27 January 1997

Monte Carlo - Satış Konferansı

Nortel geleneksel satış konferansı. Avrupa bölgesinden katılan tüm ülkeler 1997 yılında beklentilerini sunum olarak anlatıyorlar.

Nortel ürün yöneticileri yeni teknolojiler, yol haritaları, geliştirme planları ve yeni özellikler tanıtıyorlar. Gelişmelerin olumlu olması ve ArGe yatırımlarının devam edecek olması müşterilerin beklentilerinin karşılanacak ve daha ileri seviyelere taşıyacak olması yeni yıla hareketli ve heyecanlı başlamamıza sebep oluyor.

Biz de yaşadığımız ekonomik ve siyasi krizi geride bırakmış olmanın ve üzerinden geçen yıllar itibari ile daha planlı tahminlerde bulunabiliyoruz. 

Satışlarımız artarak devam edeceğini ve pazar payımızın yükseleceğini öngörüyoruz.