05 Şubat 2014

Yeğitek - Samsung Kore Toplantı

Samsung Kore'den gelen yöneticiler ve uzmanlar ile birlikte Fatih proje toplantısına katılıyoruz.

Şartname üzerinde ki yorumlarımız ve görüşlerimiz paylaşıyoruz. Teknik şartnamede ortaya çıkan "sınırsız bakım ve destek" cevaplaması zor konular arasında görülüyor.

İdari şartnamede ise patent ve fikri mülkiyet hakları alanları oldukça sıkıntılı. ArGe, üretim ve yatırm meseleleri göreceli olarak çözümlenebilecek gibi duruyor. Önerilerimizi sözlü ve yazılı olarak yöneticilere teslim ediyoruz.