25 December 2003

Türkiye Bilişim Vakfı - e-Devlet

Devlet Makamları, Sivil Toplum Örgütleri, Teknoloji Üreticileri ortak gayretleri ile elektronik dönüşümün tanımlanması, yol haritasının çıkarılması, eylem planlarının yapılması amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.

TBV geniş kapsamlı, çalıştay programında varsayımlardan başlayarak, rastlantısız, planlı yaklaşımın devlet - vatandaş süreçlerinde duyarlılık ile geliştirilmesi konulu sunumu gerçekleştiriyorum.

Dönüşümü teknoloji hareketi olarak algılamanın büyük yanılgısı içine düşmeden bütünsel olarak her ekseni ile irdelenmesini gerekliliğini vurguluyorum. Kavram karmaşası ile karşılaşmamak amacı ile net ve açık tanımlı Metodolojiye gereksinim olduğunu konuşuyoruz.

Sistematik dönüşüm yaklaşımının, başlangıç aşamasının mevcut durumun olgunluk seviye tespiti olmasının işleyiş biçimi olarak benimsenmesinin üzerinde duruyorum. Olgunluk seviyesi teknoloji boyutu ötesinde devletin yapısı, vatandaş arayüzü ve iletişim, işleyiş süreçleri olarak değerlendiriliyor. Durum tespiti ile birlikte  elde edildikten verilerin derlenmesi sonrasında ise dönüşümün bütün boyutları ile başarılı ülkeler kıyaslaması gerekliliği ortaya çıkıyor.

Dönüşüm boyutlarının kıyaslama neticesinde temel eksikliklerin, geliştirilmesi gereken alanların önceliklendirilmesi ve kaynak planlaması. Kuramların yeterinde tartışılması ile uygulamaya alınacak programların açıklanması. Geliştirme kapsamında belirlenen konu başlıklarının değerlendirilmesini de Kalkınmaya/Verimliliğe etkisi karşısında Karmaşıklığı/Kaynak fazda, yarar analizlerinin sağlıklı olarak rakamsal veriler ile desteklenmesi.

e/devlet kaçınılmaz uygarlık izinden ilerlemeye devam ederek, duraksamadan, eğitim sistemimizin bütünsel bileşeni olarak herkesin sahiplendiği yaşam biçimi.

10 December 2003

Santa Clara - Country Managers Meeting

Cisco ülke müdürleri San Francisco iletişim, farklılıkların farkında olmak ve yararlanmak toplantısı (Aralık). 

Mali yıl için bir arada olduğumuz satış konferansı (Ağustos) ilerlemenin stratejilerini tartışmak, başarıları kutlamak, gelişmelere dikkat çekmek amaçlı. Saha çalışanlarının tamamının katılımı ile sonuçlanan yılı coşku ile özümseyerek, amacı yeni yılın hedeflerini kovalamak için yerinde duramadan yeni doruklara tırmanmak.

Tanışıklığı pekiştirmek, çekingenliği üzerimizden atmak üzere iş meselelerine girmeden önce ülkelerimizin kültürü, lisanı, coğrafyası, ortamı sunumunu gerçekleştiriyoruz. Kişisel bilgilerimizi, özgeçmişimizi, güçlü yanlarımızı paylaşıyoruz. Kendi bölgemizin dışında ki ülkeler ile tanışmak, sıkıntıları dinlemek, fikir üretmek, benzer konularda yaşanmış deneyimleri paylaşmak. Şaşırtıcı gerçekler, ne kadar uzak olursak olalım, farklı koşullarda (Arjantin, Endonezya, İsveç, Meksika, Güney Afrika, Kore) ortak çözümlerde buluşabiliyoruz. Merakla gittiğim toplantıdan, eğlenerek, öğrenerek, dünyanın farklı köşelerinden arkadaşlar edinerek ayrılıyorum. Doğru ağı oluşturmak, sınırsız kaynaktan yararlanmak, istekli destek vermek ve almanın küresel başarının ne denli iletişim ve insan ilişkisine bağımlı olduğu üzerine kurgulanmış olduğunu anlıyorum.

08 December 2003

TÜBİSAD’ın“Bilgi Çağına Uyum Paketi Açıklandı.TÜBİSAD yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulundukları toplantıda

TÜBİSAD Yönetim Kurulu BaşkanıErol Bilecik

Kavrakoğlu Consulting Başkanı İbrahim Kavrakoğlu

Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü Suat Baysan

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Çağlayan Arkan

HP Türkiye Genel Müdürü Şahin Tulga 

birer konuşma yaparak, Türkiye’de bilişim alanında atılması gereken adımlara ilişkin kişisel görüşlerini dile getirdiler.