28 April 2021

Adalar Rotary Kulübü - Yeniden Şekillenen Kurumsal Mimari

Adalar Rotary Kulübü daveti ile yeniden şekillenen kurumsal yapılar alanını konuşuyoruz.

Pandemi sürecinde bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve yönetim süreçleri yeniden tasarlanıyor. Hazırlık aşamasının tamamlanması, sıkıntıların son ermesi ile birlikte yaygın olarak yaşantımızda yerine alacak. Geleneksel yapılar yerlerini çevik esnek, nefes alan, daha duyarlı sistemlere doğru baştan aşağı yeniden tanımlanacak. Sürdürülebilirlik, çevreye duyarlı projeler seçim kuralları sıralamasına önde yer alacak.

Yapay zekanın inanılmaz bir hızla geliştiği, yaşamımızın bir parçası olmaya çok yakın olduğumuz bir çağdayız. Öyleyse biz insanlara düşün yeniden öğrenme sürecinde birlikte deneyimleme, ince yeteneklerin geliştirilmesi daha anlamlı olacak görünüyor. Yetkinliklerin ve yeteneklerin tanımlandığı süreci süratle geçmek ve başlayacak çevrim içi platformlarda aktif rol üstlenmek zorundayız.

Konunun önemini kısa zaman içinde aktarmaya çalıştım, davet için Kulüp Başkanımız başta olmak üzere katılımcılara sonsuz teşekkür ediyorum.


27 April 2021

Zeynep Kamil Rotary Kulübü - Mayaların Büyük Yılı

Zeynep Kamil Rotary Kulübü daveti ve bugünkü konumuz astronomi. Aristo Dünyayı evrenin merkezi olarak hayal etmiş ve güneş dahil bütün gök cisimlerinin dünyanın çevresinde döndüğünü karmamış çizim ve matematik ile açıklamaya çalışmış. Sisteme "Geocentric" tanımlaması getirilmiş ve yıllarca destek bulmuştur.

1500 yıllarında Copernicus ilk defa Güneşi merkezde gösteren bilimsel keşfini yaparak yeni sistemi açıklamıştır. "Heliocentric" olarak bilinen model günümüzde coğrafya kitaplarında okutulmaktadır.

Dünyanın diğer tarafında aynı tarihlerde henüz Avrupalılar yeni kıtayı keşfetmeden önce MAYAlar çok daha ileri görüş ve fikirler üretmişlerdir. İnşa ettikleri piramitler ile gökyüzünü haritalandırmış ve dünyanın yalpalama hareketini izleyebilmişlerdir. Mevsimsel (Tropical) ve Döngüsel (Sidereal) yıl farkının gözlemlerle kalmamış dünyanın samanyolu galaksimize göre konumunu da belirleyebilmiş ve gelecek öngörüsü yapabilmişlerdir. En uzun gece 21 aralık  tarihinde dünya ve güneşin galaksinin merkezi ile hizalandığı tarihi hesaplayabilmişler ve 2012 12 21 gününü dünyanın yeniden doğuşu olarak kabullenmişlerdir.

Güncel ölçümler Mayaların ölçüm sonuçlarının doğruluk oranlarının çok küçük farklılık gösterdiğini kanıtlamaktadır. 26,000 yıl süren yeniden doğuş Mayalar tarafından büyük yıl olarak adlandırılmıştır. Sanal ortamda da olsa görsel içerik ile konuyu aktarabilmiş olmaktan memnuniyetimi dile getirmek isterim. Katılımcıların dikkatlerinin dağılmadan, ardından etkin sorular ile sunumun içinde yer almaları inanılmaz sevindirici.

Davet için Kulüp Başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum.

20 April 2021

1000. Paylaşım

Pandemi öncesinde vaktimin büyük bölümünü dışarda geçirmeme rağmen yazmaya da vakit ayırmış olduğumu şaşkınlıkla anladım. Son bir yıldır evden çalışmanın verdiği rahatlıkla üretkenliğimin artış göstermesini umarken paylaşmayı yavaşlatmış olduğumu fark ediyorum. Bugün 1000. kez birlikte olmanın heyecanını hissederek verimliliği elden bırakmamam gerektiğini düşünüyorum. Rehavete kapılmanın yansıması, uzun süre çalışmayan araç misali, gerçek ortamlara dönüş yolculuğunun geç başlamasına, yavaş ivmelenmesine sebep olacaktır.

Ortam ve zamanın tek düzlemde birleştiğini sezerek, yaşamın ve hareket alanımızın  neredeyse nokta gibi tanımlandığının bilinci içindeyiz. Boyutsuz küre içinde bulunmanın getirmiş olduğu kısıtlayıcı etki, sıkıntı sınırlarımızı zorlamaktadır. Zorunlu fedakarlık yaparak tükenmek yerine cam tavanı yok etmenin seçeneklerini değerlendirmeliyiz. Dayanıklılık testinden başarı ile çıkacağımızdan kuşkum olmadığı gibi, alışkanlıklarımızı da unutacağımızı düşünmüyorum. Tedirgin şekilde beklemenin yerine edinimlerimizi sürdürebilmenin önemini kavramalıyız. Teknolojinin sağlamış olduğu imkanları öğrenmenin aracı olarak konumlandırılmalıyız. Kurumsal aşırı kontrol ve güvensizlik zaten gerilmiş olan bağları koparacaktır.

