26 November 2020

Queen's Gambit - Vezir Gambiti

Vezir Gambiti (Queen’s Gambit)

Satranç meraklısı İspanyol din adamı Ruy Lopez 1561 yılında ilk kez Gambit kelimesini ayağını ileri doğru uzatarak bir insanın düşmesine sebep olmak anlamına gelen İtalyanca kelimeden türetmiştir.

Beyaz taşlara sahip olan oyuncunun rakibine üstünlük sağlayabilmek amacı ile mücadelenin daha hemen başında piyonlarından bir tanesini feda etmek üzere hamle yapması “Gambit Açılışı” olarak teoride yerine almıştır. Gambit çeşitlilikleri farklılık gösterse de en fazla araştırılan, uygulanan açılış sistemi “Vezir Gambiti” (pd4,pc4) olarak gelişmiştir. Beyazın açılış tercihi sonrasında siyah taşlara sahip oyuncunun feda edilmesi düşünülen piyonu alması veya almaması sonucuna bağlı olarak oyun kabul edilen veya kabul edilmeyen Vezir Gambiti olarak adlandırılmıştır.

16 November 2020

Quantum Journey - Kuantum Dolanıklılık


2020 Bilişim Zirvesinin çarpıcı teması "Quantum Journey" Kuantum Yolculuğu. 25 Kasım günü sanal ortamda perdeleri açacak. Zirve bir değişimi veya evrimi değil çok daha fazlasını içeren yaşantımızı tamamen değiştireceği öngörülen yeni bir çağın kapılarını aralayacak.

Kuantum teorilerinin uzun zaman önce başlayan araştırma çabaları neticesinde artık uygulanabilir ürünlere dönüşmesi beklenen bir netice.

Kuantum fiziğinde yer alan belirsizlikler ve olasılıklar nasıl olacakta yeni bilgisayarların tasarımında yer alacak. Yazılım dilleri yeniden şekillenecek belki de yeni derleyiciler ile mevcut diller bir süre daha kullanımda kalacaktır. Benim kişisel öngörüm çok farklı yazılım yaklaşımlarının hızlıca güncel olacağı yönünde.

Bilişim Zirvesinin konusu itibari ile geleceğe yön verecek olmasını tanımlayan yöneticileri kutuluyorum.

08 November 2020

E2E - Yükselen Trend e-ticaret - ictmedia

Zamansız sanal mekânlar, dayanıklılık testi gibi çalışanları sınamaya devam ediyor. Sanki geçmişte özenle, nakış misali işlenen süreçler bir anda buharlaştı. Mükemmelliği arayış, bir yolculuk olduğunu kavrayış için verdiğimiz emekleri anımsıyorum. Pazar devamsızlığı belki yine yaşanacaktı, yavaş veya farklı olur muydu? Emin değilim.
Ancak şimdi birdenbire kendimizi limanda bulmanın ve hızlıca sahilden ayrılışın tedirginliğini yaşıyoruz. Sanal ortamda kolaylıkla akıntıya kapılma ve sürüklenme olasılığının yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Değişimi deneysel gezinti olarak algılayan kuruluşların sıkıntı içinde olmalarına tanıklık etmemiz kaçınılmaz.

Geleneksel sistemlerin gözden kaybolmaya başlaması ile birlikte sanal dünyada keşifler de zincirleme kesintisiz karşımıza çıkmaya başlıyor. Buluşların temelinde, ürünlerin müşterilerle buluşmasının uçtan uca (E2E) bağlantılı süreçlerle mümkün olduğunun farkındayız. Yıllanmış kurumsal yapıların yanılgı oranlarının düşük olmasını yavaşlıkları ile açıklayabiliriz. Günümüzde iş ortakları ve müşterilerle gerçekleştirilen iletişimin sıfır zaman ve mesafede olmasını kabullenmek zorundayız. Hızlı ve eksiksiz elektronik ticaret ile sağlanan pazar akışkanlığının ancak süreçlerin bağlantılı olmasıyla mümkün olacağının da bilincini içimize sindirmemiz gerekiyor.