04 Haziran 2014

Samsung Takım

Samsung Türkiye projeleri yürütme takımımızda yer alan iki değerli çalışma arkadaşımı yazmadan olmaz.

Goun Lee ve Bora Yang.

Her ikisi de projelerin yürütülmesinde gece gündüz demeden emek verdiler. İngilizce bilmeleri bir avantaj olarak değerlendirildi ancak Türkçeyi mükemmel konuştukları için fark yarattılar.

Kore ile olan bağlantının sağlam olmasında etkin sorumluluk aldılar. Bu sayede iletişim anlık olarak gerçekleşti ve sağlam temeller üzerine inşa edildi. Hazırlanan raporlar sayesinde karar mekanizmaları hızlı işletildi.

Goun ve Bora çok teşekkürler, yolunuz, bahtınız açık olsun.