Böyle bir dönemde sihirli bir formülün var olmadığı nettir. Diğer yandan kendimize soluk aldırabilecek, tutum ve davranışlar benimseyebiliriz, yenilikleri kucaklamak çıkış yolu olabilir. Sizlerle birlikteliğin devamlılığının umutlarımı yeşil tutacağı kuşkusuzdur. 130,000 üzeri görüntüleme ile bana cesaret veriyorsunuz. Sizlerden aldığım olumlu bildirimler ile daha nice 1000. paylaşımlarda bulunmak dileğiyle esen kalın.

08 April 2021

Yeniden Şekillenen Kurumsal Hayat

BSP Group İpek Aldatmaz Şener liderliğinde düzenlenen sanal ortam çalıştayı başarılı tamamlandı. Birbirinden kıymetli konuklar uzaktan çalışmanın fırsatları yanında zorluklarını da dile getirdiler.

Benim sunumunda IQ/EQ/AQ kapsamında uyumluluk kabiliyetimizin geliştirilmesi üzerinde ısrarla durulması gerekliliğini vurguladım.

Darwin'in teorilerinden başlayarak dönüşümün ve değişimin dört ekseninden sadece bir alanına sıkışmış görünen insanların ince yeteneklerini geliştirmelerin kaçınılmaz olduğuna değindim. Zaman/Mekan/Teknoloji uzmanlık alanlarımızı boyutlarının yok olduğu gerçeğinden başlayarak düz bir dünya, çakışık bir zaman ve yapay zekaya bırakılan karar süreçleri.

Yeniden gündeme gelen "soft skill" anlamamız, geliştirmemiz, uygulamamız, ortak paydaşlar ile birlikte değerlendirmemiz sonucunda oyun alanımızda söz sahipliğini sürdürebileceğiz. İyi insan olmanın, takdir etmenin, mutluluk ve sadakatin ve de önemli güvenin anahtarı olacağı yeni dünya düzeni bizi beklemekte.

The Brain - David Eagleman

Neurobilim insanı Dr. David Eagleman “The Brain” kitabında beynimizin işleyiş biçimini çarpıcı bulgularla ayrıntılı olarak ele almış.

Varlığımızın derinliklerine gizemli yolculuğun neticesinde iç evrenimizin sırlarını çözmeye çalışmakla kalmamış, aynı zamanda gerçekliğin ne olduğunu da sorgulamış. Sonsuz kıvrımlı yoğun yumak, milyarlarca beyin hücresinin ve trilyonlarca bağlantının sağladığı kabiliyet ile kendimizi anlamanın da ipuçlarını oluşturuyor. Kişiliğimizin beynimizi, beynimizin ise bizi nasıl şekillendirdiğinin anlatıldığı öyküyü heyecan ve merak içinde sürüklenerek okudum.

07 April 2021

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası daveti için Başkanımız Asilhan Arslan ve Harput Ajans Zakir Özbey'e çok teşekkür ediyorum.

Yenilikçi Liderlik konusunu geniş kapsamlı açıklamaya ve bilgi paylaşmaya çalıştım. Inovasyon kelimesinin yaygın olarak kullanıldığı ancak tanımının açıklık kazanmaması neticesinde anlamlandırmakta zorlandığımız vurguladım. Inovasyon = Yenilikçilik ölçümlenebilir mi? nasıl bir denklem oluşturmak gerekliliği üzerinde durduk.

Ölçülendirmenin matematiksel standardının ortaya konması ve doğru anlaşılması beraberinde şirketlerin ne kadar sayısal olduğunu da ortaya koyacaktır. Yenilikçilik merdiveninde hangi basamakta bulunulduğunun öğrenilmesi başlangıç olarak yeterli bulunabilir. Ancak daha çarpıcı olan gerçeklik ise uçsuz bucaksız uzanan basamakların görünebilir olanlarının farkına varılması olacaktır. Görünen ileri aşama ki basamaklara erişebilmek için doğru projelerin seçilmesi anlatımımızın temel yapısı olarak gündeme geldi.

Katılımcılara çok teşekkür ediyorum, ilk fırsatta yüz yüze buluşabilmenin hasreti ile gerçekleşen etkinliğimizi, kısa zamanda güzel Elazığ şehrimizde çalıştay olarak tamamlanmak üzere esenlikler dileklerimizle, tamamladık.

02 April 2021

Konverta Recycling

Konverta dönüşüm şirketi kurucu ortakları Kenan Şinasi ve Reza Karimi ile teknoloji alanında yaşanan malzeme kullanımlarını konuştuk. Pandemi koşullarında dezenfekte edilen ortamda mesafelerimizi koruyarak yüz yüze görüşebilmenin hasretini de gidermiş olduk.

Kullanımı sona eren ürünlerin göründüğünden çak daha kapsamlı ve zengin bileşenlerinin geri kazanımı sürdürülebilir ekonomi için ciddi bir katma değer sağlıyor. Şimdilerde döngüsel ekonomi olarak da tanımladığımız yaklaşımın etkili bir örneği Konverta.

Özellikle elektronik atıklardan elde plastik malzemelerin işlenmesi sonucunda farklı alanlarda kullanımları yeni ürünler olarak ticari başarıyı elde etmelerinin üzerinde duruldu.

Acmena proje yönetimi ve önceliklendirme ürünü PICS ile projelerin değerlendirmesi yapıldı. Teknik, ticari, pazar, üretilebilirlik analizleri sonucunda yeni ürünlerin önceliklendirme çalışması yatırım kararlarının verilmesi ile sonuçlandı.

Etkin, verimli geçen çalıştay toplantımızda rekabetçilik için iş geliştirme, farklı alanlara yatırım öngörüleri ile sonuçlandı. Sevgili Dostum Kenan Şinasi'ye başarılar diliyorum.