01 November 2001

Capital - Kriz ile Yeniden Şekillenen ICT Pazarı


e-Türkiye, e-Avrupa Süreci ve Hedefler

Oturum Başkanı: Mustafa AKGÜL (Rahmetle Anıyoruz)

http://inet-tr.org.tr/inetconf7/oturumlar/eturkiye-eavrupa.doc

SUAT BAYSAN- Ben bu sunumda e-devlet yönetimi, Internet çağında yönetim modellerini anlatmak istiyordum, Başkan bana aşağı yukarı yarım saatlik bir vakit söz vermişti; ama herhalde 10 dakika içerisinde bitirmek zorundayım, sizin de sabrınızı taşırmak istemiyorum. Bazı slaytlarımı hızlı geçeceğim, onun için sizin okuduğunuzu varsayıp süratli geçmek istiyorum.

Internet’i bir ikinci sanayi devrimi olarak gördük, çok da tartıştık, “her şeyi değiştiriyor” dedik. Bütün şirketler, bütün bireyler ve bütün ülkeler bir değişim içerisinde. Bu değişimin sürücülerinin neler olduğuna baktığımız zaman, çeşitli değişim sürücüleri var; ama iki önemli olanı var ki, bunların üzerinde konuşmak istiyorum. Bunların bir tanesi, yeni yönetim şekli ile verimliliğin üzerinde durulması ve diğer ise yaşamsal mücadelede Internet’in etkisini tartışmak.

Bu Internet ekonomisinde yaşamsal mücadeleye girmeden önce, şöyle bir rekabetçiliğe bakalım ve bu rekabetçiliğin şirketler üzerindeki etkisini bir değerlendirelim