28 Şubat 2014

Tüsiad Bilişim Başkanı Ziyareti

Kore'de oluşturulan Ülke Riskleri Yönetim Çalışması takımı. Takım örnek ülke olarak Türkiye'yi seçiyor ve benim desteğim üzerinde duruluyor, bende memnuniyetle çalışmanın içerisinde olabileceğimi bildiriyorum.

Tamamlanacak olan doküman diğer ülkelerde de uygulanacak bir standart haline dönüştürülecek. Takım bu amaç doğrultusunda üç ay Türkiye'de kalıyor ve sivil toplum örgütleri ile Ankara devlet yetkilileri ile görüşmeler yapılıyor.

Saha deneyimlerine İndex Yönetim Kurulu Başkanı ve Tüsiad Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Erol Bilecek ziyareti ile başlıyoruz. Erol bey önemli konularda bilgi veriyor ve risk yönetimide fikirleri paylaşıyor. Erol beye çok teşekkür ediyoruz.

05 Şubat 2014

Yeğitek - Samsung Kore Toplantı

Samsung Kore'den gelen yöneticiler ve uzmanlar ile birlikte Fatih proje toplantısına katılıyoruz.

Şartname üzerinde ki yorumlarımız ve görüşlerimiz paylaşıyoruz. Teknik şartnamede ortaya çıkan "sınırsız bakım ve destek" cevaplaması zor konular arasında görülüyor.

İdari şartnamede ise patent ve fikri mülkiyet hakları alanları oldukça sıkıntılı. ArGe, üretim ve yatırm meseleleri göreceli olarak çözümlenebilecek gibi duruyor. Önerilerimizi sözlü ve yazılı olarak yöneticilere teslim ediyoruz.