04 January 2021

Zamansız Sanal Mekanlar - ICT Media

Telaşla Terk Etmek mi? Telaşla Yeniden Başlamak mı?

Ünlü halk şairi Yunus Emre özgün söyleyişiyle dile getirmiş.

Kaç mevsim bekleyim daha kapında,

Ayağımda zincir, boynumda kement? 

Beni de, piştiğin belâ kabında,

O kadar kaynat ki, buhara benzet!

Başlangıçta kaybolmuşluk, mesnetsiz ve tutamaksız kalmışlık, hazırlıksız yakalanmışlık zihnimizde çabucak kurgulanmadı mı? Oysaki Bilişim, öyküsünü gün doğmadan yazmaya başlamıştı. Amaçsız, yönsüz sürüklenişi hizalamak için kuvvetli bir araç olarak sorumluluğu üstlenmesi aralıksız olacaktı. Alışkanlıkları yeniden şekillendirmenin, bireysel, kurumsal ağları sanal ortamlarda bağlantılı yönetmenin marifetini kazanmak artık öncelikler içinde yukarı tırmanacaktı.