08 July 1997

Fas - Kazablanca/Rabat

Maroc Telecom ile görüşmeler yapmak üzere Rabat'tayız. DMS anahtarlama ürünü ve işaretleşme sistemleri için gerçekleştirdiğimiz yazılım ve testler tamamlandı, artık teklif verebilir durumdayız. Fransız sistemi SOCOTEL standardı laboratuvar testleri tamamlandı şimdi yerinde müşteri ile onay aşaması başlıyor. 

56K Hat için teklif götürüyoruz.

Rabat Netaş ofisinde çalışan yerel yöneticilerimiz ile planlama ve pazarlama toplantıları yapıyoruz. Rabat ofisimiz oldukça merkezi bir konumda. Merkezin daha verimli çalışabilmesi için teknik altyapı ihtiyaçlarını belirliyoruz.

Projenin takibi ve sonuçlandırılması sorumluluğunu konuşuyoruz ve dönüyoruz.