25 February 2022

Küresel İklim Krizi ve Enerjinin Akıllı Yönetimi - ICTMedia

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konvansiyonu Çerçeve Programı’na “UNFCCC” taraf ülkelerin Rio de Janeiro’da bir araya gelmesi sonrasında  “Dünya Zirvesi” 1/14 Haziran 1992 tarihinde imzalanmıştır. 21 Mart 1994 tarihinde 165 devletin onayıyla resmi görevine Bonn merkezli olarak başlamıştır.

Temel amacı iklim sistemine zararlı insan müdahalesi ile mücadeleye dayanmaktadır. Bu doğrultuda atmosferde biriken sera gazı salınımlarının dengelenmesi çalışmaları ve alt guruplar tanımlanarak, konferanslar düzenlenmeye başlamıştır. Antlaşma, ekosistemin kurgulanacak işbirlikleri ile doğal olarak uyumluluğunu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla bilimsel araştırma, düzenli görüşme, gelecek önlem ve öngörü prensipleri kapsam dâhiline alınmıştır. Öte yandan gıda üretiminin özveriyle korunması ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinin yavaşlamaması da beklentiler olarak sıralanmıştır.

UNFCCC çalışma guruplarını şu şekilde oluşturulmuştur.

18 February 2022

Uluslararası Asamble - Orlando (Sanal Ortamda)

Sevgili Rotary Ailemiz,

2022 UR Asamblesi, Orlando’da gerçek ortamda planlandı ancak yaşanmakta olan salgın süreci nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirildi. Eşlerimizin programları Guvernörlerle bütünlük içinde yürütüldü. 7 Şubat Pazartesi başlayan etkinlik, 15 Şubat Salı günü sona erdi. Türkiye saati ile her sabah 07.00’de kayıtlı yayınların eşlerimizle birlikte izlenmesi ve sonrasında Guvernörlerin akşam 17.00’de canlı katılımı ile gurup toplantılarında, çalıştaylarda bulunma kurgusu başarıyla uygulandı.

Açılış konuşmasında UR Gelecek Dönem Başkanı Jennifer Jones temamızın felsefesini, renklerin anlamını, düşüncelerini açıkladı. Coşkuyla ve heyecanla içimizi ısıttı. Imagine Rotary – Rotary ile Hayal Edelim.
Şimdi sizlerle kendi görüşlerimin de bulunduğu Asamble buluşmalarının kısa hikâyesini paylaşmak istiyorum.

Avustralyalı sanatçı Ricky Fellon tasarımını Aborjinlerin masalsı hikâyelerinden esinlenerek hazırlamış. Avustralya yerlilerinin toprağa saygı ve düş zamanı inancı üzerine kurulu, şifahi gelenekleri ve manevi erdemleri bulunmaktaydı. Rüyalar, düşler hem yaradılışın antik zamanını, hem de günümüz gerçeğini ifade etmekteydi.
Düş zamanı hikâyelerinden bir tanesi şöyle;

17 February 2022

LEO Uydu Genişbant İnternet - ICTMEdia

Gezegenimizin sanal ortamda ikizini oluşturma faaliyetleri, her geçen gün yükselen ivmesiyle ve şaşırtıcı ürünlerle gündemi işgal ediyor. Sanallaştırmaya tanınan öncelikler çoktan tanımlandı bile. İnsanlar, Makinalar, Nesneler, Doğa sırasıyla değil, ticari koşulların uygun olmasıyla birlikte her iki evrende de eş zamanlı varlıklarını sürdürebilecekler. Çevrimiçi ve gerçek zamanlı etkileşim için gerekli olacak iletişim mimarisi de sınırsız kapasitesiteye sahip olacak şekilde yeniden tasarlanıyor.

Görünen köy rehber istemiyor, hedef belli, yol belli, araçlar belli. Araçların amacı canlı üretilen veriyi sayısal hale dönüştürmek… Dolayısıyla aygıtlar, algılayıcılar, giyilebilir teknolojiler, koyuntular (implant), tüm devreler (chip) hayatımızın içinde miktarları çoğalarak daha fazla yer alacaklar. Kısaca algılayıcılara da değinecek olursak, aklımıza ilk gelen elektriksel devrelerle beraber, kimyasal ve biyolojik duyargaların da geliştirilmelerine ayrılan kaynak planlamasının nasıl da önemsendiğinin farkına varabiliriz.

03 February 2022

TTGV - Stratejik Çalışma Komisyonu - IK

Küresel değişim hareketi ivmelenmesini sürdürürken, uzmanlar nasıl daha etkili ve verimli öğrenebiliriz konusuna çözümler üretmenin peşindeler.

Salgın süreci, gerçek ortamlarda buluşamasak da yaşantımızı sürdürebilmenin, farklı seçeneklerin olabileceğinin farkına varmamızı sağladı. Yenilikçi sistemlerin uygulamaya kolayca alınmasıyla birlikte iş, eğlence, öğrenme, üretme ve araştırma kabiliyetlerimiz duraksamadan gelişti. Sanal ortamların gizemini çabucak keşfettik. Sanal ve gerçek ortamlar birbirleriyle yer değiştirecek biçimde konumlanmış gibi algılansa da seyrin uzun dönemde devamlılığı sorgulanacaktır.

Zamanla sanal ortamların verimlilik açısından bir seçenek olarak vazgeçilmez olacağı daha anlaşılır olacaktır. Amacın yenilikleri öğrenmek ve tasarlamak olduğundan bahsedersek, yüz yüze birliktelikler kaçınılmaz önceliğini ve devamlılığını sürdürecektir. Çağdaşlık kurgusunun temeli, her iki ortamın karışımının dengeli kullanılmasıyla yeniden şekillenecektir.

Dolayısıyla salgın süreci boyunca geliştirmiş olduğumuz sayısal (İng. digital) yetenekleri dönüşümün anahtarı olarak yeni kapıların açılmasında kullanmalıyız. Sanal ortamların bilimsel araştırmaların hızını yavaşlattığı görüşünün aksine farklı öğrenme yöntemlerinin, hünerlerimizi geliştirici olduğu kabul görmektedir. Deneyimlerden öncelikli çıkarım, öğrenmeyi sadeleştirici ve yalınlaştırıcı etkenlerin belirlenmesi olacaktır.

Ele alınan konuların beraberinde çarpıcı olarak gündeme alınan husus, öğretmenin kavramsal tasarımının yeniden tanımlanmasıdır.

Sanal ortamlarda öğrenmenin artık geleneksel yaklaşımlar ile yetersiz kalacağı düşüncesiyle, öğrenci merkezli, paylaşımcı, akran öğrenmeyi özendirici, teknoloji kullanımını tetikleyici yöntem bilimler icat edilmeye başlanmıştır. Yaşanmakta olan süreci ilgiyle takip etmek, umursamak ve aldırmak gerekliliğinin bilincinde olmalıyız. Böylelikle değişimin anlaşılması ve analiz edilmesi neticesinde buluşlar yapabilir, yeni ürünler ve hizmetler geliştirebilir ve rekabetçiliğimizi arttırabiliriz.

STOK - IK Raporu - Teknolojik İnovasyon Bağlamında Eğitim ve Öğretimin Güncel Analizi