15 September 1986

ARGE Direktörlüğü Atama

Araştırma ve Geliştirme tek bir çatı altında bütünleştiriliyor. Özellikle Northern ürünlerinin Türkiye'de tasarım faaliyetlerinin başlaması ile birlikte yeni bir dönemin ilk adımları da atılmış oluyor. Direktörlüğe atanmama vesile olan, onaylayan yöneticim beni her zaman destekleyen Tanju Argun oluyor.