzluğun, çaresizliğin, kaybedişi kabullenmenin kolaylıkla normal karşılanabileceği bir dönemde akıl almaz bir cesaretle ortaya çıkan bir ulusun hikayesi. Şartların zorluğu, imkanların darlığı, işgal edilmiş vatan toprakları.

Böylesine olanaksızlıklar içinde katlanılması mümkün olmayan zahmetli hadiseler. Çetin mücadeleye önderlik eden Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaşadığı meşakkatli gayret ve onurlu çırpınış.

Erişilmesi hayal bile edilemeyen halkın zaferi. Kitabı okudukça ne kadar kıymetli bir araştırma eseri olduğu gerçeğini de anlıyorum. Ayrıntılar, isimler, tarih ve yerler yazar imkansızı başarmış. Bölümleri birkaç kez okuduğumu, öğrenmeyi, hatırlamayı sindirmeye çalışarak kitabı bitiriyorum. Yakın geçmişimizi aklımızda tutmalı ve bize armağan edilen yurdumuzun nasıl bir özveri ile kazanıldığını hiçbir zaman unutmamalıyız. Fedakarlıkla canlarını bu uğurda veren analarımızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

09 June 2021

Siber Güvenlikte Tümdevre Etkisi - QM-DM02-AA

Yıl 1992, uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğümüz tüm devre “chip” tasarımı neticesini almak üzereydik. 1985 yıllarında başladığımız yatırım çalışmalarını önemsemiş ve kadromuza konusunda uzman bilim insanları dâhil etmiştik. İletişim altyapısı kurulumlarında ülkemizde elde ettiğimiz başarı sanki kabına sığamayan su gibi kaynama noktasına erişmişti.

Nortel Kanada’dan teknoloji transferi çerçevesinde yürütülen altyapı sayısal dönüşüm projesinde yerel katma değer %50 seviyesinin üzerinde gururla gündeme geliyordu. Tamamen yerel olarak tasarlanan kırsal iletişim sistemlerinde ise bu oran neredeyse %80 sınırına dayanmıştı. İthal kalemlerinin başlıca bileşenini tüm devreler oluşturmaktaydı. Asıl şimdi uygulamaya özgü “ASIC” bilgeliğimizi geliştirme, vazgeçmeden yurtdışı bağımlılığımızı azaltma adımını atmamızın zamanı gelmişti.

07 June 2021

2030 Değişim, Dönüşüm ve İnce Yetenekler

Beyoğlu, Bostancı, Fındıklı, Yeniköy, Zekeriyaköy Rotaract kulüplerinin düzenlemiş oldukları "Yeni Dünyada Değişim" konulu toplantı sanal ortamda gerçekleştirildi. Davet için başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Yaşamakta olduğumuz sıkıntılı sürecin zorluklarını sanal ortamları verimli araçlar olarak değerlendirmeye alıştık. AQ "Adaptability Quotient" Uyumluluk zekamız ile ortamların zamansız olmasını yönetebiliyoruz. Küresel iş yapma tarzımız sanki tek bir saat dilimi ve tek bir mekanmış gibi yürütmeye başlandı. Her ne kadar bağlantılı olmak etkinlik açısından doğru algılansa da program yapabilmek ve kendimize zaman ayırabilmek açısından artık sorunları beraberinde getirmekte.

Kavramsal düşünme, çevik proje yönetimi, geri bildirim, ödüllendirme, öğrenim ve de en önemli konu başlığı olarak "ince yeteneklerimizi" geliştirme nasıl çözümlenecek belirsizliğini koruyor. Yeni dünya yaşam biçimimizde yanımızdan hiç ayrılmayacak yapay arkadaşımız ile hangi meselelerin paylaşılacağı zihnimizi kurcalamaya devam ediyor.

Bağlantılı insanlığın tamamlandığı, sıranın 100 Milyarlarca nesnenin ağ temelli kimlik sahibi olabilmelerin neticesi yönetim felsefelerinde ki değişimde aranıyor. Geleceği, uyumluluğun değişimin, dönüşümün sürekli olacağı tanımı çerçevesinde, yetilerimizi yenilemenin peşinden koşmamız gerekliliği ile planlama yapmalıyız. Toplantıya katılarak soruları ile açıklık getirerek olumlu enerjiyle katkı veren tüm Rotaraktörlerimize teşekkür ediyorum.

Okan Üniversitesi - Akıllı Enerji Yönetimi

 


Okan Üniversitesi Akıllı Enerji Yönetimi Projesi. Dekanımız Prof. Dr. Semih Bilgen, Doç. Dr. Ömer Cihan Kıvanç, Sinan Kezer ile birlikte tasarım süreci tamamlanmış ve Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleşen projemizin değerlendirme toplantısı.

Araştırma planlama sürecinin son aşamasında 15 aydır sanal ortamdan yürütülen geliştirme faaliyeti, Tübitak hakem ziyareti dahil olmak üzere uzaktan yönetildi. Üniversite/Sanayi işbirliğinin sağladığı imkanlar ve katkıyla araştırma ve geliştirme sürecini tamamladık.

Akıllı Enerji Yönetimi bütünleşik sistemi kullanım alanı olarak tüketici odaklı olarak geliştirildi. Amacımız enerji üretimi ve tüketimi arasında akıllı bir bağ kurabilmek ve verimliliği en yüksen oranlara yükseltebilmekti. Ev kullanıcısı ötesinde KOBI'ler için de çözüm olan sistemin Güneşten elde edilen enerjiyi tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, her koşulda kullanılabilmesi için depolanmasını sağlamak üzere tanımlanmıştı. Üretilen enerjinin ihtiyaç fazlasının ise şebeke bağlantıları üzerinde satılabilmesini sağlamaktı. Akıllı yazılım sistemleri tüketim tabanlı öngörülerle en uygun dengenin yakalanmasında müşteriye öneriler geliştirecek şeklide tasarlandı.

Donanım, yazılım, algoritmalar Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde kurulu laboratuvar sistemleri kapsamında test edildi. Fakülte çatısında elektrik üretmekte olan güneş panelleri enerjiyi akülere depolanarak tüketiminin verimliliğini sağlamakta. Kullanım alışkanlıkları neticesinde öngörü teklifleri sunan yazılım ile tüketici en etkin programı seçebiliyor.

Araştırma, geliştirme ve tasarım süreci bitiminde şimdi ürünlerin ticari olarak pazarlanması aşamasındayız. Genç girişimcilere fikir vermenin kolaylığını fark etmiş olarak iş başa düşünce projenin devamının nasıl şekilleneceğinin arayışı içindeyiz. Ürünleştirme konusuna yanıt bulma uzmanlığımızın gerçek yaşamda zorlandığını gözlemliyorum.

Projenin başarı ile sonuçlanmasında yürütücü hocamız Prof. Dr. Nejat Tuncay'ın katkısına çok teşekkür ediyorum.