10 June 2011

Quantum - Manjit Kumar

Manjit Kumar kitabında Einstein ve Bohr arasında geçen tartışmayı ayrıntıları ile açıklıyor. Kuantum Mekaniğine olan hayranlığı ile Niels Bohr'un atomun parçalara ayrılması teorisini Manchester Üniversitesinde başarması ve açıklaması.

Albert Einstein yetişmiş en değerli fizikçi. Klasik fizik kuramları çerçevesinde dünyayı yeniden tanımlayan özel ve genel görecelik teorileri. Anlaşılması, açıklanması imkansız görünen bilimsel konulara getirdiği açıklık. Einstein kuantum teorisine inanmamış, evrenin bir olasılık teorisi üzerine kurulmadığını savunmuştur. Heisenberg, Bohr, Schrödinger, ısrarlı çalışmaları, bilimsel, matematiksel ispatları neticesinde iki ayrı teori birbirinden bağımsız olarak gelişimini sürdürmüştür. 

Einstein daha sonraları olasılık teorisini kabul etmiş, her iki teoriyi aynı matematik formül altında birleştirmek için çok uğraşmıştır ancak 1955 yılında hayatı kaybetmesi neticesinde her şeyin teorisi günümüze kadar tamamlanamamıştır.

Bu kitapta konular bütün açıklığı ile anlatılıyor, yalın yazım okumasını kolaylaştırıyor.

02 June 2011

BTK - Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı

6. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı 2-3 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı.

6. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ev sahipliğinde 2-3 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır. Ana teması “Sayısal Kentlere Dönüşüm: Sabit (Fiber) - Mobil Geniş Bant Deneyimler, Eğilimler” olan konferans, açılış oturumunu takiben 4 oturum halinde düzenlenmiştir. Konferans, sayısal kentlere dönüşüm konusundaki bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân vermesinin yanı sıra, katılımcılar için güncel pek çok hususta bilgi ve görüş alışverişinde bulunmasına, muhtelif ikili görüşmeler yapılmasına ve muhtemel işbirliği fırsatlarının ele alınmasına zemin teşkil etmiştir.

6. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansına, Karadeniz ve Hazar bölgesi başta olmak üzere Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Afrika bölgelerinden çeşitli ülkelerin gerek bakanlık, gerek düzenleyici kurum gerekse de işletmeci seviyesinde konuşmacı ve izleyici olarak çok sayıda yetkili iştirak etmiştir. Bu yıl katılımcı ülke sayısı 18’i bulmuştur. Yine, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin yanı sıra, çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlardan da katılım olmuştur. Ülkemizden ise Ulaştırma Bakanlığı ile muhtelif kurum ve kuruluşlardan, sektörde faaliyet gösteren çok sayıda işletmeci ve firmadan yetkililer Konferansa katılmışlardır.