05 June 1985

Moskova - Ministry of Communications

Netaş ArGe Direktörü olarak Pazarlama Direktörümüz Ayhan Dikmen ile birlikte ilk Moskova, Sovyetler Birliği seyahatimiz.

1979 - 1985 soğuk savaş sona ermiş, Mikhail Gorbachev değişim hareketini başlatmıştı.


Haberleşme Bakanlığı yetkilileri ile görüşme, ilk intiba iletişim sistemlerinin ülkemizde kullandığımız CCITT R1 standartlarına göre tamamen ters olarak işlediği şeklinde oldu. Bizde telefonda çevrilen ilk rakam karşı tarafa önce gönderilirken, Sovyetler Birliği'nde rakamların çevrilmesinin tamamlanması sonrasında en son rakam ilk olarak karşı tarafa gönderilmekte. Ayrıca CCITT R1 işaretleşme sisteminin aynı frekansları kullanılmasına rağmen CCITT R2 benzeşimi karşı tarafa her gönderilen rakamın teyidi alındıktan sonra iletişim devam etmekte olduğunu öğrenmiş olduk.


ArGe Direktörü olarak yeni yazılım geliştirecek olmamızın her ne kadar zorluğunu analiz etsem de, hem Nortel DMS hem de Dicle 
Santrallerindeki yerel yazılım ekibimizin konunun üstesinden geleceğinden eminim.


Daha sonra çok uzun sürecek LONIIS (leningrad Institute of Standards) tarafından belgelendirme ve sertifikasyon süreci başarı ile tamamlandı.


Belgin ile yeni nişanlıyız ben sürekli yurt dışı iş toplantılarındayım.