20 February 1984

KKTC - Telekom Şebekesi

1200. Kapasiteli ek Telefon Santralı dün devreye girdi.

Uzun zamandır  üzerinde çalışılan telefon şebekesi çalışmaları sonuçlandı ve sözleşme imzalandı. Projede satış ve pazarlama yöneticiliği yapan İbrahim Özsezikli arkadaşım benden çok daha fazla ve yoğun olarak projenin ticari tarafını kurguladı.

Teknik olarak tüm testleri hem İstanbul'da laboratuvarda hem de yerinde saha koşullarında başarı ile tamamladık, aslında Türkiye'den çok farklı bir işaretleşme sistemi ile karşılaşmadık. Ürünlerin tamamını kendimiz tasarladığımız için değişiklikleri uygulamada zorlanmadık.

Ancak özellikle Beş Parmak Dağlarında ve Magosa'da gerçekleştirilen denemeler oldukça kapsamlı oldu. Daha sonra kurulan sistemler Güzelyurt dahil her bölgede başarı ile
hizmet verdiler.