08 Temmuz 1997

Fas - Kazablanca/Rabat

Maroc Telecom ile görüşmeler yapmak üzere Rabat'tayız. DMS üzerinde gerçekleştirdiğimiz yazlım ve testler tamamlandı, artık teklif verebilir durumdayız. 56K Hat için teklif götürüyoruz.

Rabat Netaş ofisinde çalışan yerel yöneticilerimiz ile planlama ve pazarlama toplantıları yapıyoruz. Rabat ofisimiz oldukça merkezi bir konumda. Merkezin daha verimli çalışabilmesi için teknik altyapı ihtiyaçlarını belirliyoruz.

Projenin takibi ve sonuçlandırılması sorumluluğunu konuşuyoruz ve dönüyoruz.