27 July 2022

Exit Interview

Why Exit Interview is too late

Having worked for several years within the global community I have experienced the critically of interviews. Yet a common practice is to pay a lot more emphasis to entry rather than a sustainable feedback reception from already on board employees. I seriously think that entry assessments are complex and cumbersome. Measurements, case studies, psychometric tests may not be able to identify the right candidate. Therefore retaining contended resources sounds a priority for effective prosperity.

Thus preserving and recognition determines value created and productivity. Already consumed allocation which is expected to provide returns is more valuable than a new investment. The reason lies in the fact that by now performance knowledge should have been appreciated. Once again moving forward management possesses the capability of proper justifiable responsibility assignments.

In fact successful cycles repeat itself where new comers smoothly mingling with the existing team. Corporations that do not care or even neglects the pulsating rhyme are destined for a downturn. Those companies where the wheel stumbles over a bump needs to take action promptly. When the time reaches to a point of tough decisions the right mix will be there to guide a negative business inclination. On the other hand as an opportunity emerges in the horizon resource diversity is essential in composing analysis whether to make a go or a no go decision.

Looking from any angle on boarding new talent is fundamental. Two unique approaches are worth considering.

Firstly arranging a welcoming environment for the incoming professionals play a vital role on loyalty. Designing a learning system that delivers answers to any query online, quickly and correctly will accelerate the adaptability. It should be noted that leaving things unattended will definitely result in a deteriorating condition. Including everybody and making sure that each and everyone has a satisfying function…

“All on board” expression should be acceptable as an open interpretation.

Secondly as the business journey proceeds, certain differences will unavoidable surface. Therefore before a simple matter evolves to a serious controversy timely intervention becomes a necessity. It would be a strong recommendation that regular consultation will diminish the fire event before a spark ignition. I have practised a system which I have named “pit stop”

Pit stops are quick dialogues as long as you have the intimate awareness of all the details. If this is the case you will be able to communicate to the team what remedies need to be applied. Just like the Formula1 race an instant short stop will relax all the tension. On the other hand pit stop toll is not sufficient to straighten out the wrinkles. It should be regarded as a call to action before it is too late. Like raising an alarm before a large tremble. A personal relieve session conducted in a calm atmosphere will result in happiness. Pit stops customised and implemented routinely is a great interview mechanism.

Never leave resolutions to the last minute and try to understand what actually went wrong at the exit interview.

As a summary make sure “all are on board” practise innovative enjoyable “pit stop” get togethers.

Executive Art

15 July 2022

Dört Mevsim

 Zamansız Sanal Mekânlar

Ürün yönetimi tanımının çeşitliliğinin farkındayım. Açıklamaların, konuşmaların, yazılan dokümanların konuya berraklık getirilebileceğini de düşünmüyorum. Geniş kapsamlı düşünme çerçevesinde, yeni bir fikrin ilk kez tartışılmaya başlanmasının tetikleyici olduğu gerçeğini kavramış durumdayız. Yeni fikirleri üretime geçirmekteki başarı, yenilikçilik ölçüm cetveli üzerinde bir işareti temsil etmektedir. Cetvel üzerindeki vurgunun sıfır noktasından uzaklığı yeni fikirlerin ürün değer zincirinde sağladığı verimliliği ifade etmektedir. Konu hakkında ayrıntılara daha sonraki sayılarımızda değineceğim.

Ürün yaşam eğrisi sorumluluğunu üstlenen yöneticinin dört mevsime benzeyen karmaşık bir matrisi idare etme zorluluğunu da gelin hep birlikte saygıyla karşılayalım.

02 July 2022

Türkiye Rotary - Anıtkabir

 


Yenilikçi Dönem - Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılı Başlıyor


Sevgili Rotary Ailemiz,

30 Haziran 2022 Perşembe… Mehtabın aydınlattığı serin bir yaz akşamında … Bir dönem boyunca zorluklarla mücadele ederek hizmet üreten 2021-22 dönemi 2420. Bölge liderlerinin ve dostlarımızın özverili başarılarını kutlamak… İşte böylesine duygulu bir buluşma… Bayrak değişimi ve Görev Değişim töreninde seçkin Rotary Ailemiz ile bir araya geldik. Sevgili Gülperi Guvernörümüz’ü, Sevgili Eşi Cem’i, dönem dostlarımızı coşkuyla alkışladık, kutladık, teşekkür ettik. “Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim” yolculuğunda gerçekleşen sağduyulu, özverili iyiliklerin mutluluğunu yaşadık.

