29 January 1979

Ruhsatname - İcrayı San'at Eyle

Bir masal gibi, Maarif Vekaleti 3458 numaralı kanun hükümlerine göre Türkiye dahilinde icrayı san'at eylemek üzere verilen 1235 numaralı Ruhsatname. İmzalar Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nahit Kumbasar. 1979 01 29

Devlet saygın ve itibarlı, bir öğrencisi, mühendisi ile gurur duyuyor, onurlandırıyor. 43 yıldır meslek yaşantımda bana yol gösteren, azimle, tutku ile ülkeme olan aşkımı hep canlı tutan, sorumluluk taşımamı sağlayan üç kelime. İcrayı San'at Eyle.