11 March 1995

Interview - AT&T

İstanbul, Swiss otel 17. kat AT&T ülke yöneticisi konumu için görüşme yapıyorum.

Katrin Nelson ile iki saat boyunca pazarlar, teknoloji, yönetim bilimleri, iletişim, insan kaynakları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Verdiğim bilgilerin, sorduğum soruların yayınlanmış verilere dayalı olduğunu karşılıklı teyit ediyoruz.

AT&T Türkiye ve Bölge stratejisi konusunda bilgi alıyorum, konumun sorumluluk ve yetkilerini soruyorum. İlk izlenimler her konuda olumlu, süreci devam ettirmek üzere ayrılıyoruz. Görüşmenin ardından kısa bir süre sonra yurt dışı ile yapılan ön değerlendirmenin uygun aday olduğum konusunda hemfikir olduğu bilgisini alıyorum.

Bir sonraki görüşme New York, New Jersey yerleşimi içinde üst yönetim ile yüz yüze olarak belirleniyor.