02 April 1996

Strateji-Mori

Yönetim sistemleri, başarılı örgütlerin yapısı konularını kapsayan toplantı. Strateji Mori GM Selim Oktar ve Berk Özdemir sunumları ile yenilikleri ve Türkiye'de uygulamalarını akıcı ve anlaşılır bir dille gündeme getiriyorlar.
Başlıklar

  • tünleşik kurumsal yapılar
  • Pazar Araştırması
  • Yüksek performanslı organizasyonlar
  • Kurumun toplum ile ilişkisi
  • Kurum içi araştırma
  • Marka değeri (Brand Equity)
  • Türk tipi yönetim

Sunum ve toplantı için çok teşekkür ediyoruz.