20 September 1991

Paris - Philip Kotler

Pazarlamanın babası Philip Kotler'i dinlemek, konuşmak, öğrenmek için Paris'te düzenlenen konferansa gidiyoruz. Northern Electric ile yöneticilere dönük olarak başlatılan program çerçevesinde örnekler vererek ülkelerimizde ki pazar yapısını anlatıyoruz ve öneriler alıyoruz.

Müşteri kavramını, isteklerin açık ve net olarak ortaya konmasını ve hızlı hareket ederek çözüm üretmenin önemini vurguluyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gelen diğer meslektaşlarımızla görüşemeleri tamamlayarak dönüyoruz.