05 September 1985

Opnet - VISA

Mekanik operatör sistemlerinin yetersizliği her geçen gün daha yoğun olarak anlaşılmakta. Yeni elektronik donanım ve yazılım gelişmesi sonucunda çok ciddi bir projeyi PTT ile birlikte yürütmek üzere görüşüyoruz.

Toplantı esnasında aldığım notlar, projenin ilerleyen safhalarında Ankara Ulus santrali içinde kurulan son derece karmaşık sistem kaynaklarımızın tükenmesi ile sonuçlanması ötesinde pazarda ki gelişmeler neticesinde satış imkanı da ortadan kalktı.