12 June 2009

BTK - Karadeniz İşbirliği Konferansı

4. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı İstanbul'da yapılıyor. Bölge ülkelerinin yoğun ilgisi ve bildirileri ile yeni düzenlemeler gündeme geliyor.

BTK ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde konu başlığı yakınsama. İşbirliği konularının başında yakınsama için yeterli fiber altyapısının kurulması ve düzenleyici kuruluşların ortak çalışması ile trafiğin taşınması.

TESID olarak toplantıları yakından izliyoruz. Enver İbek ve Kasım Toprak ile birlikte oturumlara katılarak bilgi notlarını üyelerimiz ile paylaşıyoruz. İşletmeciler oturumunda Türkiye'de yerleşik GSM firmalarımızın genel müdürleri fikirlerini ve projelerin ayrıca beklentilerini konuşmalarında dile getiriyorlar.

2 gün süren görüşmeler boğazda tekne turu ile sonra eriyor.


04 June 2009

Yakıt Pilleri - Penn State US

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tüm elektrikli gemi projesinde çalışmalar devam ediyor. Firmamız yakıt pilleri ve hidrojen teknolojiler alanında çalışma yapmak üzere görevlendiriliyor. 

Geminin uzun süre elektrik ile çalışabilmesini sağlayacak teknolojileri incelemek üzere dünyada konusunda lider Penn State Üniversitesindeyiz.

Üniversitenin kampüsünde 1MW kapasiteli nükleer enerji santralini geziyoruz, daha sonrasında hidrojen ile çalışan yakıt pillerini hakkında bilgi alıyoruz. Nükleer santralden elde edilen nötronlar ile yakıt pillerinin testleri yapılarak, pillerin tasarımı ayrıntılı olarak hesaplanıyor. Santrali gezimiz esnasında güvenlik belgesi imzalıyoruz ve Geiger sayacını üzerimizde taşıyarak sürekli radyasyon ölçümü yapıyoruz.

Üniversiteyi tavsiye eden Prof. Nejat Veziroğlu hocamıza ve bize konuyu aktararak bilgi veren Penn State öğretim görevlisi Dr. Emin Kumbur hocamıza çok teşekkür ediyoruz.