13 April 2016

Karmaşık Bilim

TTGV Kıvılcım merkezi Bilkent Cyberpark Ankara. (Complexity Science) konulu konuşmam ve sunum.

Mandelbrot gibi fizik alimlerinin ortaya koyduğu model ile oluşturulmuş mükemmel bir görsel tanıtım. "Fractals" ile bütünleşen ve karmaşıklık içinde yöneticilere duygusal zekalarını kullanarak eğilimler üzerinden yönetim felsefeleri oluşturmalarını sağlamada yardımcı olabilecek eğitim semineri.