12 February 1988

Ottawa - Yazılım Toplantısı

B. Brummond, S. Tabrizi, Lisa Kilner DMS yazılım kütüphanelerinin bütünleştirilmesi ve sonuç olarak ortak veri merkezinde daha verimli kod yazımını değerlendiriyoruz. Ayrıca hataların üst dil seviyesinde düzeltilebilmesine olacak sağlayacak yeni geliştirme ortamını Türkiye'ye nasıl yerleştireceğimiz karar veriyoruz. (Source Code Patching). Toplantımızın devamında Direktör John Den Otter ile yazılım kalitesi ile ölçülmesi ve düzeltilmesinde izlenecek yöntemleri konuşuyoruz.

Rick Greenfield ile kod denetiminin nasıl ve hangi bölümün sorumluluğunda yürütüldüğünü tartışıyoruz. Sonuç olarak BNR (bell Northern Research) tasarım mühendisliği sorumluluğunda icrasının doğru olduğu konusunda anlaşıyoruz. Test aşamasında canlı trafik yaratmanın hataların ancak %30 oranında ortaya çıkarılması oldukça düşük çok daha farklı test yöntemlerinin geliştirilmesi önemi ortaya çıkıyor.

Cally Jones Araştırma Geliştirme yeni başlayan tasarımcılar için özellikle eğitim programlarının yürütülmesinden sorumlu. Eylül ayı gibi yeni ortamın hazırlanması ve Netaş'ta buluşulmasına karar veriyoruz.

Kanada seyahatimde açıkta kalan hiç bir konu kalmadığı gibi, iletişim ve tanışma neticesinde daha yakın çalışma imkanına kavuşuyoruz. Sürekli yenilikler ile gelişmesini sürdüren yazlım dünyasının neredeyse kalbinin attığı Ottawa BNR tesislerinde değerli yöneticiler ile buluşmanın verimlilik olarak dönüşü olacağı kesinlik kazanmış oluyor.