15 October 2022

Ekmek Tahtası - Breadboard

Bir zamanlar, Elektronik Mühendisleri donanım tasarımını düşünür, sonrasında kâğıda sistemi çizerlerdi. Henüz yazılım desteği olmadığı dönemde anlaşılabilir devre şemasını görsel ortama taşımak el becerisi gerektirirdi. Aslında mühendislikle, sanat arasında ince bir çizgide yürüme yeteneği kazanmak öncelikliydi.

Tasarımın işaret girdisi dokümanın sağ kenarından başlar, işlenmiş çıktı sol kenarda son bulurdu. Geri besleme dikkate alındığında ortaya karmaşık bir şemanın çıkması kaçınılmazdı. Devrenin yerine getireceği görevin matematiksel denklemini yazmanın zorluğunu hiç unutmamışızdır. Sonrasında, zihnimizde oluşturduğumuz resmin görsel ortama kusursuzca aktarılması ustalıktır. İşlevi tamamlayacak bileşenlerin iki boyutlu mekânda tanzimi yetisi kolay kazanılmıyordu. Gelişigüzel, rastgele karalama, bileşenler arasında anlamsız bağlantı yolları oluşturmaktaydı. Dolayısıyla karmaşa artacak, gizem derinleşecektir. Netice olarak yalnız tasarımcının müdahale edebileceği bir hal ortaya çıkacaktır. Biçimsiz taslak ileride test aşamasında ortaya çıkacak hataların ayıklanmasında da tasarımcıya eziyet olarak yansıyacaktır.

Sıra fikir aşamasını tamamlamış çözümün gerçek bileşenlerle çalıştırılmasına gelmiştir. Kâğıt üzerindeki birebir temsili resim ekmek tahtasında kurulacaktır. Yanlış anlamadınız yaşam kaynağımız buğdaydan, sonrasında undan elde edilen ekmek bu ahşap tahtada dilimlenir ve şekillendirilir. Günümüzde evlerimizde ve şeflerimizin en kıymetli aracı olarak kullanılıyor.

Dolayısıyla 1960 lı yıllarda elektrik ve elektronik mühendisleri parçaları minik “pin” lerle bilgece ahşap tahtalara iliştirir, elektrik bağlantısını tamamlardı. Görüntü bir sanat eserini çağrıştırır ve suda yüzen nilüferleri andırırdı. Tasarımın gerçek ortamda doğrulanması bir bilmecenin çözümüne benzerdi. Ekmek tahtasının karşısında koşulsuz duygu seline kapılmamak imkânsızdır. Enerjinin verilmesini sağlayacak anahtarı çevirmek kalbimizin atışlarını nasıl da hızlandırmıştı. İlk seferde doğru sonucu elde etmek çetin bir sürecin tamamlanmasıdır. Uğraş saygıdeğer övüncü de beraberinde getirmiştir.

Özlem giderilmiştir. Kışın evde soba yanmış, dumanı tütmektedir. Ormandan kesilmiş ağaç ekmek tahtasına dönüşmüş teknolojiye içgüdüsel kaynak olmuştur. Güzelim doğa kavramları değiştirmiş, büyüleyici koşulsuz adanmışlığını yeniden sergilemiştir. Eğri büğrü, düzensiz gibi görünen devreler karış karış geliştirmenin önünü açmıştır.

1970 li yıllarda Roland J. Portugal ahşap ekmek tahtasının lehimsiz, plastik halini tasarlamıştır. Mühendislerin engin uzgörülerini deneyecekleri ortam çağdaşlık mücadelesinde yerini almıştır. Yeni “Ekmek Tahtası” Üniversite ve Netaş mühendislik yaşamımda yanımdan hiç ayırmadığım el aletim olmuştur.

Günümüzde çabucak tükettiğimiz, sorgusuz sualsiz teslim olduğumuz teknoloji, gayretli mühendislerimizin ekmek tahtalarında hazırlanan ve pişen devrelerle mümkün olmuştur. Ekmek tahtaları cesaretle düğümü çözmüştür.

Yazılım, uygulama, içerik, iletişim çağdaşlık yolculuğumuzun vazgeçilmez kaynaklarıdır. Kaldı ki teknoloji davranışlarımıza ve ince yeteneklerimize hassas dokunuşlarla, bizi bir dünya vatandaşına dönüştürmektedir. Yeniliğe ayak uydurma ancak uzmanlık yetilerimizin sanal ekmek tahtalarında yeşermesiyle gerçekleşecektir. Serüven sürekliliğini devam ettirecektir. Özgün çözümler kesintiye uğramadan üretilecektir. Ekmek tahtaları, hayallerimizi beceriyle gerçeğe dönüştürdüğümüz, düşlerimizi masa başından, sahaya taşıyan veya kavuşturan gereçler olarak bize yarenlik edeceklerdir.

İcra’yı San’at Eyle

03 October 2022

Monkey See Monkey Do

With all due respect to all living & sharing species on planet earth.

I wanted to surface the phrase “MSMD” which was regarded old way back in 1900s. It is contradictory to every management practice that is being discussed recently. Learn a process and implement the work without understanding what the outcome will be. Repeat, imitate don’t think… There would be no initiative or judgement or for that matter no consideration for any improvement. There will be something out there that ultimately decides and measures value created.

Does this sound familiar? I may even relate this to “Truman Show”. Shock waves reverberating when Jim Carrey finally pierces the dome. Walking against the wind, swimming through the waves, getting rid of the paradigms should be the name of the game. How to choose to overcome the fears and run towards unknown destinations is a matter of courage and curiosity.

Nothing will stay the same, let’s remember the famous phrase of the TQM era. Total Quality Management is still a valid methodology today as it was back in the 1990’s. Corporations make use of TQM philosophy for designing healthy leadership success strategies. “Things left to themselves always go from better to worse”. Therefore new traces of light should emerge to break endless loops. Boredom, anxiety and no change to improve personal desire will end up in a collapse. Treating every conflict as a teaching opportunity serves to improve lives.

What about Machines See Machines Do or rather Robots See Robots Do. The world has witnessed how the machines replaced animals. Affordable automobile production has taken over the transportation systems from horses. Followed by trains displacing carts and wagons. Soon after tanks were dominating battle fields shifting cavalry bound to ceremonies. Machines and Robots will certainly see superior than humans and they will possess an exceptional do.

Is this where the story ends, not likely. In general machines do not target those who have top skills as well as those who have very low capabilities. The objective and purpose is to take over mid talent market. Where most of the competent, experienced, savvy professionals find pride in their quest for excellence. Thus there is no time for relaxation, reskilling seems mandatory before it’s too late.

Well I do not intent to paint a gloomy picture and I want to leave you with couple of statements to think through.

Monkey Hear Monkey Do

Monkey Think Monkey Do

Monkey Feel Monkey Do

Great challenges ahead awaits us. All the best.