19 June 2023

Web 3.0 - Sis Perdesi Aralanacak mı?

Sis Perdesi Aralanacak mı?

İnternet’in hikâyesini şimdi hiç merak etmiyoruz. Nasıl başladı ve nasıl evrim geçirdiğini tartışmıyoruz, ilgilenmiyoruz. Bilgiye erişmeye kolaylıkla alışmanın verdiği özgüvenle tüketme yarışında yerimizi hızlıca alıyoruz. Oysaki günümüzde düzgün ve kalıcı içerik üretmeyi önemsemek çok kıymetli…

Her şey “www” harflerinin 1989 yıllarında hayatımızda yerini almasıyla başladı. Amaç bilgi kümeleri arasında bağlantıların kurulabilmesi olarak tanımlandı. Dünyamız bir daha aynı düzeye gerilememek üzere değişecekti. Ciddi bir merak uyandırdı, sunucular kuruldu yeni iletişim protokolleri icat edildi. Hypertext gündem oldu, yunanca “hyperüzerinden anlamını taşıyordu. Kelimeler üzerine tıklanınca bambaşka açılımlar imkânlı hale gelmişti. Sunucular ve kullanıcılar aralarında HTTPHypertext Transfer Protocol” ve yazılım dili HTMLHypertext Mark-up Language” altyapısı ile uçsuz bucaksız yeni bir alanın açıldığının belki o günlerde hiç kimse farkında değildi.

04 June 2023

Look before you leap

Having being engaged for more than 40 years and took management responsibilities in major multinational companies I have learned to live in balanced environments.

In the early days of my career work/life balance seemed to have skewed towards business endeavours. I must admit it was a grinding period. Can you imagine travelling every week to Middle East, Eastern Europe, Africa, Russian Federation, and CIS States for a time scale exciding over many years? As well as attending meetings at HQ, in Canada, US, UK, Korea, Germany.

1990’s & 2000’s & to present day, telecoms and technology uplift or rather upgrade was taking the region by storm. Therefore being on the location and at the site had utmost significance. Do you remember those days when internet was not widely deployed? Written or verbal communications effectiveness was questionable. Even today nothing can take away the power of face to face meetings.

Please have a glance to the challenges that may provide a glimpse of thought for those who are mighty interested in covering large territories.

My sincere suggestion would be not to look at your feet. It's already too late to find out gaps and dents in the ground. Look to distances. Make sure that you have a prediction sketched on a piece of paper. Graphics and pictures usually illuminate the rough paths before a step is taken.

First Challenge. “Make presence felt”