25 Aralık 2003

Türkiye Bilişim Vakfı - e-Devlet

Sivil Toplum Örgütleri olarak yoğun bir tempo ile e-devlet uygulamaları araştırmasına devam ediyoruz.

Cisco Genel Müdürü olarak katıldığım programda devlette Dönüşüm konulu konuşma ve sunum gerçekleştiriyorum.

Konunun sadece teknoloji ile çözümlenemeyeceği, bir metodolojiye gereksinim olduğunu konuşuyoruz. Konuşmamda durum tespiti ile başlanacak bir sistematik yaklaşım sonucunda ortaya çıkan verilerin önemini anlatıyorum.

Veriler elde edildikten sonra diğer başarılı ülkeler ile kıyaslama yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Kıyaslama sonucunda kriter temelli projeler iki boyutta incelenmeli sonucuna varıyoruz. Kalkınmaya ve verimliliğe etkisi ile projenin karmaşıklığı ve bütçesi.