28 February 2014

Tüsiad - Bilişim Başkanı Ziyareti

Kore'de oluşturulan küresel "Ülke Risklerin Yönetilmesi Çalışması" Türkiye pilot ülke olarak seçiliyor. Öncesinde Kore'de şekillendirilen taslak inceleme toplantısında ki ilgi uyandıran sunumum neticesinde saha denemesinin ilk olarak Türkiye'de denemesinin kararı alınmıştı.

Türkiye'de üç ay sürecek olan girişimin yürütülmesi amacı doğrultusunda beş uzman risk ve önlem çalışmasının ilk taşlarını yerleştirmek için uğraşmaya başlıyoruz.

Tamamlanacak olan doküman, bilim ekseninde uygulanabilir süreç olarak benimsenecek. Sürecin tanımlanması ve standart olarak yayınlanmasının ardından ülkelerin risk yöneticileri yine çabalarımızın sonunda tasarlanacak format gereği durum değerlendirmesini üstelenecekler. 

Türkiye'de geçirilen süre zarfında birinci aşama veri toplama ve yüz yüze görüşmeler. Öncelikli olarak devlet makamları, sivil toplum örgütleri (STK), iş ortakları, müşteriler, basın, fikir önderleri ile hevesle bilgi paylaşımı çerçevesinde projemizi tanıtma fırsatımız oldu. Takımın lideri daha önceki deneyimlerden, iletişim ağından elde edilen, benzersiz kıymetli verilerin derlenmesi sistematiğinin geliştirilmesi aşamasında yardımcı oldum.

İndex Yönetim Kurulu ve Tüsiad Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Erol Bilecik bilgisine başvurduğumuz ilk üst düzey yönetici oldu. Her zamanki güler yüzü, olumlu yaklaşımı ile yol ve yön gösterici olmanın ötesinde projenin bütün boyutları ile ele alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yönlendirme, rehberlik, öneriler için takım olarak çok teşekkür ediyoruz.

Güncelleme: Proje bizim tahmin edemeyeceğimiz seviyede kabullenildi, süreç tasarımında önderlik yapan Türkiye Samsung aynı zamanda sistemi de ilk uygulayan ülke olarak, küresel saygınlığını kanıtlamış oldu.