Tamamlanan kutlamaların ardından, öncelikle Fındıklı Kulübümüz’ün Guvernör Kulübü Bayrağı’nı Yeniköy Kulübümüz’den devir alma törenini ilgi ile izledik. Hemen sonrasında 2420. Bölge Dönem Guvernörlük sorumluluğunu üstlenmiş olmanın gururunu Belgin ile birlikte yaşadık. Yenilikçi dönem dostlarımız heyecanla, sevgiyle, yola çıkıyordu. Şimdi “Rotary ile Hayal Edelim” bakış açısıyla vakit kaybetmeden hizmet üretmeyi sürdürmenin zamanıydı.

Hazırlıklarımız uzun süre öncesinde tamamlandı. Yaşanan sıkıntıların kalıcı değişimi tetiklemesi kaçınılmazdı. Toplumumuzun Rotary hizmetlerine ihtiyacı her geçen gün artmaya devam etti.

1 Temmuz 2022 sabah… Parlak güneş dünyayı ısıtmaya ve yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli enerjiyi karşılıksız sağlamaya başladı. Bugün özünde iyilik olan Rotary Ailesi özveriyle yenilikçi projeler gerçekleştirmek üzere övünçle güne ve döneme yelken açtılar.

Toplumumuzun hayalleri bakınız nasıl da anlamlı şekilde odak alanlarımızla örtüşüyor.

Hayal Edin.
Minik kalplerin, yetişkinlerin, Temel Eğitim, Okuma ve Yazma sorunlarının tamamen çözüldüğünü…

Hayal Edin.
Hastalıkların önlendiğini ve COVID salgınının yok olduğunu…

Hayal Edin.
Temiz Su ve Hijyenin gezegenin her noktasında sağlandığını…

Hayal Edin.
Anne ve Çocuk Sağlığının önemsendiğini…

Hayal Edin.
Çocuk Felcinin yok edilmesinde son birkaç adımın da başarıyla atıldığını…

Hayal Edin.
Dünyamızda Kalıcı Barışın Sağlandığını, savaşların sona erdiğini…

Hayal Edin.
Yeşil ve Mavi Gezegenimizin korunduğunu… Dönüşü olmayan sürüklenişin durdurulduğunu…

Amacımız bilimsel çalışmalar çerçevesinde hayallerin etkin projelerle taçlandırılmasıdır.

Bakınız UR Başkanı Jennifer Jones ne güzel ifade ediyor.

“Önce bir hayal inşa edin, sonrasında hayaliniz sizi inşa edecektir” diyor.

Çeşitlilik, Hakkaniyet, Kapsayıcılık... Kavramsal farkındalığın ötesinde duyarlılıkla, hassasiyetle uygulamasına önderlik edeceğiz.

Sevgili Dostlar ne mutlu bize ki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız. Silah arkadaşlarıyla birlikte bize koskocaman bir cumhuriyet armağan ettiler. Büyük mücadeleyi yakından anlamalıyız. İki gelecek dönem, 2023, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının her gününü coşkuyla yeniden yaşayacağız, kutlayacağız.

Dönemimizin geleneksel ilk duygusal ve anlamlı buluşmasını, 3 Bölge birlikte 2 Temmuz Cumartesi günü Ankara Anıt Kabir‘de yaşayacağız.

Bize daima ileriyi hedef gösteren, hayallerin inanç ve çalışma ile her zaman gerçekleşebileceğini öğreten Atamız gibi biz de dönemimizde Rotary Ailemiz ile insanlık ve dünyamız için en iyiyi, en güzeli hayal edip, hayallerimizi sınırlamadan gerçeğe dönüştürecek ve kalplerimizdeki sevgiyi toplumla paylaşarak nice hayatlara dokunacağız.

Uluslararası Rotary kuruluşunun 117. yılında bir ilkle buluşuyor. Uluslararası Rotary Başkanı Jennifer Jones “dünü değil geleceği hayal edin” diyor. Kalıcı değişimin yaşandığı sürecin öğrenimleri arasında bağlantılı kalmanın gerçeğini öncelikle sayabiliriz. Toplumumuzun Rotary’ye olan güveni ve ihtiyacı her geçen gün artarak devam edecektir.

