21 May 2020

BTvizyon Dijital - IOT TeknolojileriNesnelerin İnterneti konusu artık yadırgamadan yüksek sesle konuşuyoruz. Buruşukluklar giderildi, gelişmeler hızla uygulamaya dönüşüyor. İnsanlar arasındaki iletişimi tanımlamaya çalışmak ve yaygınlaştırmak döneminin sonu mu geldi acaba? Zaman nesnelere yetki ve sorumluluk verme olarak açıklanabilir mi? Teknolojik olarak ele alındığında karışımaza çıkacak zorlukları ve güvenlik uzgörüsünü? 

Nesneleri çepeçevre yönetebileceğimiz ortamları, ortaya çıkmakta olan girişimleri, yatırımcı konumlamasını ayrı ayrı değerlendirdik.

BTvizyon Dijital ekibine ve katılımcı olarak panelde yer alan uzmanlara çok teşekkür ediyorum.