22 October 2002

AB 6. Çerçeve Forumu


AB 6. Çerçeve Programı ” 

Prof. Dr. Deniz Gökçe'nin başkanlığında yapılan foruma IBM'den Aysun Barın, Microsoft'tan Haluk Maga, Cisco'dan Suat Baysan, Netaş'tan Ali Akurgal ve Eczacıbaşı EBİ’den Tarık Aşkın konuşmacı olarak katıldılar

Forum Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) lider yapımcılığında gerçekleşti. Forumda, Türkiye'nin 22 Ekim 2002'de imzalayarak dahil olduğu 6. Çerçeve Programı kapsamında  Türkiye'nin   şimdiye  kadar  gösterdiği performans değerlendirildi.
Forumda bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişme kapasitesinin ekonomik ve sosyal gelişmeyi de olumlu yönde etkileyecek şekilde güçlendirilmesi için yapılması gerekenler katılımcılarla paylaşıldı.

TURCommunique - Cisco


TESID - Devlet Bakanı Ziyareti

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Sayın Devlet Bakanımız Prof. Dr. Mehmet Aydın ziyareti.

Bilim ve Sanayiden sorumlu Bakanımıza Elektronik Sanayi ARGE kapasitesi ve ihracata yönelik sektör faaliyetlerini gündeme taşıyarak, özellikle üretim için sektörün verdiği çabalara değindik.

TESID yapısının telekom, tüketim, savunma ve bileşenler olarak dört temel üzerinde faaliyet gösterdiği üzerinde duruldu. Sektörü daha da ileriye taşımak için Bakanlık ve TESID olarak yapılması gereken eylemlerin somut olarak planlanması gerekliliği konusunda fikir birliğine vardık. Sayın Bakanımızı gelişmelerden haberdar etmek üzere, teşekkürlerimizle ayrıldık.