2019 Yöntem El Kitabında yer alan Rotary’nin hedefleri şu şekilde sıralanıyor.

İlk olarak, tanışıklığın bir hizmet fırsatı sayılarak geliştirilmesi,
İkinci olarak iş ve meslek hayatında ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerlerinin tanınması, takdir edilmesi ve her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi,
Üçüncü olarak her Rotaryenin “hizmet idealini” kişisel yaşamında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması,
Dördüncü olarak hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle uluslararası anlayışın, iyi niyetin ve barışın geliştirilmesi.

Rotary Ailemiz uzak, yakın demeden, zor koşullara aldırmadan 200 ülkenin her köşesine, bucağına erişerek, çeşitliliği ve farklılıkları gözeterek, dertlere derman olmayı benimsemiştir.

DEI”, ÇeşitlilikHakkaniyetKapsayıcılık kavramlarını içselleştireceğiz.

Bakınız, Rotary görüşü “vizyon” saygın duruşumuzu nasıl ifade ediyor. “Önce kendi içimizde sonra yaşadığımız toplumlarda ve nihayetinde tüm dünyada kalıcı değişimi yaratmak üzere bir araya geldiğimiz ve harekete geçtiğimiz bir dünya hedefliyoruz.”

Aramıza yeni katılacak üyelere duyarlılıkla yaklaşmalı, onlara incelikle bir hoş geldiniz ortamı hazırlamalıyız. Üye kaybetmemek, bağlılığımızı arttırmak ve tutku ile sorumluluk alan tüm üyelerimize rehber olmalıyız.

1 Temmuz 2022 Rotaract kulüplerimiz için yeni bir başlangıç olacaktır. Farklı uygulamalar ortadan kalkarak, birlikte aynı seviyede hizmet üretecek olmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Sevgili Dostlar, tutku ile insanların kalplerine dokunmayı hayal edelim. Topluma daha fazla hizmet etmeyi, sorunlara çare olmanın mutluluğunu hayal edelim.

Toplumumuzun hayal ettiği değişimi yaşayabilmesi için Uluslararası Rotary Vakfı’na her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Vakfımıza katkı yapmanın, etkin projelerin seçiminde yol gösterici olmanın, nasıl anlamlı sonuçlar verdiğini ve nasıl yaşamları değiştirdiğini, sürekliliği sağladığını her zaman deneyimledik.

Tüm dünyanın sıkıntılarla boğuştuğu bir süreçte, gayretli kulüplerimizin %100 EREY sevincini yaşadıklarını, geleceğimize yatırım yapmış olmanın huzurunu tattıklarını hayal ediyoruz. Vakfımızın güçlenmesi, yokuşları tırmanışımız için araç olacaktır. Vakfımız bizi topluma tutunduran tutkaldır. Umutsuzluğa çaredir. Yüzlerdeki tebessümdür. Bağışlarımızı övünçle sürdüreceğiz. Kayalara vuran dalgalar gibi kısa bir süre sonra çekilmeyeceğiz. Değer vereceğiz, etkimizi arttıracağız.

Ne mutlu bize ki, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. yılının kutlamalarına dönemimiz içinde başlayacağız. Cumhuriyetimizin asırlık çınar ağacı duruşunu saygıyla, çağdaşlıkla, kalplerimizi titreten duygularla, şenliklerle hatırlayacak ve kutlayacağız. Etkinliklerimizde hoşgörüyle, neşe ve sevinçle buluşmak için gayretli hazırlıklarımız tamamlandı. Özlenen pırıl pırıl görüntüler içinde sizlerin gülümsemenizi görmeyi gönülden diliyoruz.

Mevlana’nın anlamlı sözcükleri bakın nasıl da yankılanıyor kulaklarımızda.

“Gülüşünü seversin, Sesini seversin, sohbetini seversin,
Sevmek için illa ki, Yüzünü görmek şart değil,
Yüreğinde duruşunu seversin.

Sevdiklerinize gül verin, gülünüz yoksa gülüverin”

Öyleyse şimdi şevkle harekete geçme zamanı… Geleceğimiz için büyülü düşünmeye, yenilikçi hayallerimizin peşinden koşmaya başlıyoruz.

Rotary ile Hayal edelim, Hayallerimizi gerçekleştirelim.

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla.

Suat Baysan ve Belgin
2420. Bölge Guvernör ve Eşi