14 September 1998

Londra - DPN X25

Türkiye'de PTT ile  gelir paylaşımı modeli kullanılarak devreye alınan ve öncelikle direkt Nortel tarafından sözleşmesi yapılan TURPAK. Başlangıç aşamasında ağın yetersiz olması, gelir geri ödemesinin düşük seviyede kalacağı tahminin yapılmasını gerektirmişti. Ancak zamanla devreye alınan tüm ülke çapında yerleşen varlık noktaları (POP) , taşınan trafiği teşvik ettiği gibi, kurumsal yaygınlığı da sağladı.

X25 TURPAK projesi sözleşme tamamlanma aşamasında Netaş tarafından sorumluluğunu üstlenmesi ile birlikte ilave siparişlerin tamamı tarafımızdan karşılandı. Netaş devir sözleşmesine çevre ülkelerde pazarlama ve satış haklarını ilave ederek aynı başarıyı yakın coğrafyadaki ülkeler için de sürdürdü.

Nortel büyük resim içinde Netaş konumu belirgin olarak kendini göstermesi ile birlikte yeni geliştirilen ürünlerin satış/destek yelpazesine eklenmesi konuşulur oldu. Duraksamadan öğrenmek ve sözleşme veri iletişim sözleşmesi çerçevesinde sistemlerin daha karmaşık işaretleşme algoritmaları ile donatılmasını gerçekleştirmeye geldi. İlk kuruluşundan yaklaşık üç kat daha yüksek kapasite (PORT)  kurulumu gerçekleşti.

Londra ofisinde farklı modeller ile yaklaşmakta İnternet rüzgarının içinde yer almak ve yeni çözümlerinin gerisinde kalmamak amacıyla nasıl bir yol haritası izleneceğini konuşuyoruz, kararlar alıyoruz.

Ufukta görünür olmaktan çıkıp yakın müşterilerimizde tercih olmaya süratle başlayan IP dünyası. Kıvılcım ateşe dönüşmüş bacayı sarıyor, Nortel hala ATM sistemlerinde ısrarcı oluyor ve Paket Anahtarlamalı sistemlere yatırımı üst boyuta taşımıyor.

Güncelleme: Yıllar sonra anlıyoruz ki çizilen yol haritası başarısız oluyor ve Nortel tarih sayfalarında kalıyor, güncelliğini koruyamıyor. TURPAK mimarı Refik Arkut 2019 Aralık ayında kaybettik. Bilgisi ile arkadaşlığı ile yöneticiliği ile iyi insan olmanın erdemi ile hatıralarımızdan hiç silinmeyecek.