13 April 2016

Karmaşık Bilim

TTGV Kıvılcım merkezi Bilkent Cyberpark Ankara. (Complexity Science) konulu konuşmam ve sunum.

Mandelbrot gibi fizik alimlerinin ortaya koyduğu model ile oluşturulmuş mükemmel bir görsel tanıtım ili ile izlendi.

"Fractals" ile bütünleşen, karmaşıklık içinde yöneticilere duygusal zekalarını kullanarak eğilimler üzerinden yönetim felsefeleri oluşturmalarını sağlamada yardımcı olabilecek ip uçlarını paylaşmaya çalıştım. Davet için TTGV yöneticilerine ